Rogaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via Kastfoss. Fri ferdsel hver helg. Gjelder fra: 15.10.2019 00:00 Gjelder til: 08.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.10.2019 09:00 Gjelder til: 31.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder fra: 15.10.2019 06:15 Gjelder til: 15.10.2019 06:20
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt for gjennomkjøring. Gjelder fra: 14.10.2019 09:03 Gjelder til: 16.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. Gjelder rute 3. Gjelder fra: 14.10.2019 08:40
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 12:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 22.11.2019 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpen for gjennomkjøring kl.09:00, 11:00, 13:00, 15:15 og 17:00 Gjelder fra: 10.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.10.2019 08:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 02:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Tunnelvask i Solasplitten Gjelder fra: 16.10.2019 21:00 Gjelder til: 17.10.2019 03:00
Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 08.10.2019 07:00 Gjelder til: 23.10.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 23:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Stenger først nordgående løp, deretter sørgående. Gjelder fra: 15.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 01:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 20:00 Gjelder til: 15.10.2019 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 21:00. Tjøstheimsvegen. Gjelder fra: 09.10.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 40 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Stengingene er tilpasset fergeavgangene. Gjelder fra: 07.10.2019 20:00 Gjelder til: 16.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.10.2019 09:30 Gjelder til: 05.11.2019 16:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Åpen for gjennomkjøring kl.09:00, 11:00, 13:00, 15:15, 17:00, pluss skoleruten. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 22.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring. Stengt for store kjøretøy. Gjelder fra: 16.09.2019 11:12
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:30. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 10.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.09.2019 21:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 09:13 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kjøring til privat eiendom er tillatt. Gjelder fra: 26.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 14:45 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Stengt for kjøretøy høyere enn 4,2 meter. Gjelder fra: 19.08.2019 14:19
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00

Comments are closed.