Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.04.2021 02:09
Redusert framkommelighet: Stedvis venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 22:06 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 30.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 06.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.05.2021 00:05 Gjelder til: 05.05.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.05.2021 00:05 Gjelder til: 04.05.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.04.2021 22:00 Gjelder til: 29.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.04.2021 22:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 22:00 Gjelder til: 21.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 20.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 21.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2021 22:00 Gjelder til: 23.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 22:00 Gjelder til: 21.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.04.2021 22:00 Gjelder til: 21.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2021 22:00 Gjelder til: 30.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.04.2021 22:00 Gjelder til: 29.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.04.2021 22:00 Gjelder til: 18.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og to felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, lørdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag), fra 22:00 til 05:30 (neste dag), fra 22:00 til 05:30 (neste dag) og fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.04.2021 22:00 Gjelder til: 20.04.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 00:00 til 04:00. Gjelder fra: 21.01.2021 04:22 Gjelder til: 29.04.2021 04:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø, alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 15:26 Gjelder til: 01.05.2021 00:00

Comments are closed.