Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Lysregulering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 19.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Maling av tunnelvegger på strekningen. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Tirsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 23:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 05.06.2020 19:03
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2020 03:00 Gjelder til: 12.06.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidet forflytter seg mellom tunnelene på strekningen. Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2020 02:00 Gjelder til: 12.06.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2020 01:00 Gjelder til: 12.06.2020 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.06.2020 22:30 Gjelder til: 11.06.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Tunnelene stenger ikke før sørgående tunnelløp er åpnet. Gjelder fra: 11.06.2020 03:00 Gjelder til: 11.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.06.2020 02:00 Gjelder til: 11.06.2020 04:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.06.2020 02:00 Gjelder til: 11.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.06.2020 01:00 Gjelder til: 11.06.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 00:01 til 01:30 og fra 23:59 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2020 00:01 Gjelder til: 12.06.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag fra 01:00 til 05:30. Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 13.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 11.06.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 02:00 til 03:30. Fredag fra 22:00 til 02:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.06.2020 02:00 Gjelder til: 12.06.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Vegen blir helt stengt kl. 08.00-10.00, 10.20-12.20, 12.45-14.45, 15.00-17.00. Lokal omkjøring via fv. 619 Sandvikeidet. Gjelder fra: 08.06.2020 08:00 Gjelder til: 09.06.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.06.2020 02:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 01:00 Gjelder til: 10.06.2020 03:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 01:00 Gjelder til: 10.06.2020 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.06.2020 01:00 Gjelder til: 10.06.2020 03:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.06.2020 22:30 Gjelder til: 09.06.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.06.2020 09:00 Gjelder til: 09.06.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 03:00 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 02:00 til 04:00. Nordgående tunnelløp stenges en periode i tidsrommet klokken 02 - 04 pga sprengninsarbeid i Munkebotntunnelen. Åpnes så fort sprengning og kontroll er utført. Gjelder fra: 09.06.2020 02:00 Gjelder til: 12.06.2020 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 01:45 til 05:30. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 09.06.2020 01:45 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Arbeidet forflytter seg mellom tunnelene på strekningen. Gjelder fra: 08.06.2020 18:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 01:30 Gjelder til: 09.06.2020 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.06.2020 01:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:00 til 01:00 (neste dag). Fredag fra 04:00 til 05:30. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 23:00 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 00:30 til 02:30. Torsdag fra 01:30 til 05:30. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Tirsdag stenges tunnelløpet mot sentrum når tunnelløpet mot Flesland åpner. Gjelder fra: 09.06.2020 00:30 Gjelder til: 11.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:59 til 02:00 (neste dag). Onsdag fra 01:30 til 05:30. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. På mandag stenges tunnelløpet når Hops- og Nesttuntunnelen åpner. Gjelder fra: 08.06.2020 23:59 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Torsdag fra 23:59 til 02:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av veltede trær. Gjelder fra: 05.06.2020 15:24
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 23:59 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 01:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 23:59 til 05:30 (neste dag). Onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.06.2020 23:59 Gjelder til: 11.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Tirsdag fra 22:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 15.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Open for passering kl. 09:00, 11:00, 13:00 og 15:00. Gjelder fra: 05.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.06.2020 23:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 05.06.2020 13:14
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2,7 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. For kjøretøy med bredde over 2,7m er det omkjøring via Voss- Trengereid-Norheimsund. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2,7 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2020 21:00 Gjelder til: 08.06.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av veltede trær. Gjelder fra: 05.06.2020 12:32
