Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 14:16 Gjelder til: 12.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.08.2020 08:00 Gjelder til: 03.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 11.08.2020 klokken 00:00 til 11.08.2020 klokken 04:00. Gjelder fra: 11.08.2020 00:00 Gjelder til: 11.08.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 950. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 11.08.2020 09:00 Gjelder til: 11.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag fra 12:00 til 21:00. Tirsdag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.08.2020 12:00 Gjelder til: 13.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og torsdag fra 06:00 til 20:00. Tirsdag og onsdag fra 06:00 til 20:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 06:00 Gjelder til: 13.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og torsdag fra 18:00 til 08:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.08.2020 18:00 Gjelder til: 14.08.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 13.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 06:00 Gjelder til: 12.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.08.2020 20:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 20:00 Gjelder til: 13.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 800. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 800. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengningen gjelder Ladeveien ved husnr 6. Gjelder fra: 07.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.09.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00,00:00,02:00 og 04:00. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via Fv 7026 og Fv 764. Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 15:00 Gjelder til: 28.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra 07.08.2020 klokken 08:00 til 21.08.2020 klokken 18:00. Gjelder fra: 07.08.2020 08:00 Gjelder til: 21.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.08.2020 07:00 Gjelder til: 18.09.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 09:00 Gjelder til: 19.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6658. Utleirvegen. Gjelder fra: 03.08.2020 17:23 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.08.2020 22:00 Gjelder til: 04.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 03.08.2020 09:20
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 07.01.2020 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 09:30 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra 03.08.2020 klokken 07:00 til 14.08.2020 klokken 16:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.08.2020 19:00 Gjelder til: 14.08.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.07.2020 21:00 Gjelder til: 31.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 05:30 til 21:00. Fredag fra 05:30 til 14:00. Gjelder fra: 27.07.2020 05:30 Gjelder til: 31.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 15:30. Gjelder fra: 01.07.2020 06:00 Gjelder til: 28.08.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.07.2020 09:58
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Ventes åpnet i midten av august. Gjelder fra: 21.07.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 19.08.2020 18:00 Gjelder til: 23.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2020 15:02
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 23:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.07.2020 10:14 Gjelder til: 21.09.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.07.2020 07:50 Gjelder til: 14.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.07.2020 09:00 Gjelder til: 29.04.2022 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 06:00. Frakt av vindmøller. Gjelder fra: 13.07.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2020 16:00 Gjelder til: 17.08.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 25.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av arrangement. Gjelder fra: 19.08.2020 18:30 Gjelder til: 19.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av arrangement. Gjelder fra: 15.08.2020 09:00 Gjelder til: 15.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 25.08.2020 09:00 Gjelder til: 25.08.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Gjelder til: 11.09.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Gjelder til: 11.09.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 16:33 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 15:06 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 14:24 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.06.2020 08:00 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 09:29 Gjelder til: 10.06.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Gjelder til: 13.08.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 10:29 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av jordras. Nedsatt hastighet og lysregulering på stedet. Gjelder fra: 23.05.2020 15:58
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:25 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:21 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2020 12:18 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 07:00 Gjelder til: 28.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2020 14:27 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Gjelder til: 23.01.2022 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2020 09:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2020 11:50 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2020 16:34

Comments are closed.