Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag til fredag fra 06:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.06.2019 06:00 Gjelder til: 21.06.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 09:00 Gjelder til: 17.06.2019 22:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 21:00 Gjelder til: 03.07.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 14:55 Gjelder til: 12.07.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.06.2019 15:09 Gjelder til: 21.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.06.2019 08:00 Gjelder til: 01.07.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.06.2019 09:00 Gjelder til: 22.06.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 00:00 Gjelder til: 20.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 21:00 Gjelder til: 20.06.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.06.2019 14:15 Gjelder til: 20.06.2019 14:45
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 04.07.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 26.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 06.03.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 00:00 Gjelder til: 11.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 21:00 Gjelder til: 19.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.07.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.05.2019 14:46 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Anbefalt omkjøring via Fv 404. Gjelder fra: 23.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.08.2019 12:00 Gjelder til: 04.08.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 20.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 20.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2019 07:18 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 08:09 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2019 10:08 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 13:35 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 30.06.2019 00:01
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00

Comments are closed.