Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:00 Gjelder til: 20.12.2018 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 18.12.2018 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.12.2018 08:00 Gjelder til: 19.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.12.2018 08:00 Gjelder til: 19.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.12.2018 08:00 Gjelder til: 19.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.12.2018 08:30 Gjelder til: 18.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 09:00 Gjelder til: 18.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 08:30 Gjelder til: 18.12.2018 18:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 22:00 til 19.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 21:00 til 19.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 20:00 til 19.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 18:00 til 03:00 (neste dag). Mandag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 18:00 til 19.12.2018 klokken 03:00. Gjelder fra: 18.12.2018 18:00 Gjelder til: 19.12.2018 03:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 17.12.2018 07:30 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:30 til 15:30. Gjelder fra: 17.12.2018 08:30 Gjelder til: 18.12.2018 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.12.2018 08:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra 12.12.2018 klokken 09:13 til 21.12.2018 klokken 05:00. Rehabilitering. Se vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 12.12.2018 09:13 Gjelder til: 21.12.2018 05:00
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 22:00 Gjelder til: 02.05.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 05:00 Gjelder til: 01.05.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 12.12.2018 klokken 09:08 til 21.12.2018 klokken 22:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 12.12.2018 09:08 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 04:30 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Vent på ledebil. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 12.12.2018 08:49 Gjelder til: 21.12.2018 04:30
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Kolonnane går frå ELlingsøya kl. 01:00, 02:00, 03:00 og 04:00 og frå Vakderøya kl. 00:30, 01:30, 02:30 og 03:30. Gjelder fra: 03.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.03.2019 04:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 21.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 21.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Manuell dirigering. Fra Volda kl. 19:20, 20:20, 21:20, 22:20 00:20 02:10 04:30, 05:45 og 06:30 - Mot Volda kl. 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 00:40 02:30 04:50, 06:05 og 06:45 Gjelder fra: 17.10.2018 19:00 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 07.12.2018 05:42
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl 23:00, 00:00 og 05:00 Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 03.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av steinras. Gjelder fra: 02.12.2018 10:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 08:00 Gjelder til: 31.12.2018 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering. Gjelder fra: 08.11.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.08.2018 00:00 Gjelder til: 02.08.2019 00:00

Comments are closed.