Østfold

 
 
 

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av arrangement i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 09:30. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 09:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 26.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.09.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:48 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 22.09.2019 11:00 Gjelder til: 22.09.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 01.09.2019 klokken 11:00 til 01.09.2019 klokken 16:00. Gjelder fra: 01.09.2019 11:00 Gjelder til: 01.09.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 24:00 og fra 06:00 til 23:59. Gjelder fra: 12.08.2019 12:57 Gjelder til: 30.08.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.08.2019 09:00 Gjelder til: 04.11.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering for kjøretøy med totalvekt over 50 tonn. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 00:00 Gjelder til: 07.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 12.09.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 12.02.2019 16:14 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 16:41 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
Veglister
Vegnr Strekning Bruksklasse Vinter Maks total-vekt tonn Tillatt vogntoglengde meter
E6¹ Riksgrensen /Svinesund – Akershus gr /Smørbekk Bk 10 50 19.50
E18² Riksgrensen /Ørje – Akershus gr /Brekke Bk 10 50 19.50
19 Patterød xE6/Rv120 – Moss fk Bk 10 50 19.50
21 Svinesundparken xE6 – Halden nord xFv22 Bk 10 50 19.50
22 Bergenhus XRv111 – Akershus gr /Krokdal Bk 10 50 19.50
110 Jonsten rkj – Rakkestadsvingen xRv111 Bk 10 50 19.50
111 Øra – Bergenhus xRv22 Bk 10 50 19.50

1)
Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 meter og kjøretøybredde 2,60 meter tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:
E 6 Riksgr. v/Svinesund – Svinesundparken
Rv21 Svinesundparken – X veg til Helle (Haldenterminalen)
Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes
fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen.

 

2)
Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og totalvekt 60 tonn tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute:
E 18 Riksgrensen v/ Ørje – avkjøring Sletta terminal og retur.

Comments are closed.