Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 06.09.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:32 Gjelder til: 27.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 08:19 Gjelder til: 08.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 21:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 07:00 til 07.09.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 07.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 00:00 Gjelder til: 07.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 11:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 151 og Fv 153. Gjelder fra: 08.08.2019 00:00 Gjelder til: 27.08.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:05 Gjelder til: 09.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 08:00 Gjelder til: 26.08.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 00:00 Gjelder til: 23.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.07.2019 13:38 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 06.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 09:17 Gjelder til: 31.08.2019 00:01
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2019 07:18 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 08:09 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00

Comments are closed.