Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Fare for reinsdyr. Klokken 14:15 var det -8 grader, austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 14:15
Vær- og føreforhold: Stort sett snødekke. Klokken 14:00 var det -4 grader, sør-austlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:56
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis bart i spor. Klokken 13:50 var det -6 grader, austlig svak vind oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:51
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, tynn is. Klokken 13:45 var det -10 grader, stille og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:49
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 18.12.2018 13:37
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Fare for reinsdyr. Klokken 13:35 var det -10 grader, sørlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:36
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder Hålogalandsbrua. Gjelder fra: 18.12.2018 13:33
Vær- og føreforhold: Snødekke. Klokken 13:15 var det -4 grader, nord-austlig laber bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:23
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -11 grader, austlig lett bris oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:22
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 13:15 var det -11 grader, sør-vestlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.12.2018 13:21
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.01.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 19.12.2018 klokken 09:00 til 20.12.2018 klokken 06:00. Gjelder ved den nye brua. Gjelder fra: 19.12.2018 09:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 13.12.2018 klokken 22:00 til 21.12.2018 klokken 06:00. Kan bli stengt i korte perioder. Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 13:25 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Det jobbes ikke lørdag og søndag i partallsuker. Gjelder fra: 03.12.2018 19:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra 19.11.2018 klokken 07:00 til 20.12.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.11.2018 10:34 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 04.10.2018 13:02 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 15:15
Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54

Comments are closed.