Nordland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 2 timer. Gjelder fra: 16.06.2019 12:17
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 20:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.06.2019 21:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 15.06.2019 18:09
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. I krysset mellom E10 og fv868. Gjelder fra: 15.06.2019 10:49
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.06.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter manuell dirigering. Gjelder Kobbhammarn,Gleflåget, Raudhammarn og Kråkmo-tunneler. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 18:00. Gjelder fra: 12.06.2019 07:30 Gjelder til: 20.06.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 13.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder også Rv. 85, Fv. 815 Valberg og Fv. 693. Gjelder fra: 29.06.2019 01:00 Gjelder til: 29.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 15:11 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.06.2019 15:03 Gjelder til: 12.07.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.06.2019 20:00 Gjelder til: 13.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 23:15. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Ågskaret kl.: 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01:00 og 05.10. Fra Jektvik kl.: 18.45, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 01:15, 04.55 og 05.30. Ferge fra Jektvik, og buss tas det hensyn til. Det jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 07.06.2019 20:43 Gjelder til: 30.07.2019 23:15
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:15 til 04:55 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Det jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 07.06.2019 20:11 Gjelder til: 30.07.2019 04:55
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 11:29 Gjelder til: 28.06.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 09:06 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Omkjøring via Selforsveien. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 20:41 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2019 18:00 Gjelder til: 22.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 78. Gjelder fra: 06.05.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Larsoslia. Gjelder fra: 25.04.2019 10:23 Gjelder til: 24.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 12:21 Gjelder til: 21.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.04.2019 09:29 Gjelder til: 13.12.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2019 20:06 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54

Comments are closed.