Aust-Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2019 19:00
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 14.10.2019 18:52
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 02:00 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 02:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 23:57 Gjelder til: 29.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 15.10.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.10.2019 06:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.10.2019 21:00 Gjelder til: 01.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 30 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 04.10.2019 klokken 07:00 til 29.11.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 04.10.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til lørdag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 07.10.2019 00:00 Gjelder til: 15.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 08:20 Gjelder til: 01.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 24:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Vegen vil være åpen for lokal omkjøring, med lette kjøretøy. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kjøring til eiendom tillates. Gjelder fra: 18.09.2019 15:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.09.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.10.2019 09:00 Gjelder til: 30.11.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.03.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 14:20 Gjelder til: 01.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 12:00 Gjelder til: 15.11.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.03.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 00:45 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Ved sprengning kan veien stenges: Inntil 15 minutter kl. 06.00 - 20.00. Inntil 1 time kl. 20.00 - 06.00. Inntil 30 minutter kl. 14.00 - 14.30 og kl. 17.30 - 18.30 mandag - onsdag og kl. 14.00 - 14.30 på torsdager. Gjelder fra: 11.04.2019 12:00 Gjelder til: 01.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.04.2019 03:06 Gjelder til: 31.10.2019 23:59

Comments are closed.