Vest-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m Gjelder fra: 22.08.2019 08:58 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:30 til 15:00. Gjelder fra: 27.08.2019 07:30 Gjelder til: 28.08.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykkningskjøretøy og spesialtransport kan passere med lav hastighet ved å kontakte 175. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 09:00 Gjelder til: 23.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag fra 04:00 til 06:00. Gjelder fra: 23.08.2019 04:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.09.2019 21:00 Gjelder til: 06.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. etter behov mellom 07.00 og 17.00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 15.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.08.2019 19:57 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.08.2019 01:41 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 24:00. Gjelder fra: 28.06.2019 09:00 Gjelder til: 31.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.08.2019 01:38 Gjelder til: 31.08.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV 551. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.08.2019 19:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 12:00 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 10:44 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.03.2019 07:00 Gjelder til: 13.09.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 22.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Vegen stengt fra mandag kl. 07.00 til lørdag kl. 20.00. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.07.2019 07:00 Gjelder til: 20.09.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2018 17:40 Gjelder til: 01.09.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Comments are closed.