Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart, fare for glatte partier. Klokken 19:45 var det 0 grader, flau vind og snø. Gjelder fra: 19.10.2020 19:47
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra 1. november klokken 1200. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra 1.november klokken 1200. Gjelder fra: 01.11.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2020 09:50 Gjelder til: 31.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.10.2020 21:00 Gjelder til: 20.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 02.11.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.10.2020 09:00 Gjelder til: 20.11.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.10.2020 07:00 Gjelder til: 28.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Ventetid inntil 10 minutter må påregnes. Gjelder fra: 11.10.2020 19:00 Gjelder til: 15.11.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 08:30 Gjelder til: 23.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.10.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:05 til 21:00. Torsdag fra 08:05 til 15:15. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.09.2020 08:05 Gjelder til: 05.11.2020 15:15
Redusert framkommelighet: Lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 07:00 Gjelder til: 26.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.11.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 24.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Gjelder til: 31.03.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Gjelder til: 01.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2020 07:00 Gjelder til: 20.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Comments are closed.