Innlandet

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått og tynn is, fare for glatte partier. Fare for elg. Klokken 19:55 var det -2 grader, vestlig liten kuling og snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 19:55
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:30 var det 0 grader, sør-vestlig liten kuling og delvis skyet. Gjelder fra: 08.04.2020 18:42
Vær- og føreforhold: Stort sett bart. Klokken 18:30 var det 1 grad, nordlig lett bris og lettskyet oppholdsvær. Gjelder fra: 08.04.2020 18:41
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og snøslaps. Klokken 18:00 var det -1 grad, liten kuling og middels snø. Gjelder fra: 08.04.2020 18:27
Vær- og føreforhold: Snøslaps, stedvis redusert sikt. Klokken 18:00 var det -1 grad, stiv kuling og middels snøbyger. Gjelder fra: 08.04.2020 18:25
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag. Gjelder fra: 08.04.2020 11:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av steinras. Anbefalt omkjøring via Ev 16. Gjelder fra: 07.04.2020 15:45
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Vegen er åpnet til Huldrehaug i påsken (sognasida). Gjelder fra: 04.04.2020 09:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.04.2020 20:00 Gjelder til: 16.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2020 00:00 Gjelder til: 25.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2020 15:35 Gjelder til: 31.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.04.2020 07:00 Gjelder til: 24.04.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.03.2020 12:15 Gjelder til: 01.06.2020 00:01
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 17.04.2020 09:00 Gjelder til: 17.04.2020 12:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt også på svensk side. Gjelder fra: 30.03.2020 14:20
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.03.2020 21:00 Gjelder til: 30.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 10:59 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2020 15:02 Gjelder til: 20.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.03.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Gjelder til: 11.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 12.03.2020 19:00 Gjelder til: 21.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.03.2020 09:00 Gjelder til: 26.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.03.2020 19:00 Gjelder til: 27.04.2020 07:30
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 13.02.2020 08:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 18.03.2020 07:00 Gjelder til: 09.04.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.04.2020 18:00 Gjelder til: 20.04.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2020 12:00 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Gjelder til: 13.11.2020 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.03.2020 00:01 Gjelder til: 30.06.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Gjelder til: 29.06.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.02.2020 00:00 Gjelder til: 09.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.02.2020 00:00 Gjelder til: 21.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.02.2020 08:02
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.02.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Gjelder til: 06.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2020 11:07 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 14.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 10.08.2020 00:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 11:49
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 09.01.2020 11:42
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 17.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.01.2020 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.12.2019 15:19 Gjelder til: 02.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2019 01:02 Gjelder til: 01.07.2020 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 05.12.2019 02:04
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 13.11.2019 11:44
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 31.10.2019 15:36
Redusert framkommelighet: Lysregulering og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 04.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00

Comments are closed.