Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2019 21:00 Gjelder til: 23.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 26.04.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2019 07:00 Gjelder til: 26.06.2019 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 09.04.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.04.2019 08:00 Gjelder til: 26.06.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.03.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:00

Comments are closed.