Vestfold og Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 35. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 15:30 Gjelder til: 01.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 29.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.09.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2020 20:35 Gjelder til: 12.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2020 20:32 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 21.09.2020 09:00 Gjelder til: 06.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2020 07:00 Gjelder til: 22.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 16.09.2020 00:00 Gjelder til: 29.09.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2020 18:13 Gjelder til: 16.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 20.04.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Gjelder til: 20.10.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.09.2020 20:33 Gjelder til: 30.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.09.2020 12:21 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 16.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 03.09.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.09.2020 17:19 Gjelder til: 30.09.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.09.2020 12:00 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.08.2020 09:04 Gjelder til: 30.09.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 17.08.2020 06:00 Gjelder til: 01.10.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Gjelder til: 29.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for personbiler. Kjøretøy med totalvekt over 4 tonn, kan passere fra både øst- og vestsiden klokken 01.30,tirsdag til og med lørdag. Gjelder fra: 09.08.2020 19:48 Gjelder til: 16.10.2020 10:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Omkjøring via Hynivegen/Luksefjellvegen Gjelder fra: 02.08.2020 20:12 Gjelder til: 28.02.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.07.2020 07:00 Gjelder til: 02.10.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00. Lokal omkjøring. Lokal omkjøring med ledebil, for alle kjøretøy. Gjelder fra: 20.06.2020 10:00 Gjelder til: 16.10.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.04.2020 17:00 Gjelder til: 30.10.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 27.05.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2021 18:00

Comments are closed.