Agder

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av flom. Gjelder fra: 05.06.2020 15:32
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 11.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av brann i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 17.06.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.06.2020 05:02 Gjelder til: 19.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.06.2020 20:00 Gjelder til: 08.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2020 08:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2020 19:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 08:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 00:00 Gjelder til: 10.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 16:55 Gjelder til: 19.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.06.2020 07:00 Gjelder til: 26.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 03.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2020 21:00 Gjelder til: 20.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 26.06.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2020 07:00 Gjelder til: 26.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 13:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 12.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 25.05.2020 06:00 Gjelder til: 22.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 18.06.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.05.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:00 Gjelder til: 01.07.2022 09:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2020 01:46 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2020 07:00 Gjelder til: 19.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Gjelder til: 14.06.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 20.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 15:00 Gjelder til: 30.09.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet, Fv 461 og Fv 465. Utrykningskjøretøy kan passere. Store kjøretøy som skal til Farsund må kjøre Fv 43 tur-retur, da Fv 4090 ikke er egnet for tungtransport. Gjelder fra: 02.03.2020 08:00 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder enkelte dager. Gjelder fra: 24.02.2020 00:00 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 07.01.2020 07:00 Gjelder til: 02.07.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.07.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2020 02:01 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2020 21:56 Gjelder til: 30.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2021 12:00
Midlertidig stengt: Stengt. for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.11.2019 02:16 Gjelder til: 01.07.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00

Comments are closed.