Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:37
Vær- og føreforhold: Bart. Fare for snøskavler i veien. Gjelder fra: 15.04.2021 18:17
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 23:00 Gjelder til: 20.04.2021 01:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 08:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2021 02:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.04.2021 10:00 Gjelder til: 23.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2021 13:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 29.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Modulvogntog, ring 175 Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Modulvogntog, ring 175. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.06.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 02.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.04.2021 19:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.04.2021 19:00 Gjelder til: 01.08.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 13:08 Gjelder til: 31.07.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.04.2021 07:00 Gjelder til: 19.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.04.2021 08:00 Gjelder til: 31.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.04.2021 21:00 Gjelder til: 20.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 16:00. Gjelder fra: 29.03.2021 08:30 Gjelder til: 20.07.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 05.11.2021 15:30
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 15:40
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 04.03.2021 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.09.2021 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 01:54 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.01.2021 12:40 Gjelder til: 30.05.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.01.2021 07:00 Gjelder til: 21.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Gjelder til: 31.05.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.01.2021 08:00 Gjelder til: 17.12.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 09:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 09:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 24.11.2020 09:29
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Comments are closed.