Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.01.2021 22:00 Gjelder til: 25.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av oversvømmelse. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 21.01.2021 21:35
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 21:09
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. En retning stengt om gangen. Gjelder fra: 25.01.2021 21:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.01.2021 09:00 Gjelder til: 04.02.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 08:00 Gjelder til: 01.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.01.2021 06:00 Gjelder til: 26.02.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.01.2021 06:00 Gjelder til: 27.02.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 12:00 Gjelder til: 22.01.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.01.2021 08:00 Gjelder til: 17.12.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 09:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 09:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 24.11.2020 09:29
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Gjelder til: 29.03.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,4m. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.02.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 15:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Torsdag fra 06:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Gjelder til: 28.01.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 14:30. Gjelder fra: 21.10.2020 08:30 Gjelder til: 05.10.2021 14:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2020 09:50 Gjelder til: 31.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00

Comments are closed.