Troms

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00. Det kjøres kontinuerlig ledebil. Max ventetid ca. 15 minutter, Gjelder fra: 21.09.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Vær- og føreforhold: Bart, stedvis tynn is og fare for glatte partier. Klokken 17:45 var det -1 grad og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 17:45
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 17:30 var det -3 grader, stille og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 17:37
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.10.2019 07:00 Gjelder til: 23.10.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.10.2019 09:00 Gjelder til: 17.10.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 08:00 til 15:00. Tirsdag fra 08:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 12:18 Gjelder til: 15.10.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp med ledebil hver hele time. Gjelder fra: 22.10.2019 09:00 Gjelder til: 22.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 09:00 Gjelder til: 15.10.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:00, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:00, fra 12:30 til 14:00, fra 15:00 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Fredag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 13:00, fra 13:30 til 14:30, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Gjelder Aunfjellet. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 14:30 til mandag kl. 07:30. Gjelder fra: 14.10.2019 07:30 Gjelder til: 25.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av øvelse. Militær trafikk på strekningen. Gjelder fra: 17.10.2019 00:00 Gjelder til: 22.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av øvelse. Militær trafikk på strekningen. Gjelder fra: 12.10.2019 15:35 Gjelder til: 22.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder også Breiviktunnelen og Langnestunnelen. Gjelder fra: 15.10.2019 21:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 14.10.2019 klokken 21:00 til 15.10.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjennomslipp hver hele time. Omkjøring via nordlige kryss Fv367 Kvænangsbotn. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 08:00 Gjelder til: 17.10.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 24:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 14.10.2019 23:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 24:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 21:00 Gjelder til: 31.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 10:00, fra 13:00 til 14:00 og fra 17:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Vindmølleprosjekt. Det blir ikke transporter hver dag, og forhold rundt flo og fjære vil kunne innvirke noe på klokkeslettene. Gjelder fra: 09.07.2019 09:00 Gjelder til: 01.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til 23:30 og 01:00 til 01:15. Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 20.10.2019 06:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring rundt tunnelen. Gjelder fra: 04.10.2019 00:00 Gjelder til: 19.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 18.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Gjelder fra: 23.10.2019 18:30 Gjelder til: 23.10.2019 20:45
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 27.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru Gjelder fra: 28.08.2019 15:23 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 31.10.2019 05:30

Comments are closed.