Østfold

 
 
 

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 13:37 Gjelder til: 01.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 13:21 Gjelder til: 01.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 13:20 Gjelder til: 29.02.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 16:41 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 08:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.01.2019 00:00 Gjelder til: 26.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 01.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 19.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.11.2018 10:23 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.11.2018 15:08 Gjelder til: 31.12.2018 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 05:30 Gjelder til: 24.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2018 23:01 Gjelder til: 15.01.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 19:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 15:25 Gjelder til: 31.12.2018 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 22.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
Veglister
Vegnr Strekning Bruksklasse Vinter Maks total-vekt tonn Tillatt vogntoglengde meter
E6¹ Riksgrensen /Svinesund – Akershus gr /Smørbekk Bk 10 50 19.50
E18² Riksgrensen /Ørje – Akershus gr /Brekke Bk 10 50 19.50
19 Patterød xE6/Rv120 – Moss fk Bk 10 50 19.50
21 Svinesundparken xE6 – Halden nord xFv22 Bk 10 50 19.50
22 Bergenhus XRv111 – Akershus gr /Krokdal Bk 10 50 19.50
110 Jonsten rkj – Rakkestadsvingen xRv111 Bk 10 50 19.50
111 Øra – Bergenhus xRv22 Bk 10 50 19.50

1)
Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 meter og kjøretøybredde 2,60 meter tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:
E 6 Riksgr. v/Svinesund – Svinesundparken
Rv21 Svinesundparken – X veg til Helle (Haldenterminalen)
Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes
fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen.

 

2)
Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og totalvekt 60 tonn tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute:
E 18 Riksgrensen v/ Ørje – avkjøring Sletta terminal og retur.

Comments are closed.