Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2021 08:00 Gjelder til: 18.06.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeid i kun ein tunnel om gangen. Gjelder fra: 16.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og fredag fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:30 til 18:00. Vent på ledebil. Kolonner blir tilpasset rutegående trafikk. Gjelder fra: 16.06.2021 07:30 Gjelder til: 17.06.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 16.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 13:30. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 21.06.2021 07:00 Gjelder til: 08.07.2021 13:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.06.2021 09:00 Gjelder til: 21.06.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:30. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tunnelinspeksjon. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tunnelinspeksjon. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,25m. Gjelder fra: 15.06.2021 14:51 Gjelder til: 31.12.2021 13:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tunnelinspeksjon. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 22:00. Gjelder fra: 16.06.2021 08:00 Gjelder til: 17.06.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 22:00. Gjelder fra: 16.06.2021 08:00 Gjelder til: 17.06.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 22:00. Gjelder fra: 16.06.2021 08:00 Gjelder til: 17.06.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 22:00. Gjelder fra: 16.06.2021 08:00 Gjelder til: 17.06.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2021 20:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter. Gjelder fra: 18.06.2021 08:00 Gjelder til: 18.06.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter. Gjelder fra: 17.06.2021 12:00 Gjelder til: 17.06.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag) for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Lokal omkjøring for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 14.06.2021 23:00 Gjelder til: 16.10.2021 10:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Tirsdag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2021 22:00 Gjelder til: 21.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 57, Fv 570 og Fv 571. Gjelder fra: 21.06.2021 07:00 Gjelder til: 28.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 02:30 (neste dag). Onsdag fra 03:00 til 06:00 og fra 22:00 til 02:30 (neste dag). Torsdag fra 03:00 til 06:00. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 02:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 15.06.2021 07:00 Gjelder til: 16.06.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring via fv 630 med ledebil, maks høyde 4.4m og maks bredde 3m. Gjelder fra: 11.05.2021 20:00 Gjelder til: 01.01.2022 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.06.2021 07:30 Gjelder til: 24.06.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 15.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 13.06.2021 19:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.06.2021 18:42 Gjelder til: 02.08.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomkjøring kl.02:00 Manuell dirigering med ledebil kl.18:00 - 23:00. Gjelder fra: 14.06.2021 18:00 Gjelder til: 18.06.2021 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 21.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.06.2021 03:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2021 01:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 23:30 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 23:30 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 01:30 (neste dag). Gjelder kun påkjøringsrampe fra Sandviken. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 01:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Stenger når struksentunnelen åpner. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Åpner når Eikeladstunnelen stenger. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 23:59. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2021 01:30 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 01:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Tirsdag fra 23:59 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering via omkjøringsvei. Gjelder fra: 10.05.2021 22:00 Gjelder til: 21.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 01:45 til 05:30. Gjelder fra: 15.06.2021 01:45 Gjelder til: 25.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 17.06.2021 09:00 Gjelder til: 21.06.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:15. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomkjøring kl 08:08 ,12:00,13:02,14:04,15:13 og kl 17:15 Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 17:15
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 15.06.2021 10:00 Gjelder til: 15.10.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 20:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.06.2021 09:00 Gjelder til: 16.06.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 08:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2021 13:00 Gjelder til: 17.06.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:30 til 11:30, fra 12:00 til 14:00, fra 15:00 til 16:00 og fra 17:00 til 19:00. Torsdag fra 08:30 til 11:30, fra 12:00 til 14:00 og fra 15:00 til 16:00. Tirsdag 15.juni og Onsdag 16.Juni vert det nattestengt fra kl 22:00-06:00, med gjennomkjøring fra kl 02:30.03:00. Gjelder fra: 07.06.2021 08:30 Gjelder til: 17.06.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Fredag, søndag og mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 578. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 01:45 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Kontinuerlig ledebilkjøring. Gjelder fra: 14.06.2021 20:00 Gjelder til: 25.06.2021 01:45
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 24:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 10.06.2021 09:00 Gjelder til: 30.06.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 10.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gående og syklende kan bruke gamle Rekve bru. Gjelder fra: 09.06.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,6m Gjelder fra: 12.06.2021 00:00 Gjelder til: 01.10.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 07.07.2021 07:00 Gjelder til: 07.07.2021 17:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering i periodene: Alle dager fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.06.2021 08:00 Gjelder til: 30.09.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 07.06.2021 08:00 Gjelder til: 18.06.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 02.08.2021 07:30 Gjelder til: 04.08.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.06.2021 10:31 Gjelder til: 02.07.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Onsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kan bli stengt i perioder på inntil 30minutt av og til. Gjelder fra: 02.06.2021 07:00 Gjelder til: 09.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:30. Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.06.2021 07:00 Gjelder til: 30.12.2021 12:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kl. 07:00-08:00 ventetid inntil 10 minutt Fra klokken 08:00 - 18:00 er det gjennomkjøring på hel og halv time. Kl. 18:00-19:00 ventetid inntil 10 minutt Gjelder fra: 18.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 28.05.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.05.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vegen stengt for gjennomkjøring, begrenset tilgang for beobere i perioder må påberegnes Gjelder fra: 28.05.2021 09:56 Gjelder til: 07.01.2022 23:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 11:00 til 14:30 og fra 17:30 til 19:30. Ved Arna stasjon Gjelder fra: 26.05.2021 16:45 Gjelder til: 16.07.2021 19:30
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 31.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Vestgående felt stengt og østgående felt envegskjørt. Gjelder fra: 26.05.2021 10:20 Gjelder til: 01.04.2023 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.05.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 25.05.2021 06:00 Gjelder til: 31.07.2021 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt ved Ljoraskreotunnelen. Gjelder fra: 18.05.2021 07:00 Gjelder til: 16.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.05.2021 08:00 Gjelder til: 18.06.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.05.2021 12:48 Gjelder til: 16.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.05.2021 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Maks bredde 4,0m Gjelder fra: 27.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kl.06:00-07:00, kl.09:00-15:00 og kl.17:00-18:00 åpen hver hele og halve klokketime Fri ferdsel kl.07:00-09:00 og k1.15:00–17:00 Nattestengt fra kl.18:00-06:00 Søndager fri ferdsel frå 07:00-17:00. Gjelder fra: 30.04.2021 11:35 Gjelder til: 11.07.2021 18:00
Nattestengt: Nattestengt. kl.18:00-06:00 Skyssbåt i tidsrommet 17:45-01:00 som går vekselsvis mellom Årdalstangen og Seimsdalen, med oppstart fra Årdalstangen 17:45. Gjelder fra: 20.04.2021 13:13 Gjelder til: 11.07.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 10:24 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Maks bredde 3,0m Gjelder fra: 15.04.2021 15:23 Gjelder til: 02.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 02.09.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Fri ferdsel mellom 07:00-09:00 og 14:00-17:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 04.02.2022 23:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Stengt inntil 15 minutt ved spregning. Gjelder fra: 10.11.2020 13:31 Gjelder til: 01.11.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Gjelder til: 15.07.2021 19:30

Comments are closed.