Trøndelag

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.07.2019 15:00 Gjelder til: 19.07.2019 15:15
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2019 22:00 Gjelder til: 25.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2019 22:00 Gjelder til: 25.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.07.2019 22:00 Gjelder til: 23.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.07.2019 22:00 Gjelder til: 23.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 24.07.2019 klokken 22:00 til 26.07.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 24.07.2019 22:00 Gjelder til: 26.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.07.2019 22:00 Gjelder til: 20.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 09:00 Gjelder til: 29.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av arrangement. Oppdal Fjellmaraton Gjelder fra: 31.08.2019 08:00 Gjelder til: 31.08.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.07.2019 19:34 Gjelder til: 05.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.07.2019 06:00 Gjelder til: 05.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 17.08.2019 09:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2019 07:34
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.07.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av jordras. Gjelder fra: 05.07.2019 21:13
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 20.07.2019 10:00 Gjelder til: 20.07.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 11.08.2019 19:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 03.07.2019 klokken 07:00 til 31.07.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 03.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 21:00 Gjelder til: 12.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 27.06.2019 12:02 Gjelder til: 02.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 27.06.2019 12:00 Gjelder til: 02.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 16:41
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 10.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2019 13:46 Gjelder til: 10.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 00:00 Gjelder til: 12.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 12:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Kjøretøy med lengde større enn 12 meter. Kan ikke benytte lokal omkjøring. Gjelder fra: 14.06.2019 15:03 Gjelder til: 31.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 13:00 og fra 17:00 til 20:00. Lørdag fra 07:00 til 16:30. Gjelder fra 17.06.2019 klokken 07:00 til 15.08.2019 klokken 20:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.11.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:54 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:53 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2019 15:45 Gjelder til: 04.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2019 02:00 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 17:49 Gjelder til: 22.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 11:25 Gjelder til: 04.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.05.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Verksvegen. Gjelder fra: 29.04.2019 07:30 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Via Verksvegen. Gjelder fra: 29.04.2019 07:30 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 18:00 til 02:00 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.04.2019 18:00 Gjelder til: 16.08.2019 02:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35

Comments are closed.