Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og ett løp stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 10:45 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 20:40
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). På dagtid kan trafikk gå tilnærmet normalt. Gjelder fra: 29.07.2019 21:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 17:47 Gjelder til: 01.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2019 21:00 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 20:16 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 20:52 Gjelder til: 30.10.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00

Comments are closed.