Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 17.09.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra 17.09.2019 klokken 21:00 til 18.09.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 17.09.2019 21:00 Gjelder til: 18.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 17.09.2019 06:25
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av tekniske problemer. Gjelder Svingbrua. Kan ikke åpnes for båter. Gående kan passere. Gjelder fra: 16.09.2019 11:05
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 17.09.2019 klokken 19:00 til 17.09.2019 klokken 24:00. Gjelder fra: 17.09.2019 19:00 Gjelder til: 18.09.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 19:30 til 21:30 og fra 22:30 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 16.09.2019 klokken 19:30 til 19.09.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 16.09.2019 19:30 Gjelder til: 19.09.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 14:00 og fra 16:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.09.2019 08:00 Gjelder til: 20.09.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 11:30 Gjelder til: 23.09.2019 09:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.09.2019 07:00 Gjelder til: 17.09.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 757 og Fv 759. Gjelder fra: 15.09.2019 22:00 Gjelder til: 23.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.09.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.09.2019 06:00 Gjelder til: 20.09.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp for trafikk kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 16.09.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.09.2019 19:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.09.2019 19:00 Gjelder til: 18.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.09.2019 05:30 Gjelder til: 17.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.09.2019 05:30 Gjelder til: 17.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.09.2019 05:30 Gjelder til: 19.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.09.2019 06:00 Gjelder til: 20.09.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.09.2019 05:30 Gjelder til: 19.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.09.2019 06:00 Gjelder til: 19.09.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 18.09.2019 05:30 Gjelder til: 18.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.09.2019 05:30 Gjelder til: 17.09.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 17.09.2019 klokken 21:00 til 18.09.2019 klokken 06:00. Modulvogntog kan ikke passere. Gjelder fra: 17.09.2019 21:00 Gjelder til: 18.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 18.09.2019 klokken 21:00 til 19.09.2019 klokken 06:00. Modulvogntog kan ikke passere. Gjelder fra: 18.09.2019 21:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2019 21:00 Gjelder til: 21.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag, fredag og mandag til onsdag fra 07:00 til 16:30. Gjelder fra: 12.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.09.2019 16:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.09.2019 06:00 Gjelder til: 01.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 18.09.2019 klokken 07:00 til 18.09.2019 klokken 16:00. Gjelder fra: 18.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.09.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2019 00:10 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.09.2019 klokken 22:00 til 20.09.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 19.09.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.09.2019 klokken 22:00 til 19.09.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.09.2019 22:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 16.09.2019 klokken 22:00 til 19.09.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 16.09.2019 22:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.09.2019 07:00 Gjelder til: 04.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Lokal omkjøring. Lastebil med henger og vogntog må ringe 175 for nærmere info. Gjelder fra: 11.09.2019 07:13
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til lørdag fra 06:30 til 20:30. Forsinkelser må forventes. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.09.2019 06:30 Gjelder til: 31.10.2019 20:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2019 07:00 Gjelder til: 21.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.09.2019 09:29 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.08.2019 19:30 Gjelder til: 20.09.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.09.2019 22:00 Gjelder til: 28.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.09.2019 21:00 Gjelder til: 01.01.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 05.08.2019 klokken 21:00 til 01.11.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 05.08.2019 21:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.07.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 00:00 Gjelder til: 12.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.11.2019 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35

Comments are closed.