Rogaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Tunnelvask. Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag fra 23:59 til 06:00 (neste dag). Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonne kjører kontinuerlig uten kolonnetider. Gjelder fra: 05.05.2019 23:59 Gjelder til: 10.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Inntil videre. Gjelder fra: 08.04.2019 15:38
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 25.04.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 132, Fv 144 og Fv 145. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 30.04.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.04.2019 11:32 Gjelder til: 31.07.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.07.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.03.2019 00:00 Gjelder til: 11.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2019 11:32 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Onsdag og torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.05.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00 Gjelder til: 17.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster, avkjøringsfelt stengt og påkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2019 09:55 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Stengt for gjennomkjøring. Gjelder fra: 22.02.2019 11:59 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.12.2018 17:00

Comments are closed.