Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder rute A. Gjelder fra: 22.01.2021 06:04
Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, snøslaps. Klokken 05:45 var det var det 0 grader laber bris og middels sluddbyger. Gjelder fra: 22.01.2021 05:50
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 22.01.2021 05:49
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Fare for elg. Klokken 05:40 var det -5 grader, austlig frisk bris og skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 22.01.2021 05:44
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 05:30 var det -4 grader, frisk bris og kraftig snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:40
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk. Klokken 05:00 var det -2 grader, liten kuling og kraftig snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:01
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Styrt trafikkavvikling med ledebil kl. 18:00-23:00. Stengt kl. 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl. 02:00. Gjelder fra: 14.01.2021 18:00 Gjelder til: 29.01.2021 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 23:34
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 23:01
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 19:35
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.01.2021 21:00 Gjelder til: 29.01.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 26.01.2021 07:00 Gjelder til: 27.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 20:00 til 03:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.01.2021 20:00 Gjelder til: 29.01.2021 03:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 10:30, fra 10:45 til 12:45, fra 13:00 til 14:20 og fra 15:00 til 17:00. Ved mykje nedbør bilr det ikkje arbeida på staden. Gjelder fra: 11.01.2021 08:30 Gjelder til: 29.01.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag. Ny vurdering Fredag. Gjelder fra: 21.01.2021 08:32
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,5m Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Gjelder til: 08.02.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 25.01.2021 07:00 Gjelder til: 05.02.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 4,0m Gjelder fra: 22.01.2021 08:00 Gjelder til: 22.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebilkjøring kl.20:00-24:00 og kl.04:00-06:00 Helt stengt kl.00:00-04:00 Gjelder fra: 20.01.2021 20:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 07:00 til 17:30. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 20.01.2021 07:00 Gjelder til: 24.01.2021 17:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.01.2021 15:00 Gjelder til: 25.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 6 timer på grunn av vegarbeid. Stengt kl.20:00-06:00, gjennomkjøring kl.22:00, 23:00 og 00:15 Åpen hver hele-og halve klokketime kl.06:00-07:00, kl.09:00-15:00 og kl.17:00-20:00 Fri ferdsel kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00 *** Maks høgde 3,30m *** Maks bredde 3,60m Gjelder fra: 26.01.2021 06:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Stengt kl.18:00-06:00 Åpen hver hele-og halve klokketime kl.06:00-07:00, kl.09:00-15:00 og kl.17:00-18:00 Fri ferdsel kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00 *** Maks høgde 3,30m *** Maks bredde 3,60m Rutebåt frå Seimsdalen på heil time 19-01:00. Gjelder fra: 19.01.2021 16:12 Gjelder til: 26.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid og i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Opning kvar halve time kl. 7-9 og kl. 15-17. Opning kvar heile time kl. 9-15. Lysregulering ved behov. Gjelder fra: 14.01.2021 07:00 Gjelder til: 13.02.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Det vil da være åpent for gjennomkjøring disse tidene: Kl. 07.30 – 08.30 Kl. 11.30 – 11.50 Kl. 14.30 – 15.00 Kl. 16.00 - 16.10 Samkjøring med anna vegarbeid på fv5374. Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Gjelder til: 30.01.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:30 til 07:00 og fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.01.2021 00:30 Gjelder til: 29.01.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 12:30 Gjelder til: 28.01.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring på utsiden av tunnel hele døgnet. Opphører ved gult farevarsel på nedbør og jordskred. Gjelder fra: 18.01.2021 06:00 Gjelder til: 24.01.2021 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.01.2021 22:00 Gjelder til: 25.01.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 01:45 til 05:30. Stengt for all trafikk - inkl nødetater. Gjelder fra: 25.01.2021 01:45 Gjelder til: 31.03.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Gjelder til: 22.01.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 08:30 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil. Kolonne hver HALVE klokketime fra vest og hver HELE klokketime fra øst. Gjelder fra: 15.01.2021 09:56 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Ventetid ca 15 minutter. Ved sprengning. Gjelder fra: 13.01.2021 07:00 Gjelder til: 25.03.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.01.2021 07:00 Gjelder til: 11.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til søndag 24:00. Gjelder fra: 06.01.2021 00:00 Gjelder til: 02.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 08:58 Gjelder til: 18.06.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgang kl.06:55 Dragsvik - Hella utgår, fergen går fra Balestrand til Hella kl. 06:50 *****Avgang kl.20:50 Hella - Dragsvik utgår, fergen går fra Hella til Balestrand kl.20:45 Gjelder fra: 06.01.2021 17:18 Gjelder til: 27.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2021 16:59 Gjelder til: 15.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 11.01.2021 07:00 Gjelder til: 25.01.2021 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.01.2021 19:41 Gjelder til: 31.05.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 10:00 til 12:00, fra 13:00 til 13:55 og fra 14:00 til 14:50. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidssted: Solheim Gjelder fra: 05.01.2021 10:00 Gjelder til: 28.04.2021 14:50
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 05.01.2021 09:42 Gjelder til: 28.01.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Ved store nedbørsmengder blir det gjennomkjøring i tunnelen kl.22:00, 24:00, 02:00 og 04:00. Ellers lokal omkjøring. Gjelder fra: 04.01.2021 20:00 Gjelder til: 02.02.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 12:00 og fra 12:45 til 14:45. Utrykningskjøretøy kan passere. Også inntil 30min venting i tida 07-18:00. Gjelder fra: 04.01.2021 10:00 Gjelder til: 01.04.2021 14:45
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.01.2021 08:00 Gjelder til: 28.01.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 28.01.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 30.01.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 15.12.2020 08:50
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Kolonner fra Flåm man-tors. kl 21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fre-Søn. Kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. fra Gudvangen man-tors. kl. 20:30 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Fre-Søn . Kl 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30 Gjelder fra: 03.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.03.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Åpent for passering Kl.07:00-08:00, 11:00-11:30, 14:00 og 17:00 Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2020 14:01
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 11.12.2020 12:15
Redusert framkommelighet: Lysregulering. Gjelder fra: 01.12.2020 10:10 Gjelder til: 24.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Gjelder til: 04.02.2021 17:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 23.11.2020 11:37
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2020 09:30 Gjelder til: 02.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Stengt inntil 15 minutt ved spregning. Gjelder fra: 10.11.2020 13:31 Gjelder til: 01.11.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 15:17
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 01.05.2021. Gjelder gamlevegen om Skjervet. Gjelder fra: 15.10.2020 15:24 Gjelder til: 02.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Gjelder til: 15.07.2021 19:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag og fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Gjelder til: 10.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00

Comments are closed.