Hordaland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgang fra Gjermundshavn kl. 08:30 fredag morgen. Gjelder fra: 21.02.2019 19:55 Gjelder til: 22.02.2019 08:30
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:30 var det 0 grader, svak vind, delvis skyet og oppholdsvær. Gjelder fra: 21.02.2019 18:41
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke, tåke. Klokken 18:00 var det -1 grad, laber bris og lett snø. Gjelder fra: 21.02.2019 18:12
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utkjøring fra Bergen Maritime vgs. til E16, Fjøsangerveien i sørgående retning. Stengt hele døgnet. Gjelder fra: 22.02.2019 18:00
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 13:30 var det 3 grader, flau vind og skyet. Gjelder fra: 21.02.2019 14:12
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 21.02.2019 14:09
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 14:00 var det 0 grader, lett bris og oppholdsvær. Gjelder fra: 21.02.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Mauell dirigering kl.19:00-21:00 Faste åpningstider kl.21:00-21:15, kl.23:30-24:00 og kl.02:30-03:00 Stengt kl 21:15-23:30, 24:00-02:30, og kl.03:00-06:00. Gjelder fra: 13.02.2019 19:00 Gjelder til: 30.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.02.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.02.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kolonnetider fra øst (Dale)kl.23:05, 00:15 og 03:45 Kolonnetidr fra vest (Dalegarden) kl.22:50, 24:00 og 03:30 Gjelder fra: 18.02.2019 22:00 Gjelder til: 05.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kolonnetider fra østsiden (Bogatunnelen) kl.23:25, 00:35 og 04:05 Kolonnetider fra vestsiden (Stavenestunnelen) kl.22:30, 23:40 og 03:10 SAMKJØRING MED BEITLATUNNELEN. Gjelder fra: 18.02.2019 22:00 Gjelder til: 05.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Tunnelvask, det arbeides kun i en tunnel av gangen. Gjelder fra: 25.02.2019 20:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet, utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.02.2019 22:00 Gjelder til: 25.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Renhold, en tunnel av gangen. Gjelder fra: 18.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kolonne frå Stalheim: 20:00, 21:30, 23:00, 00:30, 02:00, 03:30 og 05:00. Frå Sivlesøy: 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05.30. Gjelder fra: 18.02.2019 20:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.02.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 18.02.2019 07:00 Gjelder til: 29.03.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 22:00 til 23:59. Torsdag fra 23:59 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.02.2019 18:00 Gjelder til: 24.02.2019 12:00
Midlertidig stengt: Stengt kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter. Gjelder fra: 15.02.2019 09:15 Gjelder til: 08.03.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 09:44 Gjelder til: 24.04.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 09:44 Gjelder til: 24.04.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig kolonnekjøring fra kl 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl. 05:00. Gjelder fra: 07.01.2019 20:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 2,5 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.02.2019 09:32 Gjelder til: 01.03.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 20:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.01.2019 22:00 Gjelder til: 05.05.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 17:00. Korte stans i perioden mellom klokken 09:00-14:00 pga sprengning. Gjelder fra: 11.01.2019 09:31 Gjelder til: 29.03.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.06.2019 14:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.12.2018 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt på strekningen Hunstadsvingen-Edvard Griegs vei. Åpent for gang- og sykkeltrafikk. Gjelder fra: 19.12.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Baileybrua har Bk10, maks 50 tonn. Gjelder fra: 17.10.2018 20:04
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2018 12:54
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2018 12:49
Vinterstengt: Vinterstengt. Stalheimskleiva Gjelder fra: 03.10.2018 11:39

Comments are closed.