Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 22.12.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 18:00 til 22:00. Vent på ledebil. Deretter stengt frem til kl. 06:00 med faste tider for gjennomslipp. Se egen melding. Gjelder fra: 08.12.2019 18:00 Gjelder til: 09.12.2019 22:00
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke, stedvis løs snø. Klokken 06:20 var det -1 grad, sør-vestlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.12.2019 06:20
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 06:00 var det -7 grader, nord-vestlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.12.2019 06:02
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis fare for glatte partier. Fare for reinsdyr. Klokken 05:50 var det -5 grader, sør-austlig svak vind og snøbyger. Gjelder fra: 08.12.2019 05:45
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Fare for elg. Gjelder fra: 08.12.2019 05:46
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 05:40 var det -2 grader, sør-vestlig svak vind og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.12.2019 05:41
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:35 var det -3 grader, vestlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.12.2019 05:41
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 05:40 var det -4 grader, sør-vestlig svak vind og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.12.2019 05:40
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -1 grad, austlig svak vind og lett snø. Gjelder fra: 08.12.2019 05:34
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 05:20 var det -5 grader, austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.12.2019 05:24
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Enkelte dager vil vegen bli stengt. Gjelder fra: 07.12.2019 08:00 Gjelder til: 23.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.11.2019 07:00 Gjelder til: 13.12.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 20:00. Anbefalt omkjøring via Fv 7366. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.12.2019 08:00 Gjelder til: 13.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via gamle Rv 80. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:20 til 22:45. Vent på ledebil, ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Se egen melding for kveld og natt. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 05.12.2019 00:44 Gjelder til: 19.12.2019 22:45
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil fra kl. 01:00 til 01:20 Utrykningskjøretøy kontakter VTS ved behov. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 04.12.2019 22:42 Gjelder til: 20.12.2019 04:20
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 23:00, 00:15, 01:30, 02:45, 04:00 og 05:15. Gjelder fra: 05.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Omkjøring er skiltet via Steinåmoveien. Gjelder fra: 03.12.2019 12:45
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 02.12.2019 10:06
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter mellom kl. 05:00-07:00. Jobbes ikke i oddetallshelger. Gjelder fra: 01.12.2019 23:00 Gjelder til: 20.12.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 23:00. Ventetid ca 15 minutter. Vegen er i tillegg stengt i 15 minutter kl. 20:00, 21:00 og 22:00. Jobbes ikke i oddetallshelger. Se egen trafikkmelding for natt. Gjelder fra: 01.12.2019 19:00 Gjelder til: 19.12.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.11.2019 08:00 Gjelder til: 09.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 15:04 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.11.2019 08:00 Gjelder til: 19.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.10.2019 17:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgangen fra Skarberget 01:00 utsettes til 01:40 grunnet vedlikeholdsarbeid i Forsåtunnelen. Avgangen utsettes for å tilpasse gjennomslipp av trafikk. Øvrig informasjon finnes på www.vegvesen.no Gjelder fra: 15.10.2019 01:40 Gjelder til: 20.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 20:00

Comments are closed.