Hordaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av tekniske problemer. Gjelder fra: 17.06.2019 06:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Jobbes i en tunnel om gangen. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 276. Gjelder fra: 03.06.2019 22:00 Gjelder til: 24.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 344 og Fv 569. Gjelder fra: 18.06.2019 05:00 Gjelder til: 25.06.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 344 og Fv 569. Gjelder fra: 25.06.2019 05:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 19.06.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 03:30 Gjelder til: 18.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 01:30 Gjelder til: 18.06.2019 03:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.06.2019 02:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 03:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.06.2019 04:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.06.2019 00:00 Gjelder til: 20.06.2019 02:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegmerkingsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 01:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.06.2019 02:30 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 02:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 23:30 Gjelder til: 19.06.2019 00:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 24.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring kl. 22:00-00:00. Deretter kolonne fra Dale: kl.02:45 og 04:15 Kolonne fra Dalegarden kl.03:05 og 04:35, Samkjøring med Langhelletunnelen. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 24.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 09:00 Gjelder til: 05.07.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2019 09:00 Gjelder til: 14.07.2019 13:02
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag og fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Manuell dirigering og ledebil ved behov. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 29.06.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering 20:00-24:00 og fra 04:00-06:00. I tida 00:00-04:00 er det passering kl.01:15, 02:15 og 02:45. Gjelder fra: 13.06.2019 17:58 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 21.06.2019 08:00 Gjelder til: 21.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 19.06.2019 08:00 Gjelder til: 19.06.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 17.06.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 18.06.2019 09:00 Gjelder til: 18.06.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:30. Omkjøring er skiltet kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Gjelder fra: 13.06.2019 07:00 Gjelder til: 20.06.2019 17:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det arbeides i en tunnel av gangen på strekningen. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 17.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.06.2019 22:00 Gjelder til: 06.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 11:00 og fra 12:00 til 13:00. Mellom kl.08:00-10:00, kl.11:00-12:00 og kl.13:00-20:00 kan veien bli stengt i perioder på inntil 20 minutt. Gjelder fra: 19.08.2019 10:00 Gjelder til: 29.08.2019 13:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring kl.22:00 - 00:00. Deretter kolonne fra Stavenestunnelen 02:45 og 04:15. Fra Bogatunnelen 03:05 og 04:35. Samkjøres med Beitlatunnelen. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 24.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.06.2019 08:00 Gjelder til: 04.07.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Lørdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 11.06.2019 08:00 Gjelder til: 29.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring via E39 Gjelder fra: 07.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 05:45 til 19:45. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.05.2019 05:45 Gjelder til: 01.07.2019 19:45
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:45 til 05:45 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 398. Utrykningskjøretøy må bruke omkjøringsveg. Gjelder fra: 24.05.2019 19:45 Gjelder til: 02.07.2019 05:45
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 562. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt ved Møllendalen. Gjelder fra: 08.07.2019 00:00 Gjelder til: 29.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 12:00 til 14:00. Gjelder fra: 05.06.2019 12:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig kolonnekjøring fra kl 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl.05:00. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag og mandag til onsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.05.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.04.2019 20:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 585. Gjelder fra: 08.07.2019 00:00 Gjelder til: 12.07.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.05.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 30.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 16:06 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 20.06.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Kjørefeltbredde er 3.1 meter. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.08.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Buss og utrykningskjøretøy kan passere på omkjøringsvei. Gjelder fra: 04.03.2019 12:10 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.06.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt på strekningen Hunstadsvingen-Edvard Griegs vei. Åpent for gang- og sykkeltrafikk. Gjelder fra: 19.12.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00

Comments are closed.