Viken

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av fare for ras. Alternativ rute er skiltet, Fv 151 og Fv 279. Gjelder fra: 16.04.2021 00:50
Redusert framkommelighet: Stedvis venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 22:06 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 18:40
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -2 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:34
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:30 var det -1 grad, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 15.04.2021 18:26
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:10 var det -5 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:11
Vær- og føreforhold: Bart, stedvis bart og vått. Klokken 18:00 var det 3 grader, lett bris og klart. Gjelder fra: 15.04.2021 18:01
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 19:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 30.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 15.04.2021 07:00 Gjelder til: 28.05.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 21:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.04.2021 23:59 Gjelder til: 21.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.04.2021 18:00 Gjelder til: 18.04.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 21:00 Gjelder til: 23.04.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 20.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.04.2021 21:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 20.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 21:00 Gjelder til: 21.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Tirsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 21.04.2021 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og søndag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2021 21:00 Gjelder til: 26.04.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 21:00 Gjelder til: 24.04.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.05.2021 21:30 Gjelder til: 04.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2021 22:00 Gjelder til: 05.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.05.2021 22:00 Gjelder til: 05.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 06.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2021 01:35 Gjelder til: 07.05.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2021 01:42 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2021 21:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 29.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 11.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 12.04.2021 07:00 Gjelder til: 22.04.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.04.2021 21:00 Gjelder til: 20.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 01.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 28.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 15:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 00:30 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 13.04.2021 07:00 Gjelder til: 01.12.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 21:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.04.2021 21:00 Gjelder til: 21.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 20.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.04.2021 21:00 Gjelder til: 19.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.02.2021 07:00 Gjelder til: 15.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 08:00 Gjelder til: 20.04.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 19:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 21.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 27.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.04.2021 13:15 Gjelder til: 23.04.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00 Gjelder til: 27.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.04.2021 09:00 Gjelder til: 23.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 09:02 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og onsdag til søndag fra 06:00 til 23:00. Tirsdag fra 06:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.04.2021 06:00 Gjelder til: 01.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.04.2021 06:00 Gjelder til: 07.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 16:21 Gjelder til: 01.08.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 11.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 11.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Gjelder til: 27.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 13:04 Gjelder til: 27.08.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.03.2021 09:25 Gjelder til: 26.04.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Gjelder fra: 06.04.2021 00:00 Gjelder til: 24.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 26.03.2021 23:32
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2021 20:00 Gjelder til: 26.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 15:30 Gjelder til: 30.06.2021 08:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.06.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.03.2021 16:47 Gjelder til: 19.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.03.2021 14:00 Gjelder til: 01.06.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Akselrestriksjon på FV 3288 opphører fra 23.03.2021 til 26.03.2021 mellom kl 24:00 til 08:00. Gjelder fra: 23.03.2021 16:40
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.03.2021 09:00 Gjelder til: 03.05.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 21.03.2021 21:26
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.03.2021 14:10
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.03.2021 14:08
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.03.2021 14:04
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 12:00. Gjelder fra: 19.03.2021 09:00 Gjelder til: 16.04.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 16.03.2021 07:00 Gjelder til: 16.04.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 22.03.2021 00:00 Gjelder til: 16.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2021 12:46 Gjelder til: 22.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. For kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 09:23 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 09:23 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 09:22 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 09:21 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 16.03.2021 09:19 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2021 09:54
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.03.2021 00:00 Gjelder til: 02.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.04.2021 07:00 Gjelder til: 20.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Gjelder fra: 04.03.2021 12:46
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Gjelder fra: 04.03.2021 11:35
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 03.03.2021 10:38
Midlertidig stengt: Stengt. Anbefalt omkjøring via Ev 6. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 28.02.2021 06:48
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.02.2021 07:00 Gjelder til: 10.05.2021 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.02.2021 07:00 Gjelder til: 14.05.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Gjelder til: 14.01.2022 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Gjelder til: 10.12.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Gjelder til: 12.11.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Gjelder til: 15.10.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Gjelder til: 17.09.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Gjelder til: 20.08.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.06.2021 22:00 Gjelder til: 02.07.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.06.2021 22:00 Gjelder til: 04.06.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Gjelder til: 14.01.2022 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Gjelder til: 10.12.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Gjelder til: 12.11.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Gjelder til: 15.10.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Gjelder til: 17.09.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Gjelder til: 20.08.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.06.2021 22:00 Gjelder til: 02.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.06.2021 22:00 Gjelder til: 04.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 29.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.05.2021 22:00 Gjelder til: 01.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.05.2021 22:00 Gjelder til: 04.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.02.2021 07:00 Gjelder til: 26.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.02.2021 09:00 Gjelder til: 30.09.2021 21:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:14
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 23.01.2021 21:10
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.01.2021 18:00 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 19:55 Gjelder til: 16.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.01.2021 00:00 Gjelder til: 01.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.08.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av jordras. Gjelder fra: 02.01.2021 14:48
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Gjelder fra: 01.01.2021 14:39
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2020 10:23 Gjelder til: 02.06.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2020 07:17 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.12.2020 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.08.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2022 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring ved Føyka. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Gjelder til: 03.05.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35

Comments are closed.