Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.04.2019 01:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 20:00 Gjelder til: 30.04.2019 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.05.2019 20:00 Gjelder til: 02.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.04.2019 20:00 Gjelder til: 29.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.04.2019 00:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag, torsdag og mandag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 24.04.2019 08:00 Gjelder til: 29.04.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Gjelder fra: 23.04.2019 18:00 Gjelder til: 23.04.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.04.2019 20:00 Gjelder til: 28.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 27.04.2019 20:00 Gjelder til: 28.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.04.2019 20:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.04.2019 20:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 15:00 Gjelder til: 23.04.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider fra Volda: kl 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 00;20, 02:10, 04:30, 05:45, 06:30 Kolonnen mot Volda: kl 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 00:40, 02:30, 04:50, 06:05, 06:45 Gjelder fra: 23.04.2019 19:00 Gjelder til: 01.07.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.04.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.04.2019 09:00 Gjelder til: 26.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Tirsdag fra 09:30 til 15:00. Onsdag og torsdag fra 09:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.04.2019 09:30 Gjelder til: 25.04.2019 15:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 17.04.2019 07:00 Gjelder til: 23.04.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 19:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 14:33 Gjelder til: 03.05.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.04.2019 09:28 Gjelder til: 30.05.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2019 18:57 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av jordras. Gjelder fra: 29.03.2019 17:27
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 08.06.2019 11:00 Gjelder til: 08.06.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 19.05.2019 10:00 Gjelder til: 19.05.2019 11:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 19.05.2019 14:30 Gjelder til: 19.05.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Gjelder fra 21.03.2019 klokken 12:02 til 01.05.2019 klokken 24:00. Gjelder fra: 21.03.2019 12:02 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 14:45 Gjelder til: 23.08.2019 18:45
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 13:30 Gjelder til: 19.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.02.2019 08:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 11:32 Gjelder til: 01.08.2019 11:32
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.02.2019 06:30 Gjelder til: 30.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2019 15:23 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2019 07:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 15:00 Gjelder til: 26.04.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 09:00 til 24.08.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 24.08.2019 09:00 Gjelder til: 24.08.2019 17:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 28.12.2018 14:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.12.2018 13:15
Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:00

Comments are closed.