Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Enveiskjøring etablert, kjøreretning er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 09:00 til 15:30. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.06.2020 09:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.06.2020 23:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 08.06.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 09:00 Gjelder til: 08.06.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, ett felt stengt og lysregulering. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 27.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 08.06.2020 klokken 21:00 til 09.06.2020 klokken 06:00. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 07.06.2020 20:00 Gjelder til: 17.07.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 19:56 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2020 18:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.06.2020 20:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 08.06.2020 20:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.06.2020 08:00 Gjelder til: 12.06.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.06.2020 20:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2020 07:00 Gjelder til: 18.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2020 11:44 Gjelder til: 07.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 14:02 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 11:39 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.05.2020 08:54 Gjelder til: 27.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:59
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.05.2020 21:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.05.2020 08:00 Gjelder til: 10.06.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 20:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2020 04:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgangen 00:15 fra Sandvika (alle dager) vil inntil videre bli innstilt. Gjelder fra: 13.03.2020 20:22
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av syklende i kjørebanen. Gjelder fra: 06.06.2020 11:00 Gjelder til: 06.06.2020 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Stengt for kjøretøy over 3,5 tonn Gjelder fra: 14.02.2020 11:09
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Trollveggen triathlon. Gjelder fra: 11.07.2020 13:00 Gjelder til: 11.07.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder fra: 05.02.2020 09:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:42
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2019 01:47 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.11.2019 13:31

Comments are closed.