Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 25 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.06.2020 18:11 Gjelder til: 07.06.2020 19:00
Vær- og føreforhold: Bart. Fare for reinsdyr. Gjelder fra: 05.06.2020 15:25
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomslipp med ledebil kl. 04:20 til 09:30, 11:25 til 12:55, 14:30 til 17:25 og kl. 18:50 til 01:30. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00, samt hele uke 29, 30 og 31. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 28.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 04:20 til 22:45. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Se egen melding for kveld og natt. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 18.05.2020 04:20 Gjelder til: 12.06.2020 22:45
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil kl. 01:00-01:20 hvis mulig på grunn av dårlig fjell. Førstkommende fredag og lørdag blir det noe forsinkelse pga sprenging. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 17.05.2020 22:45 Gjelder til: 12.06.2020 04:20
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring via Kv 4043 Korgfjellet. Gjelder fra: 07.06.2020 18:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.06.2020 18:00 Gjelder til: 20.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder én tunnel av gangen. Gjelder fra: 10.06.2020 18:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av arrangement i periodene: Alle dager fra 19:00 til 23:00. Gjelder fra: 22.06.2020 19:00 Gjelder til: 30.06.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 05.06.2020 06:12 Gjelder til: 05.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 05.06.2020 21:00 Gjelder til: 06.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 04.06.2020 21:00 Gjelder til: 08.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.06.2020 21:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder mellom Lamo og Haugen. Gjelder fra: 07.06.2020 21:00 Gjelder til: 19.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Lokal omkjøring via Måkeveien. Gjelder fra: 04.06.2020 09:58 Gjelder til: 30.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 07.06.2020 20:00 Gjelder til: 12.06.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 03.06.2020 20:00 Gjelder til: 08.07.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 23:00. Vent på ledebil. Vegen er i tillegg stengt i 15 minutter kl. 20:00, 21:00 og 22:00. Jobbes ikke i partallshelger. Se egen trafikkmelding for natt. Gjelder fra: 19.04.2020 19:00 Gjelder til: 30.06.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter, mellom kl.05:00 -07:00. Jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 19.04.2020 23:00 Gjelder til: 01.07.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder ved Olia. Gjelder fra: 03.06.2020 13:41 Gjelder til: 21.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. MF Herøysund går inn i A-ruten. MS Lovund Express går inn i B-ruten inntil videre. Fartøyet kan nås på tlf. 91311186 og er ikke bilførende. Gjelder fra: 03.06.2020 11:32
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 05.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2020 12:55 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 12:31 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Kan bli stengt på kort varsel på grunn av fare for flom. Gjelder fra: 27.05.2020 16:11
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 10 og Fv 7552. Gjelder fra: 26.05.2020 12:22 Gjelder til: 12.06.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 25.05.2020 07:30 Gjelder til: 02.07.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Ventetid kan bli inntil 15 minutter. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.02.2020 01:30 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Omkjøring er skiltet via Steinåmoveien. Gjelder fra: 09.01.2020 11:51

Comments are closed.