Rogaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2020 20:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2020 09:00 Gjelder til: 11.06.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Åpen for gjennomkjøring kl.09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 og 19:00 Skolebussen kan passere. Gode omkjøringsmuligheter. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Åpnes kl 0800, 1000, 1200, 1400, 1600 og 1800. Gjelder fra: 15.06.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 04.06.2020 06:00 Gjelder til: 12.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.06.2020 20:00 Gjelder til: 15.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Fredag fra 09:00 til 12:00. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 18.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Lokal omkjøring. Vegen åpnes for trafikk hver 2. time; kl. 09, 11, 13, 15, 17 og 19. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 11.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.06.2020 20:00 Gjelder til: 20.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.06.2020 06:00 Gjelder til: 12.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ny vurdering 15.juni. Gjelder fra: 28.05.2020 13:03
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2020 10:00 Gjelder til: 13.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 09.07.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder Ev 39 Eiganestunnelen. Gjelder fra: 02.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 27.05.2020 18:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Åpen for gjennomkjøring kl.08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og 18:00 Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 19:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt. Gjelder fra: 20.03.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 20:00. Åpen for gjennomkjøring kl.11:00, 13:00, 15:00, 17:00 19:00. Gjelder fra: 25.05.2020 09:00 Gjelder til: 02.07.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.06.2020 06:00 Gjelder til: 17.07.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Flomsikring Klepp sentrum Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Gjelder til: 13.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.03.2020 12:41 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00

Comments are closed.