Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 00:00 til 04:00. Gjelder fra: 21.01.2021 04:22 Gjelder til: 29.04.2021 04:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 05:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 06:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til lørdag fra 00:01 til 05:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.01.2021 00:01 Gjelder til: 23.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2021 22:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.01.2021 22:00 Gjelder til: 28.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.01.2021 22:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø, alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 15:26 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.09.2020 13:44 Gjelder til: 15.02.2021 23:59

Comments are closed.