Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt i retning mot Langkaia. Gjelder fra: 15.06.2019 00:10 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 21.06.2019 22:00 Gjelder til: 23.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 21.06.2019 22:00 Gjelder til: 23.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2019 21:30 Gjelder til: 30.06.2019 09:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 00:40 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.06.2019 00:40 Gjelder til: 30.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2019 21:30 Gjelder til: 30.06.2019 09:00
Redusert framkommelighet: Stedvis endret kjøremønster på grunn av dekkelegging i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 04:40 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 05.07.2019 04:40
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 19:00 Gjelder til: 17.06.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 08:35 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 08.05.2019 10:00 Gjelder til: 31.07.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2019 00:00 Gjelder til: 05.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 16:23 Gjelder til: 02.07.2019 00:00

Comments are closed.