Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, snøslaps, bart og fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -1 grad, vestlig lett bris og delvis skyet. Gjelder fra: 26.02.2021 18:42
Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke og fare for glatte partier, stedvis redusert sikt på grunn av tåke. Klokken 18:30 var det -2 grader og nord-vestlig lett bris klart og oppholdsvær. Gjelder fra: 26.02.2021 18:30
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -2 grader, frisk bris og skyet. Gjelder fra: 26.02.2021 18:29
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:30 var det 0 grader, frisk bris og skyet. Gjelder fra: 26.02.2021 18:28
Vær- og føreforhold: Vekslende tynn is, stedvis bart og vått. Fare for elg. Klokken 18:15 var det 0 grader, vestlig laber bris, delvis skyet og lette sluddbyger. Gjelder fra: 26.02.2021 18:27
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av brann. Gjelder fra: 26.02.2021 16:55
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av flom. Gjelder fra: 26.02.2021 15:36
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Gjelder til: 05.03.2021 06:00
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått. Klokken 13:50 var det 0 grader, nord-vestlig laber bris og skyet. Gjelder fra: 26.02.2021 13:55
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.02.2021 20:00 Gjelder til: 02.05.2021 08:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Gjelder til: 02.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 26.02.2021 10:52
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 03.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 17.04.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Gjelder til: 11.03.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Gjelder til: 02.03.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.02.2021 07:00 Gjelder til: 27.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.02.2021 14:54 Gjelder til: 05.03.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Gjelder til: 30.04.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Gjelder til: 22.03.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Gjelder til: 25.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.02.2021 07:00 Gjelder til: 27.02.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.02.2021 00:00 Gjelder til: 09.04.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.02.2021 07:00 Gjelder til: 05.03.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 13:21
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.01.2021 10:21 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 28.01.2021 08:00 Gjelder til: 30.03.2021 15:30
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2021 07:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Gjelder til: 31.03.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 10:45 Gjelder til: 16.07.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 23:00. Omkjøring er skiltet for personbiler. Gjelder fra: 19.01.2021 05:00 Gjelder til: 28.02.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Gjelder fra: 19.01.2021 23:00 Gjelder til: 28.02.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 05:00 til 23:00. Gjelder fra: 15.01.2021 05:00 Gjelder til: 31.03.2021 23:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 18.01.2021 07:00 Gjelder til: 05.03.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 14.01.2021 18:18 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 04.01.2021 10:24
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.01.2021 08:38 Gjelder til: 01.03.2021 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 21:00. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 08:00 Gjelder til: 31.03.2021 21:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 10:00 Gjelder til: 01.04.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:31 Gjelder til: 01.04.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:31 Gjelder til: 01.04.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:24
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:23
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 02.12.2020 12:21
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn. Anbefalt omkjøring via Ev 6 og Rv 4. Gjelder fra: 07.12.2020 05:53 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.12.2020 07:00 Gjelder til: 05.03.2021 17:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.12.2020 12:26
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 23.11.2020 11:37
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 20:44
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 21.10.2020 07:23
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00

Comments are closed.