Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.06.2020 08:00 Gjelder til: 11.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Personbiler kan passere. Gjelder fra: 05.06.2020 16:57
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.05.2020 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 08.06.2020 klokken 22:00 til 10.06.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp : 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 16.06.2020 22:00 Gjelder til: 17.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 08.06.2020 07:30 Gjelder til: 08.06.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 06:00 Gjelder til: 11.06.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 06:00 Gjelder til: 11.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 09.06.2020 06:00 Gjelder til: 09.06.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 6612 og Fv 6682. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 07.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 08.06.2020 klokken 07:00 til 18.06.2020 klokken 21:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 18.06.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.06.2020 09:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 09.06.2020 klokken 20:00 til 10.06.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 09.06.2020 20:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 08.06.2020 klokken 22:00 til 09.06.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6658. Utleirvegen. Gjelder fra: 05.06.2020 08:10 Gjelder til: 18.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 08.06.2020 klokken 22:00 til 09.06.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 04.06.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 08.06.2020 06:00 Gjelder til: 08.06.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 19:00 Gjelder til: 24.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 19:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2020 08:00 Gjelder til: 12.06.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 10:29 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:55
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:32 Gjelder til: 15.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av jordras. Nedsatt hastighet og lysregulering på stedet. Gjelder fra: 23.05.2020 15:58
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 14:30 Gjelder til: 12.07.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid opp til 15 minutter må påregnes. Gjelder fra: 27.05.2020 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.05.2020 19:00 Gjelder til: 10.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.05.2020 07:00 Gjelder til: 22.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 09:00 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2020 13:45 Gjelder til: 30.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2020 13:28 Gjelder til: 13.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:25 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:21 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:18 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 09:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av asfaltarbeid. Alternativ rute er skiltet. Arbeidet ventes avsluttet i begynnelsen av juni. Gamle Fv17 om Vellamellen. Beitstadsundbrua blir stengt. Gjelder fra: 04.05.2020 21:00 Gjelder til: 13.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 16:02 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2020 10:37 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 27.04.2020 09:00 Gjelder til: 01.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane. Gjelder fra: 18.04.2020 18:54
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av ujevn veg. Gjelder fra: 01.04.2020 21:25
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.03.2020 09:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 28.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2020 14:27 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2020 10:27
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.03.2020 07:00 Gjelder til: 17.04.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2020 08:47 Gjelder til: 02.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.02.2020 08:30 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Gjelder til: 23.01.2022 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder innkjøring til Iver Haugans v. Gjelder fra: 27.01.2020 15:27 Gjelder til: 26.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 09:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2020 11:50 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 16:34
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 07.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35

Comments are closed.