Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 09:00 Gjelder til: 22.08.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Kjøretøy med aksellast over 3 tonn kan ikke benytte omkjøring. Utrykninsgkjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 23:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 08:30 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 09:30 Gjelder til: 23.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 23.08.2019 klokken 08:00 til 23.08.2019 klokken 14:00. Gjelder fra: 23.08.2019 08:00 Gjelder til: 23.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 28.08.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:30 Gjelder til: 23.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 21:00 til 23.08.2019 klokken 01:00. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 01:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:00 Gjelder til: 15.09.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 15:07 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 26.08.2019 klokken 18:00 til 26.08.2019 klokken 20:00. Gjelder fra: 26.08.2019 18:00 Gjelder til: 26.08.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.08.2019 13:00 Gjelder til: 24.08.2019 13:20
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.07.2019 20:00 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 07.09.2019 09:00 Gjelder til: 07.09.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 15:16 Gjelder til: 06.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 18:41 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.06.2019 07:48 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 03.09.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider fra Volda: kl 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 00;20, 02:10, 04:30, 05:45, 06:30 Kolonnen mot Volda: kl 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 00:40, 02:30, 04:50, 06:05, 06:45 Gjelder fra: 05.08.2019 19:00 Gjelder til: 31.08.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 12:53 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 13:30 Gjelder til: 19.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 16:36 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 14:45 Gjelder til: 23.08.2019 18:45
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 09:00 til 24.08.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 24.08.2019 09:00 Gjelder til: 24.08.2019 17:00

Comments are closed.