Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 23:00 var det 1 grad, svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 18.04.2019 23:13
Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 18.04.2019 23:12
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.04.2019 23:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2019 21:00 Gjelder til: 23.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.04.2019 21:38 Gjelder til: 14.06.2019 21:38
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2019 23:00 Gjelder til: 29.04.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.04.2019 14:00 Gjelder til: 30.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 06:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 11.04.2019 10:36 Gjelder til: 24.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2019 10:00 Gjelder til: 31.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av steinras. Gjelder fra: 28.03.2019 18:46
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.03.2019 21:00 Gjelder til: 31.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.03.2019 21:00 Gjelder til: 31.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 4 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:44
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:44
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:44
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:44
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:43
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:43
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:43
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:43
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:42
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:42
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:42
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:41
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:41
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:41
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:41
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:41
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:38
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:37
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:37
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:16
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:16
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:15
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:15
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:15
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:14
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:14
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:13
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:13
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:13
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:12
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:12
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:11
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:11
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 09:11
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 08.03.2019 01:53
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.03.2019 01:42
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.03.2019 01:41
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.03.2019 08:56 Gjelder til: 10.05.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2019 12:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.02.2019 20:19 Gjelder til: 30.04.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde er 2,8m Gjelder fra: 14.02.2019 20:28 Gjelder til: 01.07.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.01.2019 10:47 Gjelder til: 14.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.01.2019 03:09 Gjelder til: 14.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og stedvis nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2023 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 11:08 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2019 06:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 06.12.2018 12:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00

Comments are closed.