Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Nattestengt: Nattestengt. Gjelder fra 21.02.2019 klokken 22:00 til 22.02.2019 klokken 07:00. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 07:00
Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, snø- og isdekke og fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det -5 grader, sør-austlig laber bris og lettskyet oppholdsvær. Gjelder fra: 21.02.2019 18:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Ventes åpnet klokken 01:00. Gjelder fra: 22.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.03.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.02.2019 22:00 Gjelder til: 27.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.02.2019 22:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.02.2019 00:00 Gjelder til: 23.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2019 20:00 Gjelder til: 28.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.02.2019 07:00 Gjelder til: 28.03.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.02.2019 21:00 Gjelder til: 27.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.02.2019 12:40 Gjelder til: 01.04.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.02.2019 11:04 Gjelder til: 26.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.02.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 06.02.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.02.2019 00:01 Gjelder til: 25.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 04.02.2019 klokken 07:00 til 25.02.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 25.02.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.01.2019 11:59 Gjelder til: 09.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Fredag til søndag fra 07:00 til 19:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.03.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.03.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 00:01 Gjelder til: 01.03.2019 00:01
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.01.2019 21:40 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 16.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 15:19 Gjelder til: 02.03.2019 00:00

Comments are closed.