Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 21:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 21:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 00:40 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 00:40 Gjelder til: 25.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.10.2019 22:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 16:42 Gjelder til: 22.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 18.09.2019 11:50 Gjelder til: 01.11.2019 00:00

Comments are closed.