Troms og Finnmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 08.04.2020 21:58
Vær- og føreforhold: Snøslaps, fare for vannplaning. Gjelder fra: 08.04.2020 21:47
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av fare for ras. Beredskapsrute trafikkerer Forøysæter - Flesnes - Refsnes etter oppsatte ruter. Gjelder fra: 08.04.2020 20:55 Gjelder til: 09.04.2020 00:00
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 20:25 var det 0 grader, sør-vestlig liten kuling og snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 20:24
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, snøslaps. Kan bli stengt på kort varsel. Klokken 20:00 var det 1 grader, lette snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 20:01
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke ,. Klokken 19:00 var det 1 grad, sør-vestlig frisk bris og sluddbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 19:03
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått. Klokken 18:15 var det 2 grader, stille og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.04.2020 18:18
Vær- og føreforhold: Snødekke og snøslaps, stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Klokken 18:15 var det -1 grad, sør-vestlig stiv kuling og sluddbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:16
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 09:00. Gjelder fra: 08.04.2020 21:00
Vær- og føreforhold: Bart, stedvis snødekke. Klokken 18:05 var det 3 grader, austlig svak vind og lette sluddbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:08
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis bart. Klokken 18:05 var det 1 grad, sør-vestlig lett bris og sludd. Gjelder fra: 08.04.2020 18:08
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 18:00 var det 3 grader, sør-austlig frisk bris og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:03
Vær- og føreforhold: Vekslende isdekke og snøslaps, fare for glatte partier. Klokken 18:00 var det 0 grader, sør-vestlig frisk bris og sluddbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 17:59
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, stedvis snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 17:15 var det 1 grad, sør-vestlig frisk bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.04.2020 17:16
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 08.04.2020 17:13
Vær- og føreforhold: Snøslaps. Klokken 17:00 var det 0 grader, sør-vestlig laber bris og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 17:01
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Ruten vil bli førsøkt gjenopptatt kl. 17:15. Gjelder fra: 08.04.2020 16:07 Gjelder til: 09.04.2020 00:00
Vær- og føreforhold: Vanskelige kjøreforhold og fare for vannplaning på grunn av store nedbørmengder. Gjelder fra: 08.04.2020 15:36
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering torsdag kl. 09:00. Gjelder fra: 08.04.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering torsdag kl. 09:00. Gjelder fra: 08.04.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering torsdag kl. 09:00. Gjelder fra: 08.04.2020 17:00
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, snøslaps og snø- og isdekke, stedvis vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk. Klokken 14:14 var det 1 grad, sør-vestlig liten kuling og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.04.2020 14:13
Vær- og føreforhold: Bart, fare for vannplaning. Fare for nedfall av stein ved Akkarfjord. Gjelder fra: 08.04.2020 13:55
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 09:00. torsdag. Gjelder fra: 08.04.2020 11:09
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:15 (neste dag). Gjennomslipp kl. 21:00-21:30, 23:00-23:30 og 01:00-01:15. Jobbes ikke fredag 24/04 og lørdag 25/04. Gjelder fra: 13.04.2020 19:00 Gjelder til: 27.04.2020 06:15
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering torsdag kl. 10:00. Gjelder fra: 08.04.2020 11:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 22:30 og 03:00. Det tas hensyn til fergetrafikk. Oddetallshelger jobbes det ikke natt til søndag og påfallende natt til mandag. Gjelder fra: 13.04.2020 20:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Onsdag fra 20:00 til 24:00. Gjennomslipp kl. 22:30 og 03:00. Det tas hensyn til fergetrafikk fra Korsfjord. Gjelder fra: 07.04.2020 20:00 Gjelder til: 09.04.2020 00:00
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. På grunn av skredfare kan veien bli stengt på kort varsel.Gjelder Holmbuktura Gjelder fra: 07.04.2020 07:39 Gjelder til: 13.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Kan bli stengt på kort varsel pga fare for ras. Gjelder fra: 06.04.2020 12:20
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen stenger 21:00 i Snefjord og 22:00 i Havøysund. Gjelder fra: 19.03.2020 21:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Pga kommunale smitteverntiltak. Gjelder fra: 01.04.2020 22:00 Gjelder til: 20.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Pga kommunale smitteverntiltak. Gjelder fra: 01.04.2020 22:00 Gjelder til: 20.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt. Gjelder fra: 31.03.2020 08:57
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.03.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2020 10:25 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru. Rekkverk mangler. Gjelder fra: 13.02.2020 01:32 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 12.11.2019 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 04.11.2019 13:43

Comments are closed.