Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 00:00 Gjelder til: 16.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 16:00
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 14.10.2019 18:52
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:45 var det 3 grader, stille og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:51
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 19:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Vegen blir stengt for oppgradering av tunnelen. Omkjøring via fv. 156 for personbiler. Kjøretøy lengre enn 15 meter må kjøre E134 og fv 360 til Gvarv. Gjelder fra: 10.10.2019 12:45 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.12.2019 00:00 Gjelder til: 15.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 19:00. Gjelder gamle Rv36 Gjelder fra: 08.10.2019 06:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til og fra eiendommer via Findal og Høen. Gjelder fra: 03.10.2019 09:00 Gjelder til: 26.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2019 09:30 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 15:00 Gjelder til: 12.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.09.2019 21:52 Gjelder til: 30.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2019 21:00 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 20:52 Gjelder til: 30.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00

Comments are closed.