Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier i skyggepartier. Fare for elg. Klokken 09:50 var det -3 grader, vestlig laber bris og delvis skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 06.05.2021 09:54
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2021 00:01 Gjelder til: 31.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.05.2021 22:00 Gjelder til: 14.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Arbeidet ventes avsluttet 11.05.2021. Gjelder fra: 06.05.2021 21:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 34 og Fv 245. Gjelder fra: 06.05.2021 07:15 Gjelder til: 14.06.2021 06:00
Vær- og føreforhold: Vekslende bart, løs snø og snø- og isdekke. Klokken 07:15 var det -15 grader, nordlig laber bris og skyet. Gjelder fra: 06.05.2021 08:00
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 05:35 var det -8 grader, lett bris og lettskyet. Gjelder fra: 06.05.2021 07:14
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 05:35 var det -6 grader, svak vind, lettskyet. Gjelder fra: 06.05.2021 07:12
Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier. Klokken 06:55 var det -8 grader, nordlig lett bris og delvis skyet. Gjelder fra: 06.05.2021 06:57
Vær- og føreforhold: Stort sett bart ,. Klokken 05:42 var det -7 grader, nord-austlig flau vind og klart. Gjelder fra: 06.05.2021 06:43
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 06:30 var det -10 grader, flau vind og delvis skyet. Gjelder fra: 06.05.2021 06:31
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2021 06:00 Gjelder til: 07.05.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2021 22:00 Gjelder til: 11.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.05.2021 22:00 Gjelder til: 12.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2021 07:00 Gjelder til: 07.05.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2021 09:00 Gjelder til: 07.05.2021 14:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.05.2021 07:00 Gjelder til: 21.05.2021 19:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Lokal omkjøring for mopedbiler og mopeder. Gjelder fra: 04.05.2021 11:05 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Lokal omkjøring for mopedbiler og mopeder. Gjelder fra: 04.05.2021 11:04 Gjelder til: 01.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.05.2021 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.05.2021 08:00 Gjelder til: 20.07.2021 16:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. "Nibberittet" / "Frå Fjord til Fjell" Gjelder fra: 28.08.2021 10:00 Gjelder til: 28.08.2021 14:00
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder strekningen mellom Turtagrø og Rustadsætra. Gjelder fra: 30.04.2021 10:47 Gjelder til: 16.05.2021 08:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 03.05.2021 07:00 Gjelder til: 01.06.2021 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2021 21:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.05.2021 20:00 Gjelder til: 07.05.2021 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.05.2021 22:00 Gjelder til: 07.05.2021 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.04.2021 06:00 Gjelder til: 25.06.2021 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 05.05.2021 07:00 Gjelder til: 12.05.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.04.2021 18:16 Gjelder til: 01.07.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.04.2021 11:17 Gjelder til: 15.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 27.04.2021 14:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.04.2021 11:02
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.04.2021 21:05 Gjelder til: 30.05.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 17:30. Torsdag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 26.04.2021 08:00 Gjelder til: 06.05.2021 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.04.2021 07:00 Gjelder til: 06.05.2021 15:00
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.04.2021 20:00 Gjelder til: 16.05.2021 08:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.04.2021 06:00 Gjelder til: 14.05.2021 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 21:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 09:45 Gjelder til: 01.12.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2021 02:00 Gjelder til: 02.10.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2021 07:00 Gjelder til: 07.05.2021 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.04.2021 07:00 Gjelder til: 30.06.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.04.2021 07:00 Gjelder til: 16.07.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.04.2021 00:00 Gjelder til: 31.08.2021 15:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.04.2021 13:58 Gjelder til: 12.07.2021 09:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 15:11
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 15:09
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 15:09
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 15:05
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 26.03.2021 15:04
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 21:00. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.06.2021 21:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:30. Forsinkelser må forventes. Det er innført testplikt pga. covid-19 utbrudd. Unntak gjelder for reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 08:00 Gjelder til: 30.06.2021 15:30
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 15:30 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 25.03.2021 17:29 Gjelder til: 01.07.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 08:00 (neste dag). I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 21:00 Gjelder til: 01.07.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.03.2021 07:00 Gjelder til: 28.05.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 20:00. Fredag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 15.03.2021 07:30 Gjelder til: 01.06.2021 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 20:00. Fredag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 15.03.2021 07:30 Gjelder til: 01.06.2021 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til fredag 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.03.2021 07:00 Gjelder til: 28.05.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 07.03.2021 19:10
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.03.2021 14:46
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.03.2021 07:00 Gjelder til: 30.09.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 13:21
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Gjelder til: 25.06.2021 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Gjelder til: 30.07.2021 23:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:28
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:27
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Gjelder fra: 29.01.2021 12:26
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.01.2021 10:45 Gjelder til: 16.07.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 15:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 14.01.2021 18:18 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:26
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:25
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:24
Midlertidig stengt: Stengt. I forbindelse med testplikt pga. covid-19 utbrudd er grenseovergangen stengt. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 03.01.2021 10:23
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 02.12.2020 12:21
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 01.12.2020 12:26
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Gjelder til: 02.09.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Gjelder til: 30.05.2021 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.11.2020 20:44
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Gjelder til: 30.10.2021 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 21.10.2020 07:23
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.10.2020 16:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Gjelder til: 01.09.2021 00:00

Comments are closed.