Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Sambandet kanselleres midlertidig f.o.m. avgang Jektvik kl. 10:20 til ankomst Jektvik kl. 20:05. Kanselleringen skyldes nødvendig vedlikehold. Øvrige avganger utføres som normalt. Gjelder fra: 20.10.2020 10:00 Gjelder til: 20.10.2020 20:05
Vær- og føreforhold: Snødekke, fare for glatte partier og tynn is. Klokken 17:00 var det -6 grader, nord-austlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 19:06
Vær- og føreforhold: Vekslende snødekke og bart, fare for glatte partier. Klokken 19:00 var det -4 grad, nord-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 19:02
Vær- og føreforhold: Isdekke, stedvis bart og fare for glatte partier. Klokken 18:45 var det -5 grader, sørlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:48
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier. Gjelder fra: 19.10.2020 18:46
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:35 var det -1 grader, nord-austlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:36
Vær- og føreforhold: Bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -1 grad, austlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:31
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 17:50 var det -3 grader, nord-austlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 17:47
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 17:30 var det -3 grader, nordlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 17:32
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 17:40 var det -2 grad, nordlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 17:31
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Rute 18-412: Avgangen fra Selsøyvik kl 16:15 er 30 minutter forsinket. Forsinkelsen vil vare ut dagen. Rute 18-414: Avgang Jektvik kl. 18:00 forsinket pga. venting på annet forsinket samband. Ber passasjerer om å møte opp til normal tid. Gjelder fra: 19.10.2020 17:16 Gjelder til: 20.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: To felt stengt, manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid ca 15 minutter vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra 20.10.2020 klokken 07:00 til 20.10.2020 klokken 23:59. Gjelder ved Ev 6 - Ballangsmarka Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 24:00. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 19.10.2020 klokken 00:00 til 09.11.2020 klokken 23:59. Gjelder fra: 19.10.2020 00:00 Gjelder til: 09.11.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 16.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Gjelder gamle 3-felts veien. Gjelder fra: 18.10.2020 21:00 Gjelder til: 20.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Mandag 19/10 blir anløp av Ylvingen kansellert på avgangen fra Horn kl. 07:30, fra Igerøy kl. 21:00 På Tirsdag 20/10 blir anløp av Ylvingen kansellert på avgangene fra Horn kl. 07:30, fra Igerøy kl. 21:00 Dette grunnet lavt tidevann. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 21:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Ledebilkjøring utenom stengetider. Ventetid ca. 20 minutter. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 21.09.2020 01:30 Gjelder til: 31.10.2020 18:50
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Stengt i korte perioder. Det vil bli tatt hensyn til ferjeavgangene. Gjelder fra: 17.10.2020 15:12 Gjelder til: 30.11.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2020 15:01 Gjelder til: 31.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 06:00 Gjelder til: 21.10.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 20.10.2020 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring over fjellet. Gjelder fra: 18.10.2020 18:00 Gjelder til: 24.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utbedring etter ras. Gjelder fra: 14.10.2020 07:50 Gjelder til: 31.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 12:00 til 14:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 21.10.2020 12:00 Gjelder til: 22.10.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.10.2020 07:30 Gjelder til: 23.10.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder og manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 06.11.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Kan bli stengt på kort varsel, ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl.12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.Se egen melding for manuell dirigering utenom stengetider. Det jobbes ikke oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til påfølgende mandag kl. 07:00. Gjelder fra: 12.10.2020 11:00 Gjelder til: 06.11.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 11:00 og fra 14:00 til 19:00. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Se egen melding for stengetider. Det jobbes ikke oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til påfølgende mandag kl. 07:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 06.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 12.10.2020 klokken 07:00 til 30.11.2020 klokken 20:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 30.09.2020 klokken 08:00 til 30.10.2020 klokken 15:00. Gjelder fra: 30.09.2020 08:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 22:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeides ikke oddetallshelger fra fredag kl.0700 til søndag kl.1900. Gjelder fra: 14.09.2020 19:00 Gjelder til: 23.12.2020 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring kl.23:00,00:00, 01:00 og 03:00. Det kjøres kontinuerlig ledebil mellom kl.05:00 og 07:00. Arbeides ikke oddetallshelger mellom fredag kl.0700 og søndag kl.1900 Gjelder fra: 14.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.12.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.08.2020 15:00 Gjelder til: 03.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder deler av Gravdalsgata. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter og lysregulering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 22:00. Lysregulering gjelder hele døgnet, mulig ventetid gjelder 06:00-22:00. Gjelder fra: 24.08.2020 06:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 16.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Gjelder fra 10.07.2020 klokken 08:00. Det vil være en begrensning på 5 tonn aksellast. Gjelder fra: 10.07.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av dekkelegging og vegarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 08:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Lokal omkjøring via Måkeveien. Gjelder fra: 04.06.2020 09:58 Gjelder til: 30.10.2020 21:00

Comments are closed.