Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 26.05.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av snøras. Gjelder fra: 08.04.2020 07:01
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.04.2020 20:00 Gjelder til: 09.04.2020 06:30
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 13,10 meter på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 04.04.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Inntil videre. Gjelder fra: 03.04.2020 09:06
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 20:19 Gjelder til: 30.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.03.2020 08:00 Gjelder til: 15.05.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.03.2020 19:28 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Avgangen 00:15 fra Sandvika (alle dager) vil inntil videre bli innstilt. Gjelder fra: 13.03.2020 20:22
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av syklende i kjørebanen. Gjelder fra: 06.06.2020 11:00 Gjelder til: 06.06.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 18:53 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder Fv661 og Fv 5970, i tidsrommet mellom kl 14:00 og 17:00 Gjelder fra: 24.05.2020 14:00 Gjelder til: 24.05.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.01.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 13:58 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Stengt for kjøretøy over 3,5 tonn Gjelder fra: 14.02.2020 11:09
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Trollveggen triathlon. Gjelder fra: 11.07.2020 13:00 Gjelder til: 11.07.2020 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Gjelder fra: 05.02.2020 09:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring. Gjelder fra: 27.01.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:58
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:42
Redusert framkommelighet: Lysregulering og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2019 01:47 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 22.11.2019 15:20
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.11.2019 13:31

Comments are closed.