Østfold

 
 
 

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 13.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 12.12.2019 09:00 Gjelder til: 13.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.12.2019 07:00 Gjelder til: 10.12.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.12.2019 12:51 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2019 09:00 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2019 15:37 Gjelder til: 15.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.11.2019 17:19 Gjelder til: 14.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 06.01.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.11.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.02.2020 00:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.09.2019 07:00 Gjelder til: 14.02.2020 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Gjelder til: 24.03.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Gjelder til: 18.02.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2020 21:00 Gjelder til: 07.05.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.03.2020 21:00 Gjelder til: 25.03.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Gjelder til: 19.02.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Gjelder til: 20.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Gjelder til: 10.06.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.03.2020 00:00 Gjelder til: 25.03.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 04.11.2019 09:00 Gjelder til: 01.03.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.09.2019 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 16.10.2019 09:42 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 00:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
Veglister
Vegnr Strekning Bruksklasse Vinter Maks total-vekt tonn Tillatt vogntoglengde meter
E6¹ Riksgrensen /Svinesund – Akershus gr /Smørbekk Bk 10 50 19.50
E18² Riksgrensen /Ørje – Akershus gr /Brekke Bk 10 50 19.50
19 Patterød xE6/Rv120 – Moss fk Bk 10 50 19.50
21 Svinesundparken xE6 – Halden nord xFv22 Bk 10 50 19.50
22 Bergenhus XRv111 – Akershus gr /Krokdal Bk 10 50 19.50
110 Jonsten rkj – Rakkestadsvingen xRv111 Bk 10 50 19.50
111 Øra – Bergenhus xRv22 Bk 10 50 19.50

1)
Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 meter og kjøretøybredde 2,60 meter tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:
E 6 Riksgr. v/Svinesund – Svinesundparken
Rv21 Svinesundparken – X veg til Helle (Haldenterminalen)
Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes
fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen.

 

2)
Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og totalvekt 60 tonn tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute:
E 18 Riksgrensen v/ Ørje – avkjøring Sletta terminal og retur.

Comments are closed.