Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:30 var det 0 grader, stille og skyet. Gjelder fra: 14.10.2019 18:45
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått, fare for glatte partier. Klokken 18:15 var det -1 grad, sørlig lett bris og delvis skyet oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:24
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 14:04 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 21:00 Gjelder til: 21.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 00:00 Gjelder til: 09.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.09.2019 07:00 Gjelder til: 24.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 15:12 Gjelder til: 19.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 12:00 Gjelder til: 15.10.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 03:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Rv 25. Gjelder fra: 02.10.2019 21:06 Gjelder til: 23.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 04.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2019 11:35 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.10.2019 14:30 Gjelder til: 20.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2019 00:00 Gjelder til: 19.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 13:25 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.09.2019 10:51 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2019 00:00 Gjelder til: 28.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.04.2020 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2019 15:22 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 11:26
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:05 Gjelder til: 09.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2019 07:18 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39

Comments are closed.