Vest-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 14.10.2019 09:00 Gjelder til: 15.10.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 22:00. Onsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 04.10.2019 klokken 07:00 til 15.11.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 04.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 12:00 Gjelder til: 15.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2019 08:00 Gjelder til: 25.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.09.2019 09:00 Gjelder til: 15.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering. Gjelder fra: 14.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Åpnes for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 10.09.2019 07:00 Gjelder til: 28.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 09.09.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m Gjelder fra: 22.08.2019 08:58 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. etter behov mellom 07.00 og 17.00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 15.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV 551. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.08.2019 19:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 12:00 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 10:44 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Comments are closed.