Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Sentrumsløpet. Gjelder fra: 27.04.2019 07:00 Gjelder til: 27.04.2019 20:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 23.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 22:00 Gjelder til: 23.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 21:00 Gjelder til: 29.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 21:00 Gjelder til: 29.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2019 12:50 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.04.2019 07:00 Gjelder til: 15.05.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Steng i retning mot Langkaia. Gjelder fra: 13.04.2019 01:40 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.04.2019 20:00 Gjelder til: 31.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.04.2019 15:01 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.04.2019 15:00 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.03.2019 08:00 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.03.2019 08:00 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 16:23 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00

Comments are closed.