Troms og Finnmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp kl. 21:00, 22:00, 24:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 28.09.2020 20:00 Gjelder til: 11.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 08.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Grunnet mannskaps bytte blir avgang kl 19:00 fra Øksfjord til Bergsfjord og Sør-Tverrfjord utsatt 30 min til kl 19:30. Gjelder fra: 27.09.2020 19:00 Gjelder til: 27.09.2020 20:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 16:00 mandag. Gjelder fra: 25.09.2020 12:47 Gjelder til: 28.09.2020 16:15
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.11.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 11:00 til 21:00. Tirsdag til torsdag fra 07:30 til 21:00. Fredag fra 07:30 til 11:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 28.09.2020 11:00 Gjelder til: 02.10.2020 11:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 01.10.2020 22:00 Gjelder til: 02.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder også Breivikatunnelen og Sentrumstangenten. Gjelder fra: 24.09.2020 21:00 Gjelder til: 29.09.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 30.09.2020 22:00 Gjelder til: 01.10.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.09.2020 06:00 Gjelder til: 30.09.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane. På grunn av skader på vegbanen Gjelder fra: 22.09.2020 09:41
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp av trafikk kl. 01:00 og 04:00. Gjelder fra: 04.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk kl. 19:30, 21:45-22:15 og 02:00-03:00. Gjelder fra: 15.09.2020 18:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 03.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra 16.09.2020 klokken 07:00 til 20.11.2020 klokken 18:00. Gjelder fra: 16.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.11.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 15.09.2020 18:16 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.09.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp: Kl.24:00- 24:10 og 03:00- 03:10. Gjelder fra: 06.09.2020 22:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.09.2020 09:00 Gjelder til: 08.10.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Trafikken slippes gjennom kl.01:00 og kl.04:00 Gjelder fra: 04.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder Perskogen. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 31.10.2020 18:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 20:27 Gjelder til: 16.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Perioder på stengt veg vil bli meldt i egen melding når dette forekommer. Gjelder fra: 24.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.10.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.07.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.07.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2020 10:25 Gjelder til: 01.10.2020 00:00

Comments are closed.