Buskerud

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av stanset kