Troms

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 17.06.2019 klokken 21:00 til 21.06.2019 klokken 06:00. Gjelder T1. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras. Blir tidligst åpnet mandag 24 juni. Gjelder fra: 14.06.2019 12:20 Gjelder til: 25.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil hver hele time. Gjelder fra: 12.06.2019 20:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 16.06.2019 20:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder også Rv. 85, Fv. 815 Valberg og Fv. 693. Gjelder fra: 29.06.2019 01:00 Gjelder til: 29.06.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Arbeidet ventes avsluttet. Gjennomkjøring hver natt mellom 22:00-23:00 og 02:30-03:00. Åpent annenhver lørdag. Søndager starter jobbinga kl. 23:00, gjennomkjøring kl 02:30-03:00. Gjelder fra: 10.06.2019 19:00 Gjelder til: 02.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:00, fra 12:30 til 14:00, fra 15:00 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Fredag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 13:00, fra 15:30 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Gjelder Aunfjellet. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 14:30 til mandag kl. 07:30. Gjelder fra: 17.06.2019 07:30 Gjelder til: 28.06.2019 22:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:00, fra 12:30 til 14:00, fra 15:00 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Fredag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 13:00, fra 13:30 til 14:30, fra 15:30 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Gjelder Aunfjellet. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 14:30 til mandag kl. 07:30. Gjelder fra: 01.07.2019 07:30 Gjelder til: 07.07.2019 22:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder Aunfjellet. Gjelder fra: 01.07.2019 23:00 Gjelder til: 08.07.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder Aunfjellet. Gjelder fra: 17.06.2019 23:00 Gjelder til: 28.06.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.06.2019 18:12 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 07.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 22.06.2019 klokken 17:30 til 23.06.2019 klokken 02:00. Gjelder fra: 22.06.2019 17:30 Gjelder til: 23.06.2019 02:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 50 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Veien åpner for gjennomkjøring fra kl. halv til kl. ti over halv, hver time mellom kl. 07:00 og kl. 19:00. Gjelder fra: 31.05.2019 10:30 Gjelder til: 29.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjennomkjøring hver andre time. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 03.07.2019 07:00 Gjelder til: 10.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 22.06.2019 klokken 21:30 til 23.06.2019 klokken 01:00. Gjelder i retning RK Giæverbukta - RK Workinntunet Gjelder fra: 22.06.2019 21:30 Gjelder til: 23.06.2019 01:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 22.06.2019 klokken 21:30 til 23.06.2019 klokken 01:00. Gjelder fra: 22.06.2019 21:30 Gjelder til: 23.06.2019 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 22.06.2019 klokken 21:30 til 23.06.2019 klokken 01:30. Gjelder fra: 22.06.2019 21:30 Gjelder til: 23.06.2019 01:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 20.07.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 12:57 Gjelder til: 01.07.2019 00:00

Comments are closed.