Vestfold og Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Rim, bart og vått. Gjelder fra: 28.11.2020 06:34
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Gjelder fra: 28.11.2020 05:37
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 05:30 var det -7 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 28.11.2020 05:36
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Gjelder til: 05.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.11.2020 08:00 Gjelder til: 04.12.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 27.11.2020 14:35
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.11.2020 08:00 Gjelder til: 22.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 17.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Gjelder til: 04.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2020 09:00 Gjelder til: 07.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.11.2020 13:24 Gjelder til: 08.11.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 09:19 Gjelder til: 10.12.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 08:00 Gjelder til: 31.12.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Ventes åpnet i begynnelsen av desember. Valebøvegen er i tillegg stengt ved Hoppestad bru, omkjøring via Ulefoss - Rv 36. Gjelder fra: 05.11.2020 22:05
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Kjøretøy med lengde større enn 15 meter; omkjøring via Notodden, Ev. 134 og Fv. 360. For mindre kjøretøy; Omkjøring via Garvikstrondi, Fv. 3328. Gjelder fra: 01.12.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 15:56 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 04:20 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Gjelder til: 15.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.10.2020 08:18 Gjelder til: 28.02.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Gjelder til: 29.11.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 07.10.2020 07:00 Gjelder til: 23.12.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 15:30 Gjelder til: 01.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.09.2020 20:33 Gjelder til: 30.06.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.09.2020 12:00 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Gjelder til: 21.04.2021 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 27.05.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2021 18:00

Comments are closed.