Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.12.2019 22:00 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:30 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.12.2019 10:00 Gjelder til: 30.12.2019 20:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2019 21:00 Gjelder til: 08.12.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 12.12.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.12.2019 22:00 Gjelder til: 09.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.12.2019 21:00 Gjelder til: 09.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 19:00 Gjelder til: 09.12.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.12.2019 10:06 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.10.2019 00:00 Gjelder til: 10.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.11.2019 10:00 Gjelder til: 01.01.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.11.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, manuell dirigering, lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 08:51 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00

Comments are closed.