Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 08.04.2020 19:53
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.04.2020 20:00 Gjelder til: 13.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.04.2020 21:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 21:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2020 21:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2020 21:00 Gjelder til: 17.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2020 01:15 Gjelder til: 22.04.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 22:00 Gjelder til: 21.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2020 22:00 Gjelder til: 20.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan kontakte 175. Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Gjelder til: 17.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan kontakte 175. Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport ringer 175. Gjelder fra: 15.04.2020 00:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 20.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 31.03.2020 07:30 Gjelder til: 15.04.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.03.2020 11:45 Gjelder til: 24.04.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2020 12:48 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, toveis trafikk i ett løp og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2020 19:00 Gjelder til: 01.05.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet, Fv 461 og Fv 465. Utrykningskjøretøy kan passere. Store kjøretøy som skal til Farsund må kjøre Fv 43 tur-retur, da Fv 4090 ikke er egnet for tungtransport. Gjelder fra: 02.03.2020 08:00 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder enkelte dager. Gjelder fra: 24.02.2020 00:00 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 17.02.2020 06:00 Gjelder til: 30.04.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.02.2020 07:00 Gjelder til: 15.07.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 8 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 29.05.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:57 Gjelder til: 20.05.2020 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:55 Gjelder til: 20.05.2020 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:35
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2020 21:56 Gjelder til: 30.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m. Gjelder fra: 20.12.2019 00:19 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.11.2019 02:16 Gjelder til: 01.07.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00

Comments are closed.