Telemark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 08.12.2019 06:41
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 08:00 Gjelder til: 10.12.2019 12:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.12.2019 00:00 Gjelder til: 15.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.12.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 20.11.2019 10:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 18.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.11.2019 20:10 Gjelder til: 20.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 2 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 12.11.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 10:00 Gjelder til: 21.12.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00

Comments are closed.