Viken

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 10.08.2020 17:58
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.08.2020 07:00 Gjelder til: 10.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 29.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 29.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.08.2020 09:00 Gjelder til: 27.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 10:36 Gjelder til: 10.08.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 08:21
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 23.08.2020 21:30 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag og mandag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.08.2020 20:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2020 22:00 Gjelder til: 19.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2020 20:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 11.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2020 08:00 Gjelder til: 14.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2020 10:38
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Ventetid ca 15 minutter vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.08.2020 09:00 Gjelder til: 21.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 19:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2020 00:00 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.08.2020 22:00 Gjelder til: 24.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2020 21:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.08.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 08.09.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2020 21:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 04.08.2020 06:00 Gjelder til: 19.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og forsinkelser på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:16 Gjelder til: 21.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 21:00 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2020 22:00 Gjelder til: 27.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2020 00:30 Gjelder til: 28.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 22:00 Gjelder til: 28.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2020 22:00 Gjelder til: 28.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2020 22:00 Gjelder til: 24.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 18.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.08.2020 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 17.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 22:00 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2020 22:00 Gjelder til: 27.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2020 22:00 Gjelder til: 27.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2020 22:00 Gjelder til: 26.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2020 01:20 Gjelder til: 26.08.2020 04:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2020 01:30 Gjelder til: 26.08.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 22:00 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2020 00:30 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2020 22:00 Gjelder til: 25.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2020 22:00 Gjelder til: 19.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 18.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.02.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2020 01:30 Gjelder til: 14.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.08.2020 06:00 Gjelder til: 25.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2020 09:00 Gjelder til: 27.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 21:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 28.08.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2020 01:20 Gjelder til: 14.08.2020 04:50
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 28.07.2020 07:00 Gjelder til: 29.09.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2020 18:00 Gjelder til: 30.10.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.08.2020 22:00 Gjelder til: 12.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 19:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.07.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av arrangement. Gjelder fra: 12.08.2020 00:00 Gjelder til: 13.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 13.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 19.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 22:00 Gjelder til: 26.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 22:00 Gjelder til: 26.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2020 22:00 Gjelder til: 28.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.07.2020 07:00 Gjelder til: 10.08.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.07.2020 18:00 Gjelder til: 16.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 22:00 Gjelder til: 18.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 12.08.2020 klokken 22:00 til 14.08.2020 klokken 05:30. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.07.2020 12:34 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 4 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Omkjøring er skiltet for øvrig trafikk. Gjelder fra: 14.08.2020 20:00 Gjelder til: 17.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:30 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2020 00:30 Gjelder til: 21.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2020 21:00 Gjelder til: 11.09.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.08.2020 00:00 Gjelder til: 19.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.07.2020 00:00 Gjelder til: 15.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 27.07.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2020 08:00 Gjelder til: 14.08.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.05.2020 09:00 Gjelder til: 11.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 11.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 06.07.2020 08:00 Gjelder til: 01.09.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 05.07.2020 11:06 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.07.2020 00:01 Gjelder til: 06.10.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 15:30. Fredag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 13:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2020 16:01 Gjelder til: 30.08.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 10.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.07.2020 00:00 Gjelder til: 22.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Gjelder til: 31.12.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 17:38 Gjelder til: 31.08.2020 00:01
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 06.07.2021 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 21 og Fv 1322. Gjelder fra: 26.06.2020 08:55 Gjelder til: 30.08.2020 00:01
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2020 00:43 Gjelder til: 31.08.2020 01:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2020 16:07 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Gjelder til: 20.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2020 09:00 Gjelder til: 04.09.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.08.2020 09:00 Gjelder til: 14.08.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.08.2020 09:00 Gjelder til: 04.09.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2020 20:00 Gjelder til: 31.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 15.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2020 00:00 Gjelder til: 19.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:30 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.06.2020 09:00 Gjelder til: 31.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2020 11:10 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.06.2020 07:00 Gjelder til: 05.09.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Gjelder til: 31.01.2021 06:59
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 13:59 Gjelder til: 31.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2020 12:00 Gjelder til: 01.09.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2020 07:59 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 15.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.05.2020 09:03 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 21:38 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.09.2020 00:01
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 00:00 Gjelder til: 21.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Gjelder til: 03.05.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 00:00 Gjelder til: 16.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 06:55 Gjelder til: 31.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 09.03.2020 07:00 Gjelder til: 03.03.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 11:34 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.02.2020 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 17:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Gjelder til: 11.01.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Gjelder til: 11.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Gjelder til: 06.11.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Gjelder til: 11.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Gjelder til: 04.11.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Gjelder til: 03.11.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Gjelder til: 06.10.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Gjelder til: 08.09.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Gjelder til: 01.02.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35

Comments are closed.