Vestland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 23:59 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 01:00 Gjelder til: 22.10.2020 05:30
Vær- og føreforhold: Bart, fare for glatte partier. Klokken 19:45 var det 0 grader, flau vind og snø. Gjelder fra: 19.10.2020 19:45
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Tirsdag blir det begrenset kapasitet på 12 personer Kl.05.20 fra Gjermundshamn og Kl.05.35 fra Varaldsøy grunner transport av farlig last. Gjelder fra: 20.10.2020 05:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:40
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått. Klokken 19:00 var det -1 grad og svak vind. Gjelder fra: 19.10.2020 19:01
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Tirsdag transport av farlig last på avgangen 06:35 fra Skjersholmane. Maks 12 passasjerer. Gjelder fra: 20.10.2020 06:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:30 var det -5 grader, svak vind, lettskyet og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:39
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, stedvis fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -5 grader, lett bris og lettskyet. Gjelder fra: 19.10.2020 18:38
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -3 grader, svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 19.10.2020 18:37
Vær- og føreforhold: Bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -2 grader og lett bris. Gjelder fra: 19.10.2020 18:35
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:30. Gjelder fra: 19.10.2020 18:33
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det -3 grader, svak vind og skyet. Gjelder fra: 19.10.2020 18:22
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Gjelder fra: 19.10.2020 18:19
Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, tynn is og fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 18:15 var det -7 grader, sør-austlig svak vind og delvis skyet. Gjelder fra: 19.10.2020 18:18
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 05:00 (neste dag). Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00 og 03:00. Søndag i oddetalsveker: Ope for fri ferdsel. Gjelder fra: 19.10.2020 18:16 Gjelder til: 30.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:13
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:00 var det -4 grader, svak vind, skyet og oppholdsvær. Gjelder fra: 19.10.2020 18:11
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:30 til 18:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 07:30 Gjelder til: 22.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 08:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 13:00 til 14:20 og fra 15:00 til 17:00. Onsdag og torsdag fra 08:30 til 10:30, fra 10:45 til 12:45, fra 13:00 til 14:20 og fra 15:00 til 16:00. Mandag 19.okt. kun korte stopp (maks 5min.) Gjelder fra: 20.10.2020 13:00 Gjelder til: 27.10.2020 17:00
Nattestengt: Nattestengt. Ny vurdering tirsdag kl 0800. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 20.10.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 00:00 Gjelder til: 20.10.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.10.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Omkjøring vis Morvikveien. Gjelder fra: 09.11.2020 21:00 Gjelder til: 10.11.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Vegen er åpen tirsdag kl.15.00-16.00, onsdag kl.07.00-08.30 og kl.15.00-16.00 Gjelder fra: 20.10.2020 08:30 Gjelder til: 22.10.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 01:45 til 05:30. Gjelder fra: 19.10.2020 01:45 Gjelder til: 31.03.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 04:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig ledebilkjøring 18:00-23:00. Stengt fra 23:00-04:00. Gjennomkjøring 02:00. Gjelder fra: 19.10.2020 23:00 Gjelder til: 23.10.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebilkjøring mellom kl 20:00 og 23:00 og ventetid inntil 15 minutt. Frå 23:00 - 06:00 vert det opningar kvar heile time fra vest og kvart over fra Evanger. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 21.10.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.10.2020 22:00 Gjelder til: 26.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Gjelder fra: 25.10.2020 08:30 Gjelder til: 25.10.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.10.2020 03:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.10.2020 02:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 03:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 24.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.10.2020 01:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 03:00 Gjelder til: 22.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 02:00 Gjelder til: 22.10.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 02:00 Gjelder til: 22.10.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.10.2020 01:00 Gjelder til: 22.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 04:30 Gjelder til: 21.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 03:00 Gjelder til: 21.10.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 21.10.2020 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 21.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 01:30 (neste dag). Torsdag fra 23:59 til 01:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 01:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 04:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Tirsdag og onsdag fra 01:30 til 05:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 01:30 Gjelder til: 21.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 03:00 Gjelder til: 20.10.2020 04:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 01:00 Gjelder til: 20.10.2020 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.10.2020 23:59 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy og. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 19.10.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 01:30 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 24:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 01:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 23.10.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 01:45 til 05:30. Gjelder fra: 20.10.2020 01:45 Gjelder til: 24.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 18:00 Gjelder til: 22.10.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 23.10.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2020 16:00 Gjelder til: 09.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag fra 08:00 til 21:00. Torsdag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 21.10.2020 08:00 Gjelder til: 22.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag fra 09:00 til 21:00. Onsdag fra 08:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 09:00 Gjelder til: 21.10.