Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -2 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:37
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:30 var det -2 grader, laber bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 15.04.2021 18:35
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -2 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:34
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått og tynn is. Fare for elg. Klokken 18:30 var det -4 grader, nord-austlig flau vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:33
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:10 var det -5 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:11
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00. Gjelder fra: 15.04.2021 18:04
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, snø- og isdekke. Klokken 18:00 var det -2 grader, lett bris og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:02
Vær- og føreforhold: Bart, stedvis bart og vått. Klokken 18:00 var det 3 grader, lett bris og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:01
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det 0 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:01
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Maks bredde 3,0m Gjelder fra: 15.04.2021 15:23 Gjelder til: 02.11.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 02.05.2021. Gjelder fra: 15.04.2021 13:52
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ope til Bordalsstølen fra Vetlefjordsiden og til Nystøl frå Sunnfjordsida. Gjelder fra: 15.04.2021 13:50 Gjelder til: 04.05.2021 00:00
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 13:30 var det 5 grader og oppholdsvær. Gjelder fra: 15.04.2021 13:37
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Tunnelvask- Gjelder fra: 15.04.2021 20:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:00
Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 15.04.2021 13:19
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøyring via Voss sentrum. Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Stengningstider mandag til fredag. kl.08:30-10:30 kl.11:00-14:30 kl.14:40-16:00 kl.16:15-19:00 Gjelder fra: 15.04.2021 12:17 Gjelder til: 30.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 20.04.2021 13:00 Gjelder til: 20.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 20.04.2021 07:00 Gjelder til: 20.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 20.04.2021 07:00 Gjelder til: 20.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.04.2021 07:00 Gjelder til: 23.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.04.2021 07:00 Gjelder til: 20.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 19.04.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 630. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.04.2021 20:00 Gjelder til: 02.12.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Styrt trafikkavvikling med ledebil kl. 18:00-23:00. Stengt kl. 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl. 02:00. Gjelder fra: 15.04.2021 09:10 Gjelder til: 23.04.2021 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag fra 08:00 til 20:00. Onsdag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.04.2021 08:00 Gjelder til: 21.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil, ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Det arbeides kun i en tunnel av gangen på strekningen. Gjelder fra: 19.04.2021 08:00 Gjelder til: 20.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil, ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Det blir arbeidet i en tunnel av gangen. Gjelder fra: 20.04.2021 08:00 Gjelder til: 20.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil, ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Det arbeides kun i en tunnel av gangen på strekningen. Gjelder fra: 21.04.2021 08:00 Gjelder til: 21.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil, ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.04.2021 08:00 Gjelder til: 21.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil, ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.04.2021 08:00 Gjelder til: 19.04.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Mot sentrum. Gjelder fra: 18.04.2021 22:00 Gjelder til: 19.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.04.2021 20:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Fra sentrum. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rekkverksarbeid mellom tunnelene. Gjelder fra: 19.04.2021 06:00 Gjelder til: 21.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 3,6m Gjelder fra: 14.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Torsdag og fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 15.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kontinuerlig ledebilkjøring i tidsrommet 20.00 - 00.00. og 04.00 - 06.00. Tunnelen stenges i tidsrommet 00.00 - 04.00. Gjelder fra: 15.04.2021 23:59 Gjelder til: 16.04.2021 04:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Maks bredde 4,0m Gjelder fra: 19.04.2021 07:30 Gjelder til: 19.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag og fredag fra 07:00 til 15:00. Arbeid på strekningen, i en tunnel av gangen. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det viol bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 16.04.2021 20:00 Gjelder til: 17.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 15.04.2021 20:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Tunnelvask Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 45 minutter i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:30. Tirsdag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Følgandes stengetider : 0700-09.00 inntil 15 min ventetid , 0900-1500 inntil 45 min ventetid , 1500-1630 inntil 15 min ventetid , 1630-1930 inntil 45 min ventetid Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 09.07.2021 19:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Tunnelvask. Gjelder fra: 15.04.2021 19:00 Gjelder til: 16.04.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 02:00
