Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 10.08.2020 16:46
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 10.08.2020 16:36
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 18:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 23.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2020 08:30 Gjelder til: 13.08.2020 11:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 19:30. Gjelder fra: 10.08.2020 08:00 Gjelder til: 13.08.2020 19:30
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2 meter på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2020 23:05
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for personbiler. Kjøretøy med totalvekt over 4 tonn, kan passere fra både øst- og vestsiden klokken 01.30,tirsdag til og med lørdag. Gjelder fra: 09.08.2020 19:48 Gjelder til: 16.10.2020 10:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 01:30 til 05:30. Nødetater kan ikke passere under sprenging. Gjelder fra: 11.08.2020 01:30 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.08.2020 03:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 13.08.2020 02:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2020 03:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 01:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 23:59 Gjelder til: 12.08.2020 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 03:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 09:00 Gjelder til: 13.08.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 01:30 til 04:00. Åpner etter sprenging i Munkebotn. Gjelder fra: 11.08.2020 01:30 Gjelder til: 14.08.2020 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og torsdag fra 22:00 til 01:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 01:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 01:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 03:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 01:00 Gjelder til: 12.08.2020 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Gjelder til: 17.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 23:59 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 23:59 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.08.2020 12:07 Gjelder til: 14.08.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 25.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 09:00 Gjelder til: 12.08.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til onsdag fra 07:30 til 19:30. Gjelder fra: 10.08.2020 07:30 Gjelder til: 12.08.2020 19:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Gjelder fra: 11.08.2020 07:30 Gjelder til: 13.08.2020 19:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 3,0 meter. Gjelder fra: 11.08.2020 09:00 Gjelder til: 11.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag fra 07:30 til 19:00. Tirsdag fra 07:30 til 15:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:30 Gjelder til: 11.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 08:00 Gjelder til: 10.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Rutegående trafikk kan passere. Arbeidsted Åstranda. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 6 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Åpen for gjennomkjøring kl.23:30-24:00 Arbeidsted Åstranda. Gjelder fra: 16.08.2020 20:00 Gjelder til: 09.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 04:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebilkjøring 18:00-23:00. Stengt fra 23:00-04:00. Gjennomkjøring 02:00. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 14.08.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder alle tunnelene på strekningen. Det jobbes kun i en tunnel om gangen. Gjelder fra: 11.08.2020 08:00 Gjelder til: 11.08.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder også Sundafjellstunnelen. Det jobbes kun i en tunnel om gangen. Gjelder fra: 12.08.2020 08:00 Gjelder til: 12.08.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det arbeides kun i en tunnel om gangeen Gjelder fra: 11.08.2020 08:00 Gjelder til: 11.08.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Vent på ledebil, ventetid ca 30 minutter. Det vil bli tilpasset kolonner med Flenja og Gudvangatunnelen. Gjelder fra: 10.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 27.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Veien blir helt stengt i periodene kl. 09:15-10:15 og kl. 12:00-13:00. Gjelder fra: 06.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer og 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 12:00, fra 13:00 til 15:00 og fra 17:30 til 21:00. Torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 13:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.08.2020 09:00 Gjelder til: 27.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2020 20:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Heilt stengt mellom kl.00:00-04:00. Kontinuerleg ledebilkjøyring 20:00- 24:00 og 04:00-06:00. Det blir tatt hensyn til buss-og fergetider. Gjelder fra: 10.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.08.2020 20:00 Gjelder til: 04.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 03.09.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 03.08.2020 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Carl Konows gate er stengt for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård. Gjelder fra: 31.07.2020 07:54 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Åpent for passering kl. 07:00, 09:00, 11:00, 13:00 og 15:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.09.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Lokal omkjøring. Lokal omkjøring med ledebil, for alle kjøretøy. Gjelder fra: 20.06.2020 10:00 Gjelder til: 16.10.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.07.2020 08:10 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Åpent for gjennomkjøring Kl. 07.30 – 08.30 Kl. 11.30 – 11.50 Kl. 14.30 – 15.00 Kl. 16.00 – 16.10 Åpent fra kl. 19.00 Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 25.07.2020 13:06 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 90 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonner fra Flåm kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 fra Gudvangen kl. 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 02.08.2020 22:00 Gjelder til: 01.10.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Åpen for gjennomkjøring kl.09:00, 11:00, 13:00 og 15:00 Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 18.09.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40 og fra 12:45 til 13:30. Gjelder fra: 03.08.2020 10:10 Gjelder til: 28.10.2020 18:30
Midlertidig stengt: Stengt. Ved eventuell stenging av Fløyfjellstunnelen vil fv. 577 åpne for ordinær trafikk. Gjelder fra: 03.07.2020 23:59 Gjelder til: 16.08.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 13.08.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering. på grunn av stor sommertrafikk. Gjelder fra: 08.06.2020 15:19 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Stengt for gjennomkjøring mot Vest Mandag - fredag mellom kl. 15:00-17:00 Gjelder fra: 28.05.2020 20:11 Gjelder til: 23.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 25.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 24.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 01.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Arbeid ved Jåteli. Ikkje arbeid på høytidsdager. Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,25 meter. Gjelder fra: 12.05.2020 12:01
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 22:00. Gjelder fra: 07.05.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Gjelder til: 10.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00

Comments are closed.