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 30.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:30 til 18:00. Torsdag fra 07:30 til 16:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 07:30 Gjelder til: 27.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 16:00 Gjelder til: 20.10.2020 11:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av dekkelegging. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 14:00 Gjelder til: 20.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.10.2020 08:00 Gjelder til: 20.10.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 08:00 Gjelder til: 21.10.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 12:00. 21.okt. ved Kolve, 22.okt.Eggjareir, 23.okt. Kleivavegen 460, 26.okt. Kleivavegen 148, 27.-28.okt. Voll Gjelder fra: 21.10.2020 10:00 Gjelder til: 28.10.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.10.2020 08:00 Gjelder til: 23.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 21:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 09:00 Gjelder til: 20.10.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Maks bredde 3,6m Gjelder fra: 15.10.2020 17:52
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 15:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 01.05.2021. Gjelder gamlevegen om Skjervet. Gjelder fra: 15.10.2020 15:24 Gjelder til: 02.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 31.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 09:00 til 16:00. Gjelder fra: 20.10.2020 09:00 Gjelder til: 21.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Tunnelvask. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 21.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Tunnelvask. Det jobbes kun i en tunnel om gangen på strekningen. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til 18:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebilkjøring i tidsrommet 20:00-00:00 og 04:00-06:00. Tunnelen stenges i tidsrommet 00:00-04:00. Gjelder fra: 14.10.2020 20:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonner tilpasses åpningstider i Gudvangatunnelen. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.10.2020 22:00 Gjelder til: 12.11.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Åpen for kolonnekjøring hver hele klokketime. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.01.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.10.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 13:30. Stengt. 07:00-07:35, 07:45-08:20, 08:30-10:05, 10:10-11:30, 12:00-12:40, 12:45-14:00, 14:05-14:55, 15:00-15:30, 16:30-17:30 og 17:35-18:30. TORSDAGER AVSLUTTER ARBEIDET KL.13:30. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 13:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Ventetid ca 1 time. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Kontinuerlig ledebil fram til kl 21:00. Gjelder fra: 08.10.2020 18:00 Gjelder til: 11.12.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Gjelder til: 15.07.2021 19:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 07.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Ventetid ca 30 minutter. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 15:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomkjøring kl. 22:00, 24:00 og 02:00. (Åpning kl.04:00 blir gjennopptatt fra 15.oktober.2020.) Gjelder fra: 25.09.2020 20:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.10.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 20:00 til 03:30 (neste dag). Tunnelen er stengt følgende tidspunkter: 20:00-22:30, 22:40-00:00, 00:10-03:00, 03:10-06:00 Gjelder fra: 05.10.2020 20:00 Gjelder til: 24.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2020 10:14 Gjelder til: 30.11.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Kolonner fra Flåm man-tors. kl 21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fre-Søn. Kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. fra Gudvangen man-tors. kl. 20:30 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Fre-Søn . Kl 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30 Gjelder fra: 04.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Rutegående trafikk kan passere. Inntil 30 min. ventetid kl.07:00-10:00, kl.12:00-12:45 og kl.14:45-18:00 STENGT i 2 TIMAR kl.10:00-12:00 og kl.12:45-14:45 TORSDAGER AVSLUTTER ARBEIDET KL.15:00 Gjelder fra: 01.10.2020 10:54 Gjelder til: 23.12.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Lysregulering hele døgnet. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Arbeid ved Jåteli. Gjelder fra: 23.10.2020 00:00 Gjelder til: 23.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag og fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 10:00 til 21:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 28.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Ved store nedbørsmengder blir det gjennomkjøring i tunnelen kl.22:00, 24:00, 02:00 og 04:00 Gjelder fra: 23.09.2020 20:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:15, fra 14:45 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.09.2020 06:00 Gjelder til: 30.11.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.11.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Anbefalt omkjøring via Rv 13. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 31.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 16.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomkjøring hver hele-og halve klokketime kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00. Gjennomkjøring hver hele klokketime kl.09:00-15:00 og kl.17:00-19:00. Søndager fri ferdsel. Gjelder fra: 12.09.2020 12:03 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Stengt: 10.00-12.00, 13.00-13-55 og 14.00-14.50. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 10.09.2020 klokken 10:52 til 31.12.2020 klokken 24:00. Stengt ved Fagskolen. Gjelder fra: 10.09.2020 10:52 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Gjelder til: 30.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 01.10.2020 09:00 Gjelder til: 31.12.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 22.08.2020 02:16 Gjelder til: 30.11.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.10.2020 08:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Veien blir helt stengt i periodene kl. 09:15-10:15 og kl. 12:00-13:00. Gjelder fra: 06.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Carl Konows gate er stengt for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård. Gjelder fra: 31.07.2020 07:54 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.07.2020 08:10 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva. Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Gjelder til: 10.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Gjelder til: 02.04.2021 00:00

Comments are closed.