Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 01:15 Gjelder til: 20.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.08.2020 22:00 Gjelder til: 19.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 18.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 23:59 Gjelder til: 18.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 18.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 20.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2020 22:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.10.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Gjelder til: 09.12.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:00 Gjelder til: 01.07.2022 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Comments are closed.