Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Fv 2522 for personbiler. Gjelder fra: 25.06.2020 20:00 Gjelder til: 26.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 03.07.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2020 22:00 Gjelder til: 12.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.06.2020 20:00 Gjelder til: 01.07.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.06.2020 20:00 Gjelder til: 30.06.2020 06:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Ventes åpnet fredag 12. juni. Gjelder fra: 05.06.2020 14:41
Vinterstengt: Vinterstengt. Ny vurdering mandag 8. juni. Gjelder fra: 05.06.2020 14:27
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.06.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 05.06.2020 17:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 04.06.2020 17:52 Gjelder til: 30.10.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 04.06.2020 17:19
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 10:17 Gjelder til: 26.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2020 07:00 Gjelder til: 08.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt og påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.06.2020 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2020 00:00 Gjelder til: 06.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.06.2020 00:00 Gjelder til: 09.07.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2020 20:00 Gjelder til: 02.07.2020 06:00
Nattestengt: Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.06.2020 20:00 Gjelder til: 01.07.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.06.2020 00:00 Gjelder til: 16.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.06.2020 08:00 Gjelder til: 10.06.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 10:00 Gjelder til: 01.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til fredag fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 02.06.2020 06:00 Gjelder til: 05.06.2020 22:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 14:56 Gjelder til: 11.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 12:43 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2020 12:41 Gjelder til: 30.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.05.2020 00:00 Gjelder til: 10.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.04.2020 06:30 Gjelder til: 04.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 10.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 27.05.2020 07:00 Gjelder til: 15.06.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.05.2020 20:00 Gjelder til: 13.06.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 08.06.2020 07:00 Gjelder til: 11.06.2020 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Gjelder til: 06.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.06.2020 21:00 Gjelder til: 24.06.2020 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:30 til 19:30. Gjelder fra: 25.05.2020 06:30 Gjelder til: 19.06.2020 19:30
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 00:00 Gjelder til: 14.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.10.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2020 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2020 20:44
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2020 15:30 Gjelder til: 26.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2020 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Gjelder til: 21.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2020 07:00 Gjelder til: 19.06.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.04.2020 07:00 Gjelder til: 30.06.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Gjelder til: 27.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2020 15:35 Gjelder til: 31.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 10:59 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 12.03.2020 19:00 Gjelder til: 21.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 00:01 Gjelder til: 30.06.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 29.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 00:00 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.02.2020 08:02
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.02.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:42
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 15:19 Gjelder til: 02.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2019 01:02 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Comments are closed.