Viken

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 22.01.2021 07:41
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring. Første kolonne starter fra Geiteryggen kl.08:00. Gjelder fra: 22.01.2021 08:00
Vær- og føreforhold: Løs snø. Klokken 05:20 var det -4 grader og liten kuling. Gjelder fra: 22.01.2021 05:31
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk. Klokken 05:00 var det -2 grader, liten kuling og kraftig snø. Gjelder fra: 22.01.2021 05:01
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.01.2021 21:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 23:01
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2021 00:01 Gjelder til: 23.01.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 02.02.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.01.2021 20:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 21.01.2021 10:45
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.01.2021 07:00 Gjelder til: 29.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.02.2021 21:00 Gjelder til: 02.02.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.01.2021 21:00 Gjelder til: 27.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2021 21:00 Gjelder til: 29.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.01.2021 21:00 Gjelder til: 28.01.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.01.2021 21:00 Gjelder til: 27.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.01.2021 21:00 Gjelder til: 26.01.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.02.2021 09:00 Gjelder til: 04.02.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.02.2021 21:00 Gjelder til: 04.02.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 19:55 Gjelder til: 16.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 19:12 Gjelder til: 20.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.02.2021 21:00 Gjelder til: 03.02.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 07:20 Gjelder til: 20.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. Anbefalt omkjøring via Ev 6. Gjelder fra: 19.01.2021 13:57
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 20.01.2021 07:00 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 27.01.2021 21:30 Gjelder til: 29.01.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 19:00 Gjelder til: 12.03.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.01.2021 07:00 Gjelder til: 04.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Gjelder til: 28.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 05:45 til 00:10 (neste dag). Gjelder fra: 18.01.2021 05:45 Gjelder til: 24.01.2021 00:10
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.01.2021 22:00 Gjelder til: 29.01.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 26.01.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Gjelder til: 25.03.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.01.2021 09:00 Gjelder til: 05.03.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 10:25 Gjelder til: 26.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 09:02 Gjelder til: 29.01.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 11.01.2021 09:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 11.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 00:00 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 05.02.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 15:30 Gjelder til: 01.04.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av jordras. Gjelder fra: 02.01.2021 14:48
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.03.2021 15:30
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 01.01.2021 14:39
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av jordras. Gjelder fra: 31.12.2020 15:24
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Gjelder til: 29.01.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.01.2021 07:00 Gjelder til: 25.01.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.12.2020 09:25 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2020 11:49 Gjelder til: 01.03.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2020 10:23 Gjelder til: 02.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.12.2020 15:11 Gjelder til: 27.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2020 07:17 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2020 22:00 Gjelder til: 31.01.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2020 14:37 Gjelder til: 17.02.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 07.12.2020 09:00 Gjelder til: 31.03.2021 14:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn. Anbefalt omkjøring via Ev 6 og Rv 4. Gjelder fra: 07.12.2020 05:53 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Gjelder til: 09.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 23:59
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 30.11.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2020 14:57 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 12:42 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2022 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring ved Føyka. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.10.2020 20:00 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.10.2020 20:00 Gjelder til: 01.03.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:30 til 21:00. Gjelder fra: 12.10.2020 06:30 Gjelder til: 01.02.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.02.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 06:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Gjelder til: 03.05.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35

Comments are closed.