Viken

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt og påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 15.06.2021 19:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2021 17:00 Gjelder til: 16.06.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av åstedsbefaring. Gjelder fra: 15.06.2021 21:30 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 23.06.2021 klokken 21:00 til 25.06.2021 klokken 05:30. Gjelder fra: 23.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.06.2021 21:00 Gjelder til: 02.07.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.06.2021 21:00 Gjelder til: 24.06.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2021 21:00 Gjelder til: 23.06.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2021 21:00 Gjelder til: 22.06.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 09:00 til 16:00. Gjelder fra: 15.06.2021 09:00 Gjelder til: 16.06.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Alternativ rute er skiltet. Vogntog med lengde større enn 19 meter kan passere. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 10:00 Gjelder til: 25.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 17.06.2021 07:00 Gjelder til: 21.06.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 19:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2021 21:30 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.06.2021 21:00 Gjelder til: 01.07.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og to felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2021 22:00 Gjelder til: 24.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 22.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 24.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og mandag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 22.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 23.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 16.06.2021 20:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 20:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.06.2021 20:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 07:00 Gjelder til: 17.06.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2021 19:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.06.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og mandag til onsdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.06.2021 09:00 Gjelder til: 16.06.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 19.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2021 19:00 Gjelder til: 23.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 23:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.06.2021 23:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2021 00:00 Gjelder til: 31.07.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.06.2021 07:00 Gjelder til: 25.06.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 23.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.06.2021 07:00 Gjelder til: 22.06.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.06.2021 07:00 Gjelder til: 22.06.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.05.2021 07:00 Gjelder til: 15.11.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.06.2021 07:00 Gjelder til: 25.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2021 19:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.06.2021 21:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.07.2021 21:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 21:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.06.2021 16:05 Gjelder til: 30.09.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.06.2021 14:59 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.06.2021 17:00 Gjelder til: 02.07.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2021 18:36 Gjelder til: 30.06.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 18.06.2021 09:00 Gjelder til: 18.06.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 05.07.2021 21:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Gjelder fra: 05.07.2021 21:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2021 15:09
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.05.2021 07:00 Gjelder til: 02.07.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 21:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2021 21:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2021 21:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2021 17:05
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 15:30. Gjelder fra: 02.06.2021 10:00 Gjelder til: 09.07.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.05.2021 08:00 Gjelder til: 19.06.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 10:00 til 14:00 og fra 17:00 til 21:00. Fredag fra 10:00 til 12:00 og fra 20:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.05.2021 10:00 Gjelder til: 30.12.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Forsinkelser kan påregnes. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 28.05.2021 11:48 Gjelder til: 30.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2021 10:20 Gjelder til: 07.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2021 10:15
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 09:39 Gjelder til: 28.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring ved Føyka. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 26.05.2021 00:00 Gjelder til: 30.06.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2021 07:00 Gjelder til: 03.09.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.05.2021 07:00 Gjelder til: 03.08.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, manuell dirigering og stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.05.2021 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.05.2021 19:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.05.2021 11:26 Gjelder til: 02.02.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2021 07:00 Gjelder til: 05.07.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2021 00:00 Gjelder til: 18.06.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.05.2021 21:17 Gjelder til: 31.07.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 11.05.2021 11:00 Gjelder til: 03.09.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.05.2021 06:00 Gjelder til: 31.12.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.05.2021 07:00 Gjelder til: 06.08.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2021 00:00 Gjelder til: 01.10.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.05.2021 02:24 Gjelder til: 30.11.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.05.2021 06:00 Gjelder til: 28.10.2022 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.05.2021 09:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.05.2021 09:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 24:00. Gjelder fra: 28.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 27.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.07.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.04.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2021 06:56 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras og opprydningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 14:55 Gjelder til: 15.09.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 19.04.2021 07:00 Gjelder til: 18.06.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 10:19 Gjelder til: 03.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.12.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 27.11.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 15:30 Gjelder til: 30.06.2021 08:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.06.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.03.2021 16:47 Gjelder til: 19.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.03.2021 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. Anbefalt omkjøring via Ev 6. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 28.02.2021 06:48
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Gjelder til: 14.01.2022 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Gjelder til: 10.12.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Gjelder til: 12.11.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Gjelder til: 15.10.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Gjelder til: 17.09.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Gjelder til: 20.08.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2021 22:00 Gjelder til: 02.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Gjelder til: 14.01.2022 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Gjelder til: 10.12.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Gjelder til: 12.11.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Gjelder til: 15.10.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Gjelder til: 17.09.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Gjelder til: 20.08.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.06.2021 22:00 Gjelder til: 02.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:14
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 23.01.2021 21:10
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av jordras. Gjelder fra: 02.01.2021 14:48
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 01.01.2021 14:39
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2020 07:17 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2022 07:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35

Comments are closed.