Rogaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2020 12:00 Gjelder til: 11.08.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Personbiler kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 11:40
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Rv 13. Gjelder fra: 10.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.08.2020 08:00 Gjelder til: 13.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag og torsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.08.2020 08:00 Gjelder til: 13.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:30 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 07:30 Gjelder til: 10.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidssted: Kvala-Grutleveien Gjelder fra: 12.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 13.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Torsdag, søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 18.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidssted: Fotland-Gådå Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 08:00 Gjelder til: 11.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 11.08.2020 01:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 23:00 Gjelder til: 11.08.2020 01:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag, torsdag og fredag fra 07:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 4,0m Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 21:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 13.08.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 12.08.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 27.08.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Lokal omkjøring, utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøring via Garborgveien, Brøytvegen og Hognestadvegen. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 25.09.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Storhaugtunnelen. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, manuell dirigering i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.08.2020 09:00 Gjelder til: 11.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 09:49 Gjelder til: 11.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.08.2020 00:00 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Sørgående tunnelløp stenges. Toveis trafikk i nordgående tunnelløp. Gjelder fra: 24.06.2020 06:55 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 22:00. Fredag fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 22:00. Lørdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 24.06.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00

Comments are closed.