Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.02.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 22.02.2019 09:00 Gjelder til: 22.02.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.02.2019 21:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 22.02.2019 07:00 Gjelder til: 29.03.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.02.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2019 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:30 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2019 00:30 Gjelder til: 22.02.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.02.2019 08:00 Gjelder til: 22.02.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk. Gjelder fra: 17.01.2019 09:00 Gjelder til: 28.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.02.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.01.2019 10:48 Gjelder til: 01.03.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:30

Comments are closed.