Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 08.04.2020 22:07
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 08.04.2020 21:38
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og tynn is, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 19:55 var det -2 grader, vestlig liten kuling og snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 19:55
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 19:30 var det 0 grader, liten kuling, skyet og lett regn. Gjelder fra: 08.04.2020 19:51
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og snøslaps. Klokken 18:30. Gjelder fra: 08.04.2020 18:31
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:00 var det 2 grader, lett bris og regnbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:30
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og snøslaps. Klokken 18:00 var det -1 grad, liten kuling og middels snø. Gjelder fra: 08.04.2020 18:27
Vær- og føreforhold: Snøslaps, stedvis redusert sikt. Klokken 18:00 var det -1 grad, stiv kuling og middels snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:25
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, stedvis tynn is. Klokken 17:30 var det -3 grader, liten kuling og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 17:43
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 10:00. Torsdag. Gjelder fra: 08.04.2020 15:13
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, snø- og isdekke, stedvis redusert sikt. Klokken 10:20 var det 0 grader, stiv kuling, skiftende skydekke og lette snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 11:11
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kontinuerlig ledebilkjøring 18:00-23:00. Stengt fra 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl.02:00 Gjelder fra: 14.04.2020 18:00 Gjelder til: 17.04.2020 04:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av tekniske problemer. Gjelder fra: 09.04.2020 00:00 Gjelder til: 14.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 15.04.2020 09:00 Gjelder til: 16.04.2020 14:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Stengt mellom Langestølen og Mel Ny vurdering 9. april kl 12:00 Gjelder fra: 07.04.2020 13:47
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer og og 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 20:00 til 03:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. STENGT VED GULLKISTA. Åpen for gjennomkjøring kl.21:00, 22:00, 23:00 og 03:00 Gjelder fra: 14.04.2020 20:00 Gjelder til: 24.04.2020 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2020 23:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:30. Rutegående trafikk kan passere. Stengt: 08:30 - 09:10, 09:20 - 11:00, 11:10 - 13:10, 13:20 - 15:00, 16:40 - 18:40 (Sleppe de som skal hjem fra jobb gjennnom) Gjelder fra: 14.04.2020 08:00 Gjelder til: 28.05.2020 18:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:30. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Det vert arbeida i ein tunnel av gongen. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 28.05.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.04.2020 08:00 Gjelder til: 17.04.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Tunnelen er stengt i følgende tidsperioder: 07:00 - 08:20, 08:30 - 11:30, 12:00 - 14:15, 15:25 - 16:25, 17:00 - 19:00. Det vil bli opna for rutegåande trafikk. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 28.05.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Gjelder til: 20.04.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 5310. Gjelder fra: 14.04.2020 09:00 Gjelder til: 27.04.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Stengt i perioder mandag til torsdag i tidsrommene: 11:00 - 11:30 og 17:00 - 17:30. Gjelder fra: 06.04.2020 06:48 Gjelder til: 15.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Tunnelvask Gjelder fra: 05.04.2020 22:00 Gjelder til: 09.04.2020 05:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Vegen er åpnet til Huldrehaug i påsken (sognasida). Gjelder fra: 04.04.2020 09:29
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 09:00 Gjelder til: 14.04.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 11:00 og fra 11:30 til 15:30. Arbeidssted Teigen. Rutegående trafikk kan ikke passere i tidsrommene vegen er stengt. Gjelder fra: 14.04.2020 08:00 Gjelder til: 15.04.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Tunnelvask Gjelder fra: 13.04.2020 20:00 Gjelder til: 16.04.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ingen omkjøringsmuligheter. Gjelder fra: 14.04.2020 13:00 Gjelder til: 14.04.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt Stord rundt. Gjelder fra: 26.04.2020 11:30 Gjelder til: 26.04.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Arbeid ved Jåteli. Ikkje arbeid på høytidsdager. Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Arbeid ved Jåteli. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 17.04.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.03.2020 20:00 Gjelder til: 01.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Stengetid utover 15 minutt mellom kl.12:00-14:00 Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Ruteendring på grunn av coronaviruset. Første tur fra Valestrand kl 0605 hverdager Siste tur fra Breistein kl 2030 hverdager Lørdag og søndag innstilt Gjelder fra: 23.03.2020 20:16
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:15 til 10:15 og fra 12:00 til 13:00. Kan i tillegg bli stengt i perioder på 20 minutter Mandag til Fredag mellom 0700 og 21:00 Gjelder fra: 25.03.2020 09:15 Gjelder til: 31.12.2020 13:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter og stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,4 meter. Gjelder fra: 25.03.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og fredag til søndag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.03.2020 07:00 Gjelder til: 26.04.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:30 til 21:00. Gjelder fra: 09.03.2020 06:30 Gjelder til: 29.05.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 13:44 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Det vil i perioden ikke være mulig for de som kommer fra Solheimsviken/Michael Krohns gate å kjøre via fv 540 Løvstakktunnelen. De som kommer fra Damsgårdsiden og Tverrveien vil kunne kjøre Løvstakktunnelen Gjelder fra: 02.03.2020 00:01 Gjelder til: 01.06.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utvidelse av kulvert og utbedring av veg og busstopp Lyderhornsveien. Gjelder fra: 02.03.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 10:27 Gjelder til: 21.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.02.2020 10:18 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 16.01.2020 09:00 Gjelder til: 28.05.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.01.2020 22:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 11:49
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:39
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder gamleveien om Stalheimskleivane. Gjelder fra: 01.11.2019 06:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 15.11.2019 10:58
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 13.11.2019 13:50
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 29.10.2019 11:57
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 1. mai. Gjelder fra: 01.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00

Comments are closed.