Sogn og Fjordane

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 09:00 Gjelder til: 22.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegmerkingsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 12:00 Gjelder til: 17.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 09:00 Gjelder til: 17.06.2019 13:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 17.06.2019 10:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidet blir samkjørt med Røneidtunnelen. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 17.06.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Tunnelvask i Otta-,Råum og Røneidtunnelen. Arbeidet forflytter seg mellom tunnellene. Gjelder fra: 18.06.2019 18:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 17.06.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 21.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Tunnelvask Gjelder fra: 17.06.2019 18:00 Gjelder til: 21.06.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 09:00 Gjelder til: 17.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.06.2019 07:00 Gjelder til: 21.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Fredag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Arbeidssted: Skei-Jølster Panorama Gjelder fra: 11.06.2019 17:37 Gjelder til: 12.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 11.06.2019 08:00 Gjelder til: 27.06.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hovden: 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 00:25, 04:10, 05:15. Gjelder fra: 08.06.2019 04:43 Gjelder til: 06.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Flåm, kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fra Gudvangen kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Arbeidet vil gå som normalt i pinsen. Gjelder fra: 07.06.2019 21:38 Gjelder til: 06.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 06.07.2019 11:00 Gjelder til: 06.07.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 13.07.2019 17:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hovden: 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 00:25, 04:10, 05:15. Gjelder fra: 28.07.2019 18:00 Gjelder til: 01.02.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 03.06.2019 08:00 Gjelder til: 20.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00, fra 13:00 til 15:00 og fra 17:30 til 21:00. Fredag og lørdag fra 09:00 til 12:00, fra 13:00 til 15:00 og fra 17:30 til 19:00. Forarbeid for ny tunnel. Gjelder fra: 31.05.2019 09:00 Gjelder til: 06.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.07.2019 09:00 Gjelder til: 29.07.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt kan bli stengt i korte perioder vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30 og fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 07:00 til 13:30. Søndag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.01.2019 03:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00

Comments are closed.