Vestfold og Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart og vått, snø- og isdekke. Klokken 18:30 var det -1 grad, laber bris og lettskyet. Gjelder fra: 26.02.2021 18:30
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 26.02.2021 18:28
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 26.02.2021 17:55
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 08:00 til 14:00. Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Gjelder til: 05.03.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Gjelder til: 02.03.2021 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.03.2021 00:00 Gjelder til: 12.03.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Gjelder til: 31.03.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 05.03.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2021 07:33 Gjelder til: 05.03.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.02.2021 14:00 Gjelder til: 02.04.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Kjøretøy med lengde større enn 15 meter; omkjøring via Notodden, Ev. 134 og Fv. 360. For mindre kjøretøy; Omkjøring via Garvikstrondi, Fv. 3328. Gjelder fra: 22.02.2021 20:47 Gjelder til: 08.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.02.2021 09:00 Gjelder til: 21.03.2021 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Gjelder til: 19.03.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2021 13:41 Gjelder til: 28.02.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.02.2021 21:00 Gjelder til: 09.07.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2021 07:00 Gjelder til: 11.06.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.02.2021 12:00 Gjelder til: 18.06.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.02.2021 21:22 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Gjelder til: 01.07.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.09.2020 06:00 Gjelder til: 28.08.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.02.2021 08:00 Gjelder til: 31.03.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 24:00. Gjelder fra: 13.01.2021 09:00 Gjelder til: 30.06.2021 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.12.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2020 21:00 Gjelder til: 01.05.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 08.11.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 03.12.2020 13:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 30.11.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 15:30 Gjelder til: 01.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.09.2020 20:33 Gjelder til: 30.06.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2021 18:00

Comments are closed.