Aust-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 23.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 23.08.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.09.2019 21:00 Gjelder til: 06.09.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 23:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.07.2019 11:14 Gjelder til: 29.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 14:20 Gjelder til: 01.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 12:00 Gjelder til: 15.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til Eiendom er tillatt. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 01.09.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.03.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 00:00 Gjelder til: 30.08.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 12.08.2019 klokken 20:00 til 30.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 12.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 00:45 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Ved sprengning kan veien stenges: Inntil 15 minutter kl. 06.00 - 20.00. Inntil 1 time kl. 20.00 - 06.00. Inntil 30 minutter kl. 14.00 - 14.30 og kl. 17.30 - 18.30 mandag - onsdag og kl. 14.00 - 14.30 på torsdager. Gjelder fra: 11.04.2019 12:00 Gjelder til: 01.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.04.2019 03:06 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 30.09.2019 23:59

Comments are closed.