Østfold

 
 
 

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 17.06.2019 06:53
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.06.2019 09:10 Gjelder til: 23.06.2019 12:10
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.06.2019 09:10 Gjelder til: 23.06.2019 12:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 24:00 og fra 06:00 til 23:59. Gjelder fra: 13.06.2019 06:00 Gjelder til: 01.08.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 06:00 Gjelder til: 19.06.2019 23:55
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 17:00. Gjelder fra: 10.06.2019 08:30 Gjelder til: 02.08.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 24:00. Gjelder fra: 05.06.2019 06:00 Gjelder til: 22.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 15:30 Gjelder til: 22.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.05.2019 22:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 23.05.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 01:48 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 00:01 Gjelder til: 03.07.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2019 14:00 Gjelder til: 17.08.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2019 00:00 Gjelder til: 14.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2019 21:00 Gjelder til: 14.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2019 21:00 Gjelder til: 14.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 13.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 12.02.2019 16:14 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 07.08.2019 22:00 Gjelder til: 09.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2019 22:00 Gjelder til: 09.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 22:00 Gjelder til: 07.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: 06.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.01.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 16:41 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 19:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
Veglister
Vegnr Strekning Bruksklasse Vinter Maks total-vekt tonn Tillatt vogntoglengde meter
E6¹ Riksgrensen /Svinesund – Akershus gr /Smørbekk Bk 10 50 19.50
E18² Riksgrensen /Ørje – Akershus gr /Brekke Bk 10 50 19.50
19 Patterød xE6/Rv120 – Moss fk Bk 10 50 19.50
21 Svinesundparken xE6 – Halden nord xFv22 Bk 10 50 19.50
22 Bergenhus XRv111 – Akershus gr /Krokdal Bk 10 50 19.50
110 Jonsten rkj – Rakkestadsvingen xRv111 Bk 10 50 19.50
111 Øra – Bergenhus xRv22 Bk 10 50 19.50

1)
Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 meter og kjøretøybredde 2,60 meter tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:
E 6 Riksgr. v/Svinesund – Svinesundparken
Rv21 Svinesundparken – X veg til Helle (Haldenterminalen)
Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes
fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen.

 

2)
Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og totalvekt 60 tonn tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute:
E 18 Riksgrensen v/ Ørje – avkjøring Sletta terminal og retur.

Comments are closed.