Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2020 22:00 Gjelder til: 29.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 08.09.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 10.08.2020 11:54
Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Avgang fra Solavågen kl.06:10 innstilles hver dag inntil videre grunnet forseiling av fartøy. Gjelder fra: 10.08.2020 08:29
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt Gjelder fra: 29.08.2020 13:00 Gjelder til: 29.08.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp: 21:30, 22:30 og 24:00. Også natt til Lørdag. Gjelder fra: 06.08.2020 20:00 Gjelder til: 01.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av øvelse. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2020 18:00 Gjelder til: 25.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av arrangement. Hareidsdølen Triatlon Gjelder fra: 06.09.2020 10:00 Gjelder til: 06.09.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Hareidsdølen Triatlon Gjelder fra: 06.09.2020 10:00 Gjelder til: 06.09.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av syklende i kjørebanen. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 23.08.2020 12:30 Gjelder til: 23.08.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av syklende i kjørebanen. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 23.08.2020 13:00 Gjelder til: 23.08.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.08.2020 00:00 Gjelder til: 18.08.2020 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.08.2020 21:00 Gjelder til: 19.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 23:00 Gjelder til: 18.08.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 21:00 Gjelder til: 17.08.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 07:00 Gjelder til: 07.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 11:39 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 20:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2020 04:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2019 01:47 Gjelder til: 02.10.2020 00:00

Comments are closed.