Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.11.2019 07:00 Gjelder til: 14.12.2019 16:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2019 13:00 Gjelder til: 30.03.2020 15:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 07:00 Gjelder til: 15.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2019 13:10 Gjelder til: 31.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 04.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 07.02.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 16:08 Gjelder til: 10.07.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2019 08:40 Gjelder til: 25.06.2020 00:00

Comments are closed.