Vest-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 00:00 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Støyende arbeid før kl 2300 Gjelder fra: 18.06.2019 18:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.03.2019 07:00 Gjelder til: 17.06.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 13.06.2019 07:00 Gjelder til: 21.06.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til fredag 12:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøringsvei med ledebil, kan bli 30 min ventetid for omkjøring. Ingen omkjøring for spesieltransport, for passering ta kontakt med VTS på tlf 175. Gjelder fra: 03.06.2019 11:15 Gjelder til: 28.06.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.05.2019 05:00 Gjelder til: 09.08.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av spesialtransport. Gjelder fra: 21.05.2019 15:00 Gjelder til: 12.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde uten tiltak 2.,95 Gjelder fra: 16.05.2019 13:00 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.03.2019 22:00 Gjelder til: 10.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.02.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.02.2019 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2018 17:40 Gjelder til: 01.09.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Comments are closed.