Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 15.10.2019 01:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Trafikken slipper gjennom kl. 00:40, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 14.10.2019 23:00 Gjelder til: 15.10.2019 05:50
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 18:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 15.10.2019 02:00 Gjelder til: 15.10.2019 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 15.10.2019 02:00 Gjelder til: 15.10.2019 04:00
Vær- og føreforhold: Bart. Fare for reinsdyr. Klokken 19:20 var det -4 grader, sør-austlig svak vind, oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 19:25
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier. Klokken 18:35 var det -3 grader, sørlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:37
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, tynn is, fare for glatte partier. Klokken 18:50 var det -1 grad, sør-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:26
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, snøslaps og tynn is. Klokken 18:15 var det 0 grader, sør-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:17
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det -2 grader, sør-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:06
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det -1 grad, sør-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det 2 grader, sør-austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, isdekke. Klokken 13:50 var det 3 grader, vestlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 13:55
Vær- og føreforhold: Bart og vått, fare for glatte partier. Gjelder fra: 14.10.2019 13:50
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 08:00 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp av trafikk hver hele time. Omkjøringsmuligheter via Fv 939 Alsvåg Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder Bodøtunnelen (Begge Løp) Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Det vil åpnes hver halve time for gjennomkjøring. Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 21:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 timer på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 21:30 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.10.2019 02:44 Gjelder til: 08.11.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, fredag, søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag, fredag, søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 07:30 Gjelder til: 15.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.09.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp hver partallstime. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:20 til 04:15 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil kl. 23:40-00:00 og 01:10-01:15. Utrykningskjøretøy kan ikke passere når vegen er stengt. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 13.10.2019 22:20 Gjelder til: 30.06.2020 04:15
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:15 til 22:20. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Se egen melding for kveld og natt. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 14.10.2019 04:15 Gjelder til: 30.06.2020 22:20
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.09.2019 00:00 Gjelder til: 04.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 09.10.2019 08:17 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgangen fra Skarberget 01:00 utsettes til 01:40 grunnet vedlikeholdsarbeid i Forsåtunnelen. Avgangen utsettes for å tilpasse gjennomslipp av trafikk. Øvrig informasjon finnes på www.vegvesen.no Gjelder fra: 15.10.2019 01:40 Gjelder til: 20.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 24.11.2019 19:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side kl 23:00-23:15, 00:15-00:30, 01:30-01:45, 02:45-03:00, 04:00-04:15 og 05:15-05:30. Det slippes fra sørsiden først. Gjelder fra: 06.10.2019 21:07 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.10.2019 18:25 Gjelder til: 17.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl 0830-0900, 10:00, 10:40 (Mandag, onsdag og fredag), 11:00 (tirsdag, torsdag, lørdag og søndag), 12:00, 13:00, 13:30-14:05, 15:00, 16:00, 16:30-17:00, 18:00. Gjelder Langvannsveien ved vei til Bursimarka. Ingen arbeid i oddetallshelger. Gjelder fra: 18.09.2019 07:30 Gjelder til: 10.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 22:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.09.2019 19:00 Gjelder til: 17.10.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. 07:00-20:00 Gjelder fra: 02.10.2019 12:08 Gjelder til: 20.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2019 00:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 27.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2019 16:10 Gjelder til: 01.03.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder ettermiddag og natt. Gjelder fra: 18.09.2019 17:00 Gjelder til: 30.10.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 18.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Bygging av ny bru. Gjelder fra: 13.09.2019 14:00 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.07.2019 07:00 Gjelder til: 15.10.2019 19:00

Comments are closed.