Rogaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Det blir farlig last 20.10.20 fra Judaberg kl.07.20, og redusert kapasitet til 12 passasjerer. Gjelder fra: 20.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 20:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 08:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 20:00 Gjelder til: 22.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.10.2020 20:00 Gjelder til: 21.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 20.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 09:00 Gjelder til: 20.10.2020 11:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter arrangement. Gjelder fra: 21.10.2020 08:00 Gjelder til: 21.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 20.10.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 22:00 Gjelder til: 24.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.10.2020 22:00 Gjelder til: 21.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.10.2020 00:00 Gjelder til: 24.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 31.08.2020 07:00 Gjelder til: 19.11.2020 13:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 10:30, fra 11:30 til 15:00 og fra 16:00 til 17:30. Anbefalt omkjøring via Fv 4702 for personbiler. Manuell dirigering fra klokken 07:00. Gjelder fra: 19.10.2020 08:30 Gjelder til: 21.10.2020 17:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Totalstengt også for nødetater. Gjelder fra: 23.10.2020 18:00 Gjelder til: 30.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Maks bredde 3,5m Gjelder fra: 15.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2,3 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 15.10.2020 14:57 Gjelder til: 31.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.10.2020 18:00 Gjelder til: 24.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.10.2020 18:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.10.2020 18:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.10.2020 18:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 18:00 Gjelder til: 21.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 18:00 Gjelder til: 21.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Maks bredde 3,2m Gjelder fra: 15.10.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. MF Petter Dass går nå på strekningen. Maks 50 personbiler. Gjelder fra: 11.10.2020 13:11
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2020 08:53 Gjelder til: 25.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.10.2020 09:00 Gjelder til: 31.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Lokal omkjøring, utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøring via Garborgveien, Brøytvegen og Hognestadvegen. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 01.10.2020 klokken 11:00 til 06.11.2020 klokken 23:00. Gjelder fra: 01.10.2020 11:00 Gjelder til: 06.11.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 28.09.2020 klokken 07:00 til 28.10.2020 klokken 24:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Lørdag fra 09:00 til 22:00. Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Fredag fra 09:00 til 13:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.08.2020 09:00 Gjelder til: 04.02.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 20:00. Gjelder fra: 24.08.2020 09:00 Gjelder til: 31.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Storhaugtunnelen. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00

Comments are closed.