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 04.07.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Vent på ledebil. Vegen er stengt fra kl.23:00 - 0:400 med gjennomkjøring kl.02:00. Gjelder fra: 08.06.2020 18:00 Gjelder til: 11.06.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 16.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.06.2020 01:00 Gjelder til: 07.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.06.2020 22:00 Gjelder til: 07.06.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Det må påregnes lengre ventetid på grunn av større nedfall etter fjellrensking Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 25.06.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 23:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40 og fra 12:45 til 13:30. Gjelder fra: 04.06.2020 07:00 Gjelder til: 28.10.2020 18:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 04.06.2020 20:00 Gjelder til: 06.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ventes åpnet 15. juni. Gjelder gamleveien utenom Røldalstunnelen. Gjelder fra: 03.06.2020 12:22 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 08.06.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Heilt stengt mellom kl.00:00-03:00. Kontinuerleg ledebilkjøyring 20:00- 24:00 og 03:00-06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 90 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonner fra Flåm kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 fra Gudvangen kl. 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 02.06.2020 12:34 Gjelder til: 11.07.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 20:30. Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:30. Lørdag fra 07:00 til 17:00. Stengt inntil 15 minutter mellom kl 07:00-08:30 og kl 15:00-16:30. Stengt inntil 30 minutter mellom kl 08:30- 15:00 og kl 16:30-19:30. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 04.07.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.06.2020 22:00 Gjelder til: 06.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.06.2020 22:00 Gjelder til: 08.06.2020 05:30
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 23:00 og fra 23:30 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 27.04.2020 19:00 Gjelder til: 10.07.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2020 00:00 Gjelder til: 14.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.05.2020 20:17 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Stengt for gjennomkjøring mot Vest Mandag - fredag mellom kl. 15:00-17:00 Gjelder fra: 28.05.2020 20:11 Gjelder til: 23.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 28.05.2020 07:00 Gjelder til: 19.06.2020 18:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ny vurdering 15.juni. Gjelder fra: 28.05.2020 13:03
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil. Åpen for gjennomkjøring med ledebil hver hele kloketime. Gjelder fra: 28.05.2020 07:00 Gjelder til: 16.07.2020 15:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er stengt for biler. Gjelder fra 02.06.2020 klokken 05:00 til 14.06.2020 klokken 23:59. Det går skyssbåt med redusert kapasitet og avganger for passasjerer. Gjelder fra: 02.06.2020 05:00 Gjelder til: 14.06.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.05.2020 19:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 25.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og smal vegbane. Gjelder fra: 28.05.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vindmølletransport. Gjelder fra: 24.05.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 01.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.05.2020 08:30 Gjelder til: 27.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Arbeid ved Jåteli. Ikkje arbeid på høytidsdager. Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,25 meter. Gjelder fra: 12.05.2020 12:01
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 22:00. Gjelder fra: 07.05.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Den ene fergeleiet i Sandvikvåg (A-leiet) er ute av drift. Dermed må både Fjord1 og Torghatten sine ferger bruke B-leiet. Derfor må det påregnes forsinkelser i sambandet inntil videre. Gjelder fra: 06.05.2020 16:06
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 07.06.2020 klokken 12:00 til 07.06.2020 klokken 19:00. Gjelder fra: 07.06.2020 12:00 Gjelder til: 07.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Gjelder til: 10.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Stengt på strekning Grindeland-Osabrua. Gjelder fra: 29.04.2020 09:00 Gjelder til: 15.07.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Stengt i perioder mandag til torsdag i tidsrommene: 11:00 - 11:30 og 17:00 - 17:30. Gjelder fra: 06.04.2020 06:48 Gjelder til: 15.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Stengetid utover 15 minutt mellom kl.12:00-14:00 Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:15 til 10:15 og fra 12:00 til 13:00. Kan i tillegg bli stengt i perioder på 20 minutter Mandag til Fredag mellom 0700 og 21:00 Gjelder fra: 25.03.2020 09:15 Gjelder til: 31.12.2020 13:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter og stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,4 meter. Gjelder fra: 25.03.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 13:44 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utvidelse av kulvert og utbedring av veg og busstopp Lyderhornsveien. Gjelder fra: 02.03.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.02.2020 10:18 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 15.11.2019 10:58

Comments are closed.