Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 25.05.2019 21:00 Gjelder til: 26.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.05.2019 22:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.05.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 09:00 Gjelder til: 15.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 26.05.2019 22:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 19:00 Gjelder til: 28.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring kan bli stengt i korte perioder på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 27.05.2019 21:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Kjøretøy med aksellast over 6 tonn og kjøretøy med totalvekt over 28 tonn. Gjelder fra: 24.05.2019 11:55 Gjelder til: 28.05.2019 10:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:00 Gjelder til: 13.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2019 22:00 Gjelder til: 30.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 28.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 28.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.06.2019 22:00 Gjelder til: 06.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.05.2019 09:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering. Vent på ledebil Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering. Vent på ledebil Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.05.2019 23:59 Gjelder til: 27.05.2019 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 24.05.2019 klokken 18:00 til 27.05.2019 klokken 05:00. Gjelder fra: 24.05.2019 18:00 Gjelder til: 27.05.2019 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Gjelder fra: 26.05.2019 21:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere Gjelder fra: 26.05.2019 21:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.05.2019 22:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.05.2019 22:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.05.2019 22:00 Gjelder til: 27.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.05.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.05.2019 21:00 Gjelder til: 08.06.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2019 12:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Victroiarunden. Gjelder fra: 28.05.2019 10:00 Gjelder til: 28.05.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Victoriarunden Gjelder fra: 28.05.2019 10:00 Gjelder til: 28.05.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Victoriarunden Gjelder fra: 28.05.2019 10:00 Gjelder til: 28.05.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.05.2019 21:00 Gjelder til: 31.05.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.05.2019 12:50 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 14:45 Gjelder til: 31.05.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 17:00 til 19:30. Gjelder fra: 20.05.2019 17:00 Gjelder til: 14.06.2019 19:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:30 til 21:30 og fra 22:30 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.05.2019 19:30 Gjelder til: 15.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 26.05.2019 12:00 Gjelder til: 26.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 30.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 11:25 Gjelder til: 04.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.04.2019 01:00 Gjelder til: 01.06.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.05.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Verksvegen. Gjelder fra: 29.04.2019 07:30 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Verksvegen. Gjelder fra: 29.04.2019 07:30 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.04.2019 01:00 Gjelder til: 01.06.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 11.07.2019 09:00 Gjelder til: 11.07.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder blant annet; Kv7024 Gamle Nerskogsvei, Kv7044 Gamle Kongevei, Plassveien, Tyskseterveien og Erikseterveien. Samt stekningene fra Vågåskjelet til Stølen og fra Åshaugen til kryss E6. Iverksettes og skiltes når forholdene tilsier det i det. Gjelder fra: 05.04.2019 03:57 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 18:00 til 02:00 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.04.2019 18:00 Gjelder til: 16.08.2019 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 02.04.2019 09:00 Gjelder til: 31.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 22.03.2019 06:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 15.06.2019 07:00 Gjelder til: 16.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.02.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.02.2019 08:00 Gjelder til: 01.07.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.02.2019 11:30 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 04.02.2019 klokken 07:00 til 05.07.2019 klokken 15:00. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter manuell dirigering. Gjelder fra: 04.02.2019 16:03 Gjelder til: 08.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.01.2019 09:31 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 00:00 Gjelder til: 08.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. For kjøretøy med lengde større enn 12 meter. Kjøretøy lengre enn 12 m. kan ikke passere. Gjelder fra: 26.11.2018 16:09
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 12:31 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2018 02:05 Gjelder til: 26.10.2019 00:00

Comments are closed.