Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, bart i spor fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -8 grader, sør-austlig lett bris og lett snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:56
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og snøslaps. Klokken 05:50 var det -1 grader, sør-austlig frisk bris og middels snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:49
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2021 21:00 Gjelder til: 23.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.01.2021 22:00 Gjelder til: 28.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2021 22:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 02.07.2021 15:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 08:03
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Anbefalt omkjøring via Fv 760 og Fv 17. via Namsos. Gjelder fra: 21.01.2021 16:32
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Anbefalt omkjøring via Fv 764. via Skorovatn. Gjelder fra: 21.01.2021 15:24
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 20.01.2021 23:15
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.01.2021 07:00 Gjelder til: 02.02.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 07.01.2021 15:30 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 20.01.2021 12:41
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.01.2021 09:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.01.2021 09:00 Gjelder til: 28.01.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 14:00 Gjelder til: 30.06.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 11:53 Gjelder til: 07.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 08:41 Gjelder til: 01.02.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Gjelder til: 25.02.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Gjelder til: 23.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 11.01.2021 13:01 Gjelder til: 06.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 07:00 Gjelder til: 19.03.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 09:00 Gjelder til: 29.01.2021 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 26.02.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Gjelder til: 29.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.01.2021 21:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.01.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:26
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:26
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:25
Midlertidig stengt: Stengt. pga testplikt ifm covid-19. Unntak: Reisende som utfører varetransport, med samfunnskritiske funksjoner, særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/ Gjelder fra: 07.01.2021 17:23
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.12.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.12.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.01.2021 07:00 Gjelder til: 26.01.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Gjelder til: 05.02.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 25.02.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 04.01.2021 klokken 00:00 til 29.01.2021 klokken 24:00. Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Gjelder til: 30.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 23:45 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 15.12.2020 09:00 Gjelder til: 20.02.2022 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 08:00 Gjelder til: 19.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 09:14 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Gjelder til: 25.02.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Gjelder til: 03.05.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Gjelder til: 03.05.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Tessemvegen. Gjelder fra: 30.11.2020 18:33 Gjelder til: 31.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 17.11.2020 10:00 Gjelder til: 02.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:30. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.10.2020 08:00 Gjelder til: 28.01.2021 14:30
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 29.01.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.09.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.08.2022 15:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Enveiskjørt fra Strandvegen til Kongensgate. Gjelder fra: 17.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 03.08.2020 09:20
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 09:30 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.07.2020 09:00 Gjelder til: 29.04.2022 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 09:29 Gjelder til: 10.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Gjelder til: 23.01.2022 06:00

Comments are closed.