Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 08:00 Gjelder til: 29.06.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 19.06.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 21.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Vegen er åpen fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 07.00. Gjelder fra: 12.06.2019 14:17 Gjelder til: 04.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 10:00 Gjelder til: 20.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 11.06.2019 21:46
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 07.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 12:07 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 11:00 og fra 12:00 til 15:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 10:00 Gjelder til: 10.07.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2019 12:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde er 2,8m Gjelder fra: 14.02.2019 20:28 Gjelder til: 01.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og stedvis nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2023 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 11:08 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00

Comments are closed.