Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Maks 30 minutter mellom kl. 19:00 og kl. 24:00. Gjelder fra: 19.10.2020 19:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra 22.10.2020 klokken 09:00 til 22.10.2020 klokken 17:00. Gjelder fra: 22.10.2020 09:00 Gjelder til: 22.10.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.10.2020 21:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, snø- og isdekke. Klokken 18:30 var det -1 grad og sør-austlig svak vind. Gjelder fra: 19.10.2020 18:32
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 10:00 Gjelder til: 20.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.10.2020 21:00 Gjelder til: 20.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 23:00. Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Gjelder til: 20.10.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 23:00. Gjelder fra: 21.10.2020 09:00 Gjelder til: 21.10.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 17.10.2020 15:03
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 16.10.2020 17:37
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.10.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.10.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.10.2020 09:30 Gjelder til: 20.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.10.2020 07:00 Gjelder til: 27.11.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 06.10.2020 17:57 Gjelder til: 23.10.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn kan passere. Gjelder fra: 06.10.2020 07:00 Gjelder til: 10.11.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring. Gjelder fra: 05.10.2020 15:00 Gjelder til: 24.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 60 km/t og stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 10:00 til 21:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.09.2020 07:00 Gjelder til: 28.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2020 01:43 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 08:00 Gjelder til: 02.08.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Følgende avganger er innstilt: 23:30 og 04:50 fra Seivika samt 00:00 og 05:20 fra Tømmervåg på hverdager, 06:30 og 23:30 fra Seivika og 07:00 fra Tømmervåg på lørdag. 00:30 og 23:30 fra Tømmervåg på søndag.Avgang fra Seivika 07:30 er flyttet til 08:0l Gjelder fra: 16.09.2020 22:00 Gjelder til: 23.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Avgang fra Solavågen kl.06:10 innstilles hver dag inntil videre grunnet forseiling av fartøy. Gjelder fra: 10.08.2020 08:29
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 07:00 Gjelder til: 07.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 20:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Comments are closed.