Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Stort sett bart, fare for glatte partier. Klokken 19:00 var det 1 grad, stille og lettskyet. Gjelder fra: 18.04.2019 19:08
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 19:00 var det 10 grader, svak vind og klart. Gjelder fra: 18.04.2019 19:06
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 21.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 21:00 Gjelder til: 03.05.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.05.2019 07:00 Gjelder til: 12.05.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.04.2019 12:54 Gjelder til: 31.05.2019 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.04.2019 10:08 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 12:00 Gjelder til: 23.04.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.05.2019 07:00 Gjelder til: 11.05.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.05.2019 07:00 Gjelder til: 04.05.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 27.04.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet for kjøretøy med aksellast over 4 tonn. Gjelder fra: 07.04.2019 23:55
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2019 00:00 Gjelder til: 04.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2019 00:00 Gjelder til: 18.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.04.2019 14:15 Gjelder til: 30.04.2019 14:45
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 13:35 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.04.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 30.06.2019 00:01
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 09.03.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 27.04.2019 08:00 Gjelder til: 27.04.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.03.2019 07:00 Gjelder til: 03.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.03.2019 07:00 Gjelder til: 10.05.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.04.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 14.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 14.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.01.2019 21:40 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 16.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 18:00

Comments are closed.