Oppland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Stedvis snø- og isdekke. Klokken 18:30 var det -3 grader og sør-austlig svak vind. Gjelder fra: 14.10.2019 18:30
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 18:30 var det -2 grader, flau vind og lettskyet. Gjelder fra: 14.10.2019 18:39
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:15 var det -1 grad, sørlig lett bris og delvis skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:23
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:15 var det -1 grad, sør-vestlig svak vind og lettskyet. Gjelder fra: 14.10.2019 18:23
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:00 var det 1 grad, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:00 var det 1 grad, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:00 var det -1 grad, sør-vestlig lett bris og lettskyet. Gjelder fra: 14.10.2019 17:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
Vær- og føreforhold: Bart og vått, fare for glatte partier. Kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 15.10.2019 11:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 08:00 Gjelder til: 15.10.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2019 10:12 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 312. Vogntog med lengde større enn 19,5 meter kan ikke passere. Anbefalt omkjøring via rv 3. Gjelder fra: 16.10.2019 20:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 20:00 Gjelder til: 22.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 27.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Anbefalt omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn rv 3 Østerdalen. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 2444. Gjelder fra: 08.10.2019 12:59 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 04.10.2019 14:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Kjøring til eiendommer er tillatt. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, manuell dirigering og lysregulering. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:37
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 20:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 20:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.09.2019 07:00 Gjelder til: 20.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Anbefalt omkjøring via Fv 224. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 06:00 Gjelder til: 20.10.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 06:00 Gjelder til: 20.10.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2019 20:42 Gjelder til: 31.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 21.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2019 17:46 Gjelder til: 21.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.08.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 08:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.08.2019 08:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 19:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2019 13:50 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00

Comments are closed.