Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 07:00 Gjelder til: 21.06.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2019 06:00 Gjelder til: 11.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 13.06.2019 06:00 Gjelder til: 19.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2019 19:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.06.2019 21:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Lørdag fra 08:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennstående kjørefeltbredde 3,2 meter. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.05.2019 08:00 Gjelder til: 15.07.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2019 07:00 Gjelder til: 26.06.2019 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 09.04.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.04.2019 08:00 Gjelder til: 26.06.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.03.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:00

Comments are closed.