Finnmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 18:25 var det -2 grader, nordlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:25
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og isdekke. Klokken 18:30 var det -1 grad, nordlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:15
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, isdekke og snøslaps. Klokken 18:00 var det 0 grader, austlig svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:12
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 17:50 var det -3 grader, nord-austlig lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 17:51
Vær- og føreforhold: Bart, stedvis snø- og isdekke. Klokken 14:00 var det 2 grader og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 14:11
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av øvelse. Militær trafikk på strekningen. Gjelder fra: 12.10.2019 15:35 Gjelder til: 22.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Trafikken slippes forbi ved behov. Gjelder fra: 12.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp av trafikk hver hele time. Gjelder fra: 25.09.2019 07:00 Gjelder til: 07.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 29.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00

Comments are closed.