Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 00:00 Gjelder til: 21.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: To felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 28.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.10.2020 10:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 23:59 Gjelder til: 20.10.2020 05:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.10.2020 19:00 Gjelder til: 20.10.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 28.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2020 22:00 Gjelder til: 22.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.10.2020 10:00 Gjelder til: 30.10.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 04:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 22.12.2020 04:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 13:44 Gjelder til: 15.02.2021 23:59
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.09.2020 20:00 Gjelder til: 31.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.08.2020 22:00 Gjelder til: 30.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø og alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 04:00 Gjelder til: 01.11.2020 06:00

Comments are closed.