Vest-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2019 11:01 Gjelder til: 10.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.03.2019 22:00 Gjelder til: 10.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.04.2019 19:00 Gjelder til: 16.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag, onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.04.2019 20:00 Gjelder til: 03.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.04.2019 07:00 Gjelder til: 19.05.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 22:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.04.2019 23:38 Gjelder til: 13.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 08.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.03.2019 13:27 Gjelder til: 06.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.03.2019 07:00 Gjelder til: 13.09.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.03.2019 06:00 Gjelder til: 16.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.03.2019 07:00 Gjelder til: 04.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.03.2019 07:00 Gjelder til: 05.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 08.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.02.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.02.2019 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.02.2019 08:16 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2018 12:01
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2018 17:40 Gjelder til: 01.09.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Comments are closed.