Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 21:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag fra 22:00 til 07:30 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 08:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.06.2020 22:00 Gjelder til: 07.06.2020 08:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 22:00 Gjelder til: 08.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Gjelder til: 09.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.06.2020 22:00 Gjelder til: 10.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 10.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2020 19:00 Gjelder til: 10.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø og alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 06:00 Gjelder til: 01.11.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.06.2020 22:00 Gjelder til: 11.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.04.2020 12:00 Gjelder til: 27.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.03.2020 11:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.06.2020 06:00 Gjelder til: 17.08.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 21:07 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.06.2020 22:00 Gjelder til: 08.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Lørdag fra 06:00 til 22:00. Søndag fra 06:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.06.2020 06:00 Gjelder til: 08.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.05.2020 20:00 Gjelder til: 16.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2020 21:30 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 19:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 19:00 til 09:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.05.2020 19:00 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 09:15 Gjelder til: 16.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.03.2020 19:58 Gjelder til: 17.07.2020 23:59
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Gjelder til: 02.09.2020 00:00

Comments are closed.