Hordaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av veltet tre. Personbiler kan passere. Gjelder fra: 19.04.2019 00:46
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 20:00 var det 3 grader, lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 18.04.2019 20:00
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 23:00 var det 1 grad, svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 18.04.2019 23:13
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 17:35 var det 4 grader, stille og lettskyet. Gjelder fra: 18.04.2019 17:35
Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 18.04.2019 13:15
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 24.04.2019 08:00 Gjelder til: 26.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 17:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.04.2019 08:00 Gjelder til: 25.04.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Gjelder fra: 15.04.2019 07:37
Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Gjelder fra: 15.04.2019 07:36
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 06.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kolonne i begge retninger kl 23:30, 01:00, 02:30 og 04:00. Samkjøring med Betilatunnelen. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 29.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kolonne i begge retninger kl 23:30, 01:00, 02:30 og 04:00. Samkjøring med Langhelletunnelen. Lokal omkjøring for personbiler. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 29.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 01.05.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 31.05.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 23.04.2019 08:00 Gjelder til: 04.07.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.04.2019 10:29 Gjelder til: 27.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.04.2019 08:00 Gjelder til: 10.05.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Mauell dirigering kl.19:00-21:00 Faste åpningstider kl.21:00-21:15, kl.23:30-24:00 og kl.02:30-03:00 Stengt kl 21:15-23:30, 24:00-02:30, og kl.03:00-06:00. Gjelder fra: 23.04.2019 19:00 Gjelder til: 15.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig kolonnekjøring fra kl 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl.05:00. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av arrangement. Gjelder fra: 04.05.2019 10:00 Gjelder til: 04.05.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Fare for kø. Gjelder fra: 08.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 08:30 Gjelder til: 02.05.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Kjørefeltbredde er 3.1 meter. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.08.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 05.05.2019 05:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet 15.mai. Gjelder fra: 21.03.2019 08:53
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Baileybrua har Bk10, maks 50 tonn. Gjelder fra: 07.03.2019 12:36 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Buss og utrykningskjøretøy kan passere på omkjøringsvei. Gjelder fra: 04.03.2019 12:10 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.06.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt på strekningen Hunstadsvingen-Edvard Griegs vei. Åpent for gang- og sykkeltrafikk. Gjelder fra: 19.12.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Stalheimskleiva Gjelder fra: 03.10.2018 11:39

Comments are closed.