Oslo

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 08.04.2020 12:31
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Gjelder til: 17.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.03.2020 11:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Gjelder til: 30.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.04.2020 21:30 Gjelder til: 30.08.2020 09:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2020 20:00 Gjelder til: 13.04.2020 14:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Gjelder til: 14.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Gjelder til: 14.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 15:27 Gjelder til: 28.04.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.05.2020 22:00 Gjelder til: 04.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 22:00 Gjelder til: 05.05.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.05.2020 20:00 Gjelder til: 04.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 28.04.2020 22:00 Gjelder til: 29.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Gjelder til: 30.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Gjelder til: 30.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 30.04.2020 20:00 Gjelder til: 01.05.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 30.04.2020 22:00 Gjelder til: 01.05.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.04.2020 20:00 Gjelder til: 28.04.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 27.04.2020 22:00 Gjelder til: 28.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.04.2020 22:00 Gjelder til: 27.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.04.2020 22:00 Gjelder til: 29.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 21.04.2020 22:00 Gjelder til: 22.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2020 22:00 Gjelder til: 24.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 22.04.2020 22:00 Gjelder til: 23.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 22.04.2020 20:00 Gjelder til: 23.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.04.2020 20:00 Gjelder til: 21.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 23.04.2020 20:00 Gjelder til: 24.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 21.04.2020 20:00 Gjelder til: 22.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.04.2020 22:00 Gjelder til: 21.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Alternativ rute via rv. 163, Østre Aker vei. Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Alternativ rute via rv. 163, Østre Aker vei. Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Gjelder til: 17.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Gjelder til: 17.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Gjelder til: 15.04.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Alternativ rute via E6. Gjelder fra: 13.04.2020 21:00 Gjelder til: 14.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 22:00 til 07:30 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 08:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.03.2020 22:00 Gjelder til: 30.04.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.03.2020 19:58 Gjelder til: 17.07.2020 23:59
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 08:51 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00

Comments are closed.