Troms og Finnmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 05.06.2020 18:35
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder også Sentrumstangenten og Breivikatunnelen. Gjelder fra: 14.06.2020 21:00 Gjelder til: 15.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder også Breivikatunnelen og Sentrumstangenten. Gjelder fra: 07.06.2020 21:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomslipp kl: 00:00 og 03:00. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Vær- og føreforhold: Fare for glatte partier. På grunn av oljesøl på veg. Gjelder fra: 05.06.2020 08:32
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 18:00. Gjelder fra: 08.06.2020 08:30 Gjelder til: 11.06.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 05.06.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 04.06.2020 15:06
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.06.2020 10:00 Gjelder til: 11.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Ventetid på ca 15 min Gjelder fra: 04.06.2020 07:55
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 03.06.2020 07:00 Gjelder til: 05.06.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 02.06.2020 18:25
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl. 21:00-21:30, 23:00-23:30 og 01:00-01:15. Gjelder fra: 01.06.2020 19:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Det tas hensyn til fergetrafikk. Oddetallshelger jobbes det ikke natt til søndag og påfallende natt til mandag. Gjelder fra: 01.06.2020 20:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Åpent for trafikk fra kl. 21:30 til 22:30 og 02:00 til 03:00. Gjelder fra: 02.06.2020 20:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av jordras. Nedsatt hastighet. Like ved Utsjok. Gjelder fra: 28.05.2020 18:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Løpet fra byen stenges fra 14.05 til 17.05. Løpet mot byen steges natt til 16.5 og 17.05 til 19.05. Gjelder fra: 14.06.2020 21:00 Gjelder til: 19.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 11:11
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder mellom Søre Sæter og Rydningen. Gjelder fra: 26.05.2020 09:02 Gjelder til: 05.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Driftes av en mindre ferge. Gjelder fra: 25.05.2020 11:09 Gjelder til: 06.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2020 10:25 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av vegarbeid. Gjelder Seterelv bru. Rekkverk mangler. Gjelder fra: 13.02.2020 01:32 Gjelder til: 01.09.2020 00:00

Comments are closed.