Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 06:26 var det -9 grader og sør-austlig flau vind. Gjelder fra: 08.12.2019 06:32
Vær- og føreforhold: Vekslende tynn is og bart. Klokken 06:00 var det -17 grader, sørlig flau vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 08.12.2019 06:01
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2019 07:00 Gjelder til: 12.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 21:30 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 10.12.2019 07:00 Gjelder til: 11.12.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 04.12.2019 11:33
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2019 12:00 Gjelder til: 17.12.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.11.2019 11:57 Gjelder til: 01.12.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 19.11.2019 09:00 Gjelder til: 10.12.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.11.2019 20:00 Gjelder til: 17.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 00:01 Gjelder til: 01.02.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.11.2019 06:53 Gjelder til: 20.12.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.11.2019 14:15 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.10.2019 09:54 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:00 Gjelder til: 09.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 19:03 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2020 00:00 Gjelder til: 02.03.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Gjelder til: 04.10.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.09.2019 10:51 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46

Comments are closed.