Oppland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av trafikkuhell. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.06.2019 03:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Gjelder fra: 14.06.2019 00:00 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.06.2019 20:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 13.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 13.06.2019 14:14
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 20:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2019 00:01 Gjelder til: 22.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2019 18:38 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 07.06.2019 09:51 Gjelder til: 24.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 07.06.2019 08:11
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 07.06.2019 08:00 Gjelder til: 18.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,6 meter. Gjelder fra: 20.06.2019 08:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.06.2019 07:00 Gjelder til: 20.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 04.06.2019 13:42 Gjelder til: 23.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.06.2019 12:00 Gjelder til: 27.06.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.06.2019 07:00 Gjelder til: 24.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.06.2019 23:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.06.2019 07:00 Gjelder til: 07.07.2020 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 219 og omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.05.2019 17:37 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.05.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.08.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 27. Gjelder fra: 01.03.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00

Comments are closed.