Møre og Romsdal

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av problemer med ferge. Passasjerbåt starter fra Leknes kl. 07:30 og går frem til kl. 10:00 Gjelder fra: 17.06.2019 07:08
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 20:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 16.06.2019 08:11 Gjelder til: 19.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Mandag fra 18:00 til 12:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:30. Gjelder fra: 17.06.2019 07:30 Gjelder til: 21.06.2019 16:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 17.06.2019 klokken 19:00 til 18.06.2019 klokken 06:30. Gjelder fra: 17.06.2019 19:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 17.06.2019 klokken 08:30 til 17.06.2019 klokken 15:30. Gjelder fra: 17.06.2019 08:30 Gjelder til: 17.06.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 20.06.2019 klokken 21:00 til 21.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 20.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 20.06.2019 klokken 20:00 til 20.06.2019 klokken 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 20:00 Gjelder til: 20.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 23:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 17.06.2019 klokken 23:00 til 20.06.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 17.06.2019 23:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.07.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 17.06.2019 klokken 18:00 til 21.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 17.06.2019 18:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, søndag og mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 13.06.2019 klokken 20:00 til 19.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 13.06.2019 20:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 12:53 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 10:25 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 23:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 23:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Begge retninger Gjelder fra: 18.06.2019 23:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 23:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 23:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 20:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 01:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 21:00 Gjelder til: 19.06.2019 01:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 04.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 13:30 Gjelder til: 19.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.07.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og ett felt stengt. Gjelder fra: 04.06.2019 14:17
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 16:36 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 06.07.2019 12:00 Gjelder til: 06.07.2019 13:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av arrangement. Gjelder fra: 27.07.2019 11:00 Gjelder til: 27.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av arrangement. Gjelder fra: 22.06.2019 12:00 Gjelder til: 22.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 05.07.2019 klokken 18:30 til 07.07.2019 klokken 18:00. Gjelder fra: 05.07.2019 18:30 Gjelder til: 07.07.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 07:30 Gjelder til: 23.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider fra Volda: kl 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 00;20, 02:10, 04:30, 05:45, 06:30 Kolonnen mot Volda: kl 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 00:40, 02:30, 04:50, 06:05, 06:45 Gjelder fra: 23.04.2019 19:00 Gjelder til: 01.07.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 14:45 Gjelder til: 23.08.2019 18:45
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.02.2019 08:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 11:32 Gjelder til: 01.08.2019 11:32
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.02.2019 06:30 Gjelder til: 30.06.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 09:00 til 24.08.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 24.08.2019 09:00 Gjelder til: 24.08.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00

Comments are closed.