Oppland

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 312 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 27.08.2019 19:00 Gjelder til: 28.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 2444. Gjelder fra: 21.08.2019 14:05 Gjelder til: 12.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 20:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2019 07:11
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 22.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.11.2019 19:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2019 02:54 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 28.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Kjøretøy over 7,5 tonn anbefales å kjøre via fv 51 Fagernes. Gjelder fra: 06.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.08.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2019 13:50 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 19:00 Gjelder til: 02.09.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 11.07.2019 08:43 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 8 meter. Gjelder fra: 11.07.2019 08:38 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.07.2019 13:36 Gjelder til: 16.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 27. Gjelder fra: 01.03.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00

Comments are closed.