Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2020 00:00 Gjelder til: 15.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 2540, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.09.2020 21:00 Gjelder til: 30.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.10.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Gjelder til: 29.09.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.09.2020 19:00 Gjelder til: 05.10.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av arrangement i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Mellom kl 13:00-18:00 kan vi få en 15 min stenging. Gjelder fra: 24.09.2020 09:00 Gjelder til: 30.09.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 24.09.2020 09:14 Gjelder til: 31.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.09.2020 21:00 Gjelder til: 01.11.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 12.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.10.2020 00:00 Gjelder til: 12.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.09.2020 15:02 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 22.09.2020 11:42
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Gjelder til: 07.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 00:00 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2020 16:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2020 13:25
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.09.2020 17:49 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2020 13:56 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2020 00:00 Gjelder til: 17.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2020 19:00 Gjelder til: 10.10.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 06.09.2020 05:15 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.09.2020 00:00 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 07.09.2020 09:00 Gjelder til: 15.10.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2020 00:00 Gjelder til: 29.11.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 05.10.2020 08:00 Gjelder til: 09.10.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:30 til 18:00. Gjelder fra: 28.08.2020 06:30 Gjelder til: 30.09.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 03.09.2020 07:00 Gjelder til: 09.10.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2020 07:00 Gjelder til: 03.10.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.08.2020 00:00 Gjelder til: 19.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 07:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 15.07.2021 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og stedvis manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.08.2020 07:00 Gjelder til: 27.09.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Smale kjørefelt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2020 07:00 Gjelder til: 11.12.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.09.2020 07:00 Gjelder til: 01.12.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 10.08.2020 16:52 Gjelder til: 15.07.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.08.2020 15:17 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 12:25 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Gjelder til: 22.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 05.08.2020 10:49 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.08.2020 00:00 Gjelder til: 02.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.08.2020 07:00 Gjelder til: 15.10.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.07.2020 07:48 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Gjelder til: 30.09.2020 19:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.06.2020 13:57 Gjelder til: 16.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Gjelder til: 01.10.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2020 13:43 Gjelder til: 31.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Gjelder til: 23.12.2020 23:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Gjelder til: 02.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Comments are closed.