Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Koordinerte kolonnetider med Rotsethorntunnelen: Fra Volda kl. 22:20 00:20 02:10 04:30, 05:45. - Mot Volda kl. 22:40 00:40 02:30 04:50. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.02.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.02.2019 21:00 Gjelder til: 26.02.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.02.2019 21:00 Gjelder til: 26.02.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.02.2019 23:59 Gjelder til: 27.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 22.02.2019 klokken 08:30 til 22.02.2019 klokken 15:00. Gjelder fra: 22.02.2019 08:30 Gjelder til: 22.02.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.02.2019 klokken 08:00 til 29.03.2019 klokken 18:00. Gjelder fra: 21.02.2019 08:00 Gjelder til: 29.03.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 21.02.2019 klokken 21:00 til 22.02.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 21.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 11:32 Gjelder til: 01.08.2019 11:32
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 21.02.2019 18:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 09:00 til 14:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 21.02.2019 klokken 09:00 til 22.02.2019 klokken 14:00. Gjelder fra: 21.02.2019 09:00 Gjelder til: 22.02.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.02.2019 06:30 Gjelder til: 30.06.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.02.2019 20:00 Gjelder til: 15.03.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Gjelder fra: 19.03.2019 18:45 Gjelder til: 19.03.2019 21:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Faste kolonner hele døgnet fra Godøya og Giske. Se vegvesen.no/tunnelermidt. Gjelder fra: 03.02.2019 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2019 15:23 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Rehabilitering. Se vegvesen.no/tunnelermidt for oppdateringer. Gjelder fra: 26.01.2019 04:30 Gjelder til: 15.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Vent på ledebil. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Ellingsøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 26.01.2019 00:00 Gjelder til: 15.03.2019 04:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2019 07:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 15:00 Gjelder til: 26.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster. Alternativ rute er skiltet. På grunn av stor rasfare, benyttes lokal kommunal veg. Gjelder fra: 18.01.2019 21:44
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder fra: 18.01.2019 21:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 09:00 til 24.08.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 24.08.2019 09:00 Gjelder til: 24.08.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider: Fra Volda kl. 19:20, 20:20, 21:20, 22:20 00:20 02:10 04:30, 05:45 og 06:30 - Mot Volda kl. 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 00:40 02:30 04:50, 06:05 og 06:45 Gjelder fra: 02.01.2019 19:00 Gjelder til: 01.07.2019 07:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 28.12.2018 14:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.12.2018 13:15
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 04:30 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Kolonnane går frå ELlingsøya kl. 01:00, 02:00, 03:00 og 04:00 og frå Vakderøya kl. 00:30, 01:30, 02:30 og 03:30. Gjelder fra: 03.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.03.2019 04:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:00

Comments are closed.