Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 09:00 Gjelder til: 16.04.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.04.2021 07:00 Gjelder til: 18.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 09:00 Gjelder til: 16.04.2021 13:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.04.2021 21:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.04.2021 20:00 Gjelder til: 20.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.04.2021 20:00 Gjelder til: 20.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.04.2021 20:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.04.2021 20:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.04.2021 20:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.04.2021 20:00 Gjelder til: 21.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 09:00 Gjelder til: 16.04.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 19:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.04.2021 07:30 Gjelder til: 01.07.2021 19:30
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.04.2021 21:30 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 08:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 12:00 til 20:00. Tirsdag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.04.2021 14:50 Gjelder til: 16.04.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.04.2021 06:00 Gjelder til: 31.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.04.2021 06:00 Gjelder til: 14.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 07.04.2021 09:40
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 06.04.2021 22:19
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.03.2021 08:56 Gjelder til: 18.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.03.2021 08:50 Gjelder til: 18.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.03.2021 08:00 Gjelder til: 02.08.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 15:14 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 00:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.02.2021 11:24 Gjelder til: 29.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.02.2021 08:00 Gjelder til: 11.05.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 05.06.2021 11:00 Gjelder til: 05.06.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00. Gjelder fra: 08.02.2021 07:30 Gjelder til: 30.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.01.2021 08:00 Gjelder til: 07.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time. Gjelder fra: 05.01.2021 15:46
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.12.2020 12:26
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 30.11.2020 08:17
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 19.11.2020 13:21
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 08:00 Gjelder til: 02.08.2021 00:00

Comments are closed.