Nattestengt: Nattestengt. Det blir satt opp skyssbåt i tidsrommet 17:45-01:00 som går vekselsvis mellom Årdalstangen og Seimsdalen, med oppstart fra Årdalstangen 17:45. Gjelder fra: 10.04.2021 17:45 Gjelder til: 11.07.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Skyssbåt fra Årdalstangen kl 0700 og 0900. Fri ferdsel 07.00 – 09.00 og 15.00 – 17.00 Stengt 17.00 – 18:00 Gjennomkøyring 17.30, 18.00 Nattestengt fra 18:00 - 06:00 Søndager fri ferdsel frå 07:00-17:00 Gjelder fra: 10.04.2021 06:01 Gjelder til: 11.07.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Tunnelvask i en tunnel i gangen. Gjelder fra: 12.04.2021 20:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring via Voss sentrum Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.04.2021 13:13 Gjelder til: 17.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kl.07:00-08:00 og kl.18:00-19:00 inntil 10 minuter venting. Mellom kl.08:00-09:00 kun åpen kl.08:30 Kl.09:00-15:00 og 17:00-18:00 åpen hver hele klokketime kl.15:00-17:00 åpen hver hele og halve klokketime. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.04.2021 02:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.04.2021 01:30 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.04.2021 23:59 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 5334. Utrykningskjøretøy kan passere. Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.04.2021 22:00 Gjelder til: 19.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 01:45 til 05:30. Stengt for all trafikk - inkl nødetater. Gjelder fra: 12.04.2021 01:45 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomkjøring hver hele-og halve klokketime kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00. Gjennomkjøring hver hele klokketime kl.09:00-15:00 og kl.17:00-19:00 Søndager fri ferdsel. Gjelder fra: 08.04.2021 17:36 Gjelder til: 20.04.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Rekkverksarbeid på strekningen. Gjelder fra: 12.04.2021 06:00 Gjelder til: 16.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 60 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 08:30 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Kolonne hver HALVE time fra vest og hver HELE time fra øst. Gjelder fra: 05.04.2021 08:30 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 06.04.2021 08:00 Gjelder til: 21.04.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ope til Vardahaug bru frå Lærdalssida. Gjelder fra: 30.03.2021 14:42
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 00:00 Gjelder til: 30.04.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 02.09.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Fri ferdsel mellom 07:00-09:00 og 14:00-17:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 04.02.2022 23:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 12:00, fra 13:00 til 13:55 og fra 14:00 til 14:50. Gjelder fra: 06.04.2021 10:00 Gjelder til: 29.04.2021 14:50
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 15.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:45 til 19:30. Gjelder fra: 05.04.2021 06:45 Gjelder til: 17.04.2021 19:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Vestgående felt stengt og østgående felt envegskjørt. Gjelder fra: 16.03.2021 09:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.03.2021 08:40
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 17:00. Gjelder fra: 15.03.2021 07:30 Gjelder til: 16.04.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 15.03.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Maks bredde 3,6m Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring. Arbeidssted: Stenge anleggsområde til ny EV39 Svegatjørn-Rådal. Eksisterende veg benyttes frem til ny åpner Maks bredde 3,0m Gjelder fra: 16.02.2021 08:21 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Maks bredde 3,5m Gjelder fra: 15.02.2021 07:30 Gjelder til: 23.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.01.2021 13:14 Gjelder til: 18.06.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.01.2021 19:41 Gjelder til: 31.05.2021 16:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 15.12.2020 08:50
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Stengt inntil 15 minutt ved spregning. Gjelder fra: 10.11.2020 13:31 Gjelder til: 01.11.2021 17:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 01.05.2021. Gjelder gamlevegen om Skjervet. Gjelder fra: 15.10.2020 15:24 Gjelder til: 02.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Gjelder til: 15.07.2021 19:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag og fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 15:00

Comments are closed.