Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 21:30. Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 19.12.2018 21:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.12.2018 22:00 Gjelder til: 28.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 18.12.2018 12:10
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 18.12.2018 klokken 20:00 til 15.01.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 15.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.12.2018 12:00 Gjelder til: 28.12.2018 23:00
Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 08:17 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.01.2019 22:00 Gjelder til: 15.01.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2018 20:00 Gjelder til: 29.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet kjøretøy med høyde større enn 4,1 meter kan passere. Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 10:00 Gjelder til: 31.01.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 07.12.2018 klokken 20:00 til 21.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 07.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.12.2018 20:00 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.12.2018 22:00 Gjelder til: 08.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2018 22:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2018 07:29 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2018 07:28 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2018 07:24 Gjelder til: 09.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2018 22:00 Gjelder til: 04.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.11.2018 12:31 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.11.2018 12:31 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 03.01.2019 klokken 22:00 til 04.01.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 03.01.2019 22:00 Gjelder til: 04.01.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.11.2018 23:00 Gjelder til: 21.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2018 20:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 22:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.07.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00

Comments are closed.