Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Kansellering i sambandene 18-412 og 18-414 Rødøybassenget. Gjelder fra: 22.01.2021 06:15
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -6 grader, oppholdsvær. Gjelder fra: 22.01.2021 05:34
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -7 grader, austlig sterk kuling og middels snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:31
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 22.01.2021 05:30
Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, bart i spor. Klokken 05:25 var det -15 grader, sør-austlig liten storm og lett snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:24
Åpen for trafikk: Fergen går nå som normalt etter oppsatte ruter. første avgang kl 06:00 Gjelder fra: 22.01.2021 05:25
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:15 var det -12 grader, austlig sterk kuling og snøbyger. Gjelder fra: 22.01.2021 05:16
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av sterk vind. Kan bli stengt på kort varsel. Anbefalt omkjøring via Fv78 Halsøy - Ømmervatn Gjelder fra: 22.01.2021 05:14
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:15 var det -8 grader, sør-austlig frisk bris og snøbyger. Gjelder fra: 22.01.2021 05:15
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 22.01.2021 05:07
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av gjenstander i vegbanen. Gjelder fra: 21.01.2021 22:22
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder sambandene Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund og Stokkvågen- Træna. Rute 18-192 Stokkvågen - Træna: Værforbehold 22.01.2021 MF Lurøy melder om værforbehold på alle anløp 22.01.2021 Gjelder fra: 21.01.2021 21:32
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. 18-782 Bodø - Moskenes A-ruten. Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Bodø - Moskenes. Ruteavgang fra Bodø fredag 22/1 kl. 0100 og fra Moskenes kl. 0700 innstilles grunnet vanskelige værforhold. Gjelder fra: 21.01.2021 21:22
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder vestgående løp, mot byen. Gjelder fra: 27.01.2021 22:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder østgånde løp, fra byen. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 06:00
Vær- og føreforhold: Redusert sikt på grunn av snøfokk. Gjelder fra: 21.01.2021 19:42
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Se egen melding for stengetider.Det jobbes ikke partallshelger. Gjelder fra: 22.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Ventes bedring i værsituasjonen tidligst utpå ettermiddagen fredag. Gjelder fra: 21.01.2021 19:23
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder mellom Raudvatnet og Tollstasjonen. Kan bli utvidet stenging. Gjelder fra: 21.01.2021 19:24 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Kan bli utvidet stenging. Det er også stengt på svensk side. Gjelder fra: 21.01.2021 19:21 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Kan bli utvidet stenging. Gjelder fra: 21.01.2021 19:19 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Vær- og føreforhold: Bart. Fare for reinsdyr. Gjelder fra: 21.01.2021 18:46 Gjelder til: 23.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. På sambandet Horn-Igerøy blir turen kl 18:45 fra Horn i kveld utsatt til kl 20:00, mens turen fra Horn kl 22:00 blir kansellert. I morgen 22.01 blir det utført en avg fra Horn kl 05:45. Gjelder fra: 21.01.2021 17:26
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 16:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 20:00, 20:50, 21:55, 23:00, 00:00, 01:15, 03:00. Kontinuerlig ledebil mellom kl. 05:00-07:00. Gjelder fra: 22.01.2021 19:00 Gjelder til: 19.03.2021 05:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder rute 18-171, A og B-rute. Gjelder fra: 21.01.2021 15:43
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 14:04
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 12:16
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. MF Vannes er innstilt. MF Tjøtta (Lokalruten) har værforbehold på alle anløp idag 21.01.21 Gjelder fra: 21.01.2021 10:43
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 25.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Sambandet Sandnessjøen-Dønna-Løkta har innstilling av anløp Sandnessjøen. Gjelder fra: 21.01.2021 07:19
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av sterk vind. Gjelder ferjesambandet: Rødøybassenget. Alle anløp med forbehold. Gjelder fra: 21.01.2021 06:36
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 06:01
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 05:39
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Gjelder rute 18-344 Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund. For nærmere info se Boreal.no Gjelder fra: 20.01.2021 03:48
Midlertidig stengt: Stengt. På grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 15:51
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 09:45, fra 12:00 til 12:55 og fra 13:00 til 13:50. Utrykningskjøretøy kan passere. Utenom disse stengetidene kjøres det ledebil fra kl. 07:00-20:00, ventetid 20 minutter.Det jobbes ikke partallshelger. Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Gjelder til: 31.01.2021 13:50
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 09:00 Gjelder til: 28.03.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.01.2021 09:00 Gjelder til: 29.01.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjennomslipp kl. 08:00, 09:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00 og 18:00. Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 15.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering. Forsinkelser må forventes. Arbeides hver dag mellom kl.07:00 og kl.19:00. Arbeides ikke partalshelger. Gjelder fra: 04.01.2021 11:54 Gjelder til: 06.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 22:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.01.2021 11:32 Gjelder til: 14.02.2021 22:00
Midlertidig stengt: Stengt. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:32
Midlertidig stengt: Stengt. på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Alternativ rute er skiltet. Gjelder deler av Gravdalsgata. Gjelder fra: 18.12.2020 11:00 Gjelder til: 29.01.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2020 10:44 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.12.2020 18:15 Gjelder til: 28.02.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 30.11.2020 11:11
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Gjelder fra 10.07.2020 klokken 08:00. Det vil være en begrensning på 5 tonn aksellast. Gjelder fra: 10.07.2020 08:00

Comments are closed.