Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn og for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn og for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn og for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn og for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn og for kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det 1 grad, svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 15.04.2021 18:35
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 14:00 var det 4 grader, nord-austlig flau vind og delvis skyet. Gjelder fra: 15.04.2021 18:34
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder øvrige kommunale veger hvor ikke egen melding ligger ute. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.04.2021 23:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 08:00 Gjelder til: 16.04.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 19.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 15:17 Gjelder til: 19.04.2021 00:00
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og snødekke. Klokken 14:00 var det 2 grader og nord-vestlig svak vind. Gjelder fra: 15.04.2021 14:21
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser må forventes. Anbefalt alternativ rute er Rv3 og Fv 30 via Tynset og Røros. Gjelder fra: 15.04.2021 14:09
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 09:00 Gjelder til: 12.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 06:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 06:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. For SMS varsling se, https://nabovarsling.no/e6rv Gjelder fra: 14.04.2021 09:00 Gjelder til: 01.01.2023 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 13:00. Lørdag fra 06:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 06:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ingen omkjøringsmuligheter for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. For SMS varsling se, https://nabovarsling.no/e6rv Gjelder fra: 14.04.2021 09:00 Gjelder til: 01.07.2022 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 06:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 06:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ingen omkjøringsmuligheter for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. For SMS varsling se, https://nabovarsling.no/e6rv Gjelder fra: 14.04.2021 09:00 Gjelder til: 01.01.2023 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet "Langrunden." Gjelder fra: 25.05.2021 18:30 Gjelder til: 25.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet "Langrunden." Gjelder fra: 25.05.2021 18:30 Gjelder til: 25.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Munkeby Felles. Gjelder fra: 01.06.2021 15:00 Gjelder til: 01.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av tekniske problemer. MF Torgtind vil trafikkere sambandet fra torsdag morgen 15. april og inntil videre. Gjelder fra: 15.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Tillatt totalvekt 28 tonn. Gjelder fra: 14.04.2021 17:10
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 18.05.2021 18:30 Gjelder til: 18.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2021 08:43 Gjelder til: 10.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2021 08:00 Gjelder til: 10.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 01:30 Gjelder til: 16.04.2021 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 00:00 Gjelder til: 16.04.2021 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 00:00 Gjelder til: 16.04.2021 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.04.2021 01:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.04.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 26.04.2021 07:00 Gjelder til: 07.05.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.04.2021 10:00 Gjelder til: 23.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 12:00 til 21:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gående og syklende kan benytte gang- og sykkelfelt. Gjelder fra: 19.03.2021 08:12 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.04.2021 19:17 Gjelder til: 05.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 06.04.2021 12:23 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.03.2021 22:00 Gjelder til: 01.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00 Gjelder til: 08.06.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.04.2021 23:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 07:00 Gjelder til: 24.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 10 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 10 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Kjøretøy med aksellast over 10 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 30.03.2021 12:47
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 30.03.2021 12:40
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Reduksjon til maksimalt 6 tonn aksellast og 28 tonn totalvekt. Gjelder fra: 29.03.2021 20:10
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Tillatt aksellast er 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2021 15:23
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for vogntog med totalvekt over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 10:28
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for vogntog med totalvekt over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 10:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for vogntog med totalvekt over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 10:00 Gjelder til: 01.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.09.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.03.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 03.07.2021 09:00 Gjelder til: 03.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 12.06.2021 07:00 Gjelder til: 12.06.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Byneset - Klæbu rundt Gjelder fra: 09.05.2021 09:00 Gjelder til: 10.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 24.04.2021 10:00 Gjelder til: 24.04.2021 13:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.03.2021 00:00 Gjelder til: 04.11.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.03.2021 00:00 Gjelder til: 04.11.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 18:00. Tømmerlasting Gjelder fra: 25.03.2021 06:00 Gjelder til: 25.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.03.2021 08:00 Gjelder til: 16.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Lørdag og søndag fra 07:45 til 19:00. Sykkelrittet Norgescup 2021. Gjelder fra: 24.04.2021 07:45 Gjelder til: 25.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Lørdag og søndag fra 07:45 til 19:00. Sykkelrittet Norgescup 2021. Gjelder fra: 24.04.2021 07:45 Gjelder til: 25.04.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Lørdag og søndag fra 07:45 til 19:00. Lokal omkjøring. Sykkelritt. Gjelder fra: 24.04.2021 07:45 Gjelder til: 25.04.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gående og syklende kan passere over brua. Gjelder fra: 17.07.2021 00:00 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gående og syklende kan passere. Gjelder fra: 17.07.2021 00:00 Gjelder til: 15.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.03.2021 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.03.2021 07:00 Gjelder til: 04.06.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.03.2021 14:51 Gjelder til: 02.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Stedvis smal vegbane på grunn av flom. Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 28.02.2021 22:17
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.02.2021 17:55 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
Vær- og føreforhold: Vanskelige kjøreforhold telehiv. Gjelder fra: 24.02.2021 14:15 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.02.2021 14:22 Gjelder til: 19.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Planlagt åpnet vår 2024. Gjelder fra: 16.02.2021 14:38
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Gjelder til: 01.12.2021 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:30. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.10.2020 08:00 Gjelder til: 29.04.2021 14:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 12:00 til 13:00 og fra 19:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.01.2021 12:00 Gjelder til: 01.04.2023 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 02.07.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 07.01.2021 15:30 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 20.01.2021 12:41
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 14:00 Gjelder til: 30.06.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.01.2021 21:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:26
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:26
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:23
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.12.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.12.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 09:14 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Gjelder til: 03.05.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Gjelder til: 03.05.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Tessemvegen. Gjelder fra: 30.11.2020 18:33 Gjelder til: 31.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.09.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.08.2022 15:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Enveiskjørt fra Strandvegen til Kongensgate. Gjelder fra: 17.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 03.08.2020 09:20
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 09:30 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.07.2020 09:00 Gjelder til: 29.04.2022 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Gjelder til: 23.01.2022 06:00

Comments are closed.