Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke. Klokken 06:35 var det -10 grader, vestlig svak vind og klart. Gjelder fra: 28.11.2020 08:00
Vær- og føreforhold: Tynn is og fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -17 grader, flau vind og klart. Gjelder fra: 28.11.2020 05:59
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 05:40 var det -10 grader og klart. Gjelder fra: 28.11.2020 05:57
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 05:30 var det -17 grader og svak vind. Gjelder fra: 28.11.2020 05:50
Vær- og føreforhold: Vekslende bart i spor, snø- og isdekke. Fare for elg. Klokken 05:45 var det -12 grader, flau vind og lettskyet oppholdsvær. Gjelder fra: 28.11.2020 05:48
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, bart i spor og snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 05:40 var det -13 grader, flau vind og klart oppholdsvær. Gjelder fra: 28.11.2020 05:46
Vær- og føreforhold: Stort sett snø- og isdekke og stedvis tynn is, fare for glatte partier. Klokken 05:45 var det -10 grader, sør-austlig svak vind og klart oppholdsvær. Gjelder fra: 28.11.2020 05:43
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 15:33 Gjelder til: 03.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid og i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Gjelder fra: 01.12.2020 18:00 Gjelder til: 04.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2020 21:00 Gjelder til: 23.12.2020 05:30
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.11.2020 20:00 Gjelder til: 15.12.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 16.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 23.11.2020 11:37
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2020 00:00 Gjelder til: 21.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 19.11.2020 02:20
Vinterstengt: Vinterstengt. Strekningen Oppsjøen bom - Værskei bom kan bli stengt på kort varsel. Gjelder fra: 19.11.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2020 11:52 Gjelder til: 01.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 2300. Gjelder fra: 01.12.2020 21:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vegen kan bli stengt kl 20:00-06:00. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 10:56 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 09:06
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 17.11.2020 07:00 Gjelder til: 18.12.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.11.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder også fv. 2336 Horn ferjekaj. Gjelder fra: 19.11.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.11.2020 00:00 Gjelder til: 24.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.12.2020 21:00 Gjelder til: 17.12.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.12.2020 21:00 Gjelder til: 11.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Gjelder til: 04.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2020 19:00 Gjelder til: 09.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder Rødølstunnelen. Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Gjelder til: 08.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 13:01 Gjelder til: 31.01.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Gjelder til: 12.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2020 12:37 Gjelder til: 14.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Gjelder til: 25.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Gjelder til: 05.12.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 20:44
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Gjelder til: 01.01.2021 01:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 05.11.2020 00:00 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 10.12.2020 11:00 Gjelder til: 11.12.2020 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.10.2020 16:02 Gjelder til: 18.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 09.12.2020 18:00 Gjelder til: 10.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Gjelder til: 30.11.2020 23:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 21.10.2020 07:23
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.10.2020 00:00 Gjelder til: 19.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.10.2020 15:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Gjelder til: 16.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.09.2020 00:00 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 15:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 00:00 Gjelder til: 29.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 07:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 10.08.2020 16:52 Gjelder til: 15.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.07.2020 07:48 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Gjelder til: 23.12.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Comments are closed.