Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 07:30 Gjelder til: 11.08.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 07:30 Gjelder til: 11.08.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 time. Gjelder fra: 11.08.2020 20:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Anbefalt omkjøring er skiltet og via Fv. 78. Gjelder fra: 10.08.2020 06:00 Gjelder til: 11.08.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00. Gjelder fra: 03.08.2020 01:30 Gjelder til: 27.08.2020 18:50
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Fare for slaghull i sørgående del av tunnelen. Hold lav fart. Gjelder fra: 09.08.2020 12:22
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.08.2020 21:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.08.2020 09:00 Gjelder til: 13.08.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 08:30 Gjelder til: 12.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 10:00 Gjelder til: 11.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag, torsdag og søndag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 20:00 Gjelder til: 17.08.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 06:00 Gjelder til: 13.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.08.2020 06:02 Gjelder til: 31.08.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 16.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Veien er åpen mellom kl. 07:00-09:00 og 12:00-17:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 15.11.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 15.11.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og manuell dirigering med ventetid på ca 15 minutter mellom kl. 05:00 og 07:00. Gjelder fra: 02.08.2020 23:00 Gjelder til: 25.11.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 23:00. Vent på ledebil. Vegen er i tillegg stengt i 15 minutter kl. 20:00, 21:00 og 22:00. Se egen trafikkmelding for natt. Gjelder fra: 02.08.2020 19:00 Gjelder til: 25.11.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Også stengt lørdag 25.07.20 fra kl.0800-1400. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 13.07.2020 09:30 Gjelder til: 29.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.07.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.07.2020 08:00 Gjelder til: 01.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Gjelder fra 10.07.2020 klokken 08:00. Det vil være en begrensning på 5 tonn aksellast. Gjelder fra: 10.07.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 01.07.2020 klokken 00:00 til 31.08.2020 klokken 24:00. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av dekkelegging og vegarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 08:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Lokal omkjøring via Måkeveien. Gjelder fra: 04.06.2020 09:58 Gjelder til: 30.10.2020 21:00

Comments are closed.