Hedmark

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Vær- og føreforhold: Vekslende snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 14:25 var det -13 grader, sørlig svak vind og klart. Gjelder fra: 18.12.2018 14:30
Vær- og føreforhold: Bart og vått, snøslaps, stedvis tynn is. Klokken 13:55 var det -6 grader og stille. Gjelder fra: 18.12.2018 13:58
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 18.12.2018 13:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 07:59 Gjelder til: 18.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 14:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.12.2018 00:00 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.12.2018 07:41 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.12.2018 07:21 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2018 07:16 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.02.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 14:44 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 14:02 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2018 14:32 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 21.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2018 15:07 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.11.2018 00:01 Gjelder til: 24.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2018 18:00 Gjelder til: 23.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Kjøring til eiendommene er tillatt. Gjelder fra: 23.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til søndag 24:00. Gjelder fra: 01.10.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.09.2018 17:12 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.09.2018 17:10 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.09.2018 00:00 Gjelder til: 25.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 24.09.2018 06:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 15:19 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.08.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.04.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.12.2017 18:49 Gjelder til: 02.01.2019 00:00

Comments are closed.