Troms

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.08.2019 07:34 Gjelder til: 22.08.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:30 til 02:00 (neste dag). Ventetid inntil 20 min Gjelder fra: 22.08.2019 07:29 Gjelder til: 23.08.2019 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:00, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:00, fra 12:30 til 14:00, fra 15:00 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Fredag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 13:00, fra 13:30 til 14:30, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. 22.08.2019 - Stenger først kl. 13:00. Gjelder Aunfjellet. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 14:30 til mandag kl. 07:30. Gjelder fra: 21.08.2019 07:30 Gjelder til: 29.09.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:30 til 11:30. Gjelder fra: 22.08.2019 08:30 Gjelder til: 23.08.2019 11:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet vedlikeholdsarbeid. Siste fergeavgang 21:20 fra Lyngseidet er innstilt. Gjelder fra: 22.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder tirsdag 27.08: Vegen blir midlertidig stengt på grunn av helikoptertransport i forbindelse med bygging av rasgjerde. Gjelder fra: 27.08.2019 11:00 Gjelder til: 27.08.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 21.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 08:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Omkjøringsvegen har høydebegrensning på 3.9m. Gjelder fra: 21.08.2019 08:00 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru Gjelder fra: 28.08.2019 15:23 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 50 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Vegen åpner for gjennomkjøring kl. halv til kl. ti over halv, hver time mellom 07:00 og 19:00 Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 04:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring kl. 01:00 til 01:30. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 04:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 25.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 22:00. Ventetid ca 2 timer. Omkjøring via. Fv 857. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 10:00 Gjelder til: 22.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 24:00. Ventetid inntil 30 minutter. Gjelder fra: 21.08.2019 08:00 Gjelder til: 23.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring kl. 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00 Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til til 23:30, 01:00-01:15. Vegen er åpen alle partallshelger. Gjelder fra: 16.08.2019 19:00 Gjelder til: 06.09.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av opprydningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder nordgående felt. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring i 10 minutter kl 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00. Gjelder fra: 08.08.2019 21:20 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 31.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.07.2019 10:29 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 10:00, fra 13:00 til 14:00 og fra 17:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Vindmølleprosjekt. Det blir ikke transporter hver dag, og forhold rundt flo og fjære vil kunne innvirke noe på klokkeslettene. Gjelder fra: 09.07.2019 09:00 Gjelder til: 30.09.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00

Comments are closed.