Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 07.02.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 16.10.2019 08:00 Gjelder til: 17.10.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:17 Gjelder til: 08.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 14.10.2019 20:00 Gjelder til: 15.10.2019 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 06:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.10.2019 08:00 Gjelder til: 29.11.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 07:30 Gjelder til: 18.10.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 25.10.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2019 14:00 Gjelder til: 30.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2019 08:40 Gjelder til: 25.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 09:20 Gjelder til: 31.10.2019 16:00

Comments are closed.