Vestfold

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 19:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 15.09.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og ett løp stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 23.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Stenges mot Åsenveien fra: 29.07.19 - 30.08.19 Gjelder fra: 15.08.2019 01:31 Gjelder til: 25.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 17:42 Gjelder til: 13.09.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.08.2019 16:11 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 09:20 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 03.07.2019 07:00 Gjelder til: 13.09.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 3,2 meter. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 23:00

Comments are closed.