Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2021 00:05 Gjelder til: 01.07.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2021 22:00 Gjelder til: 01.07.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 23.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 23.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 25.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 22:00 Gjelder til: 20.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 22:00 Gjelder til: 20.07.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2021 20:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.07.2021 22:00 Gjelder til: 21.07.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 11.07.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 10.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 05:00 (neste dag). Fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 22:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.06.2021 22:00 Gjelder til: 28.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2021 00:00 Gjelder til: 10.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2021 22:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Gjelder til: 30.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2021 22:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2021 22:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø, alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 27.04.2021 17:21 Gjelder til: 01.07.2021 00:00

Comments are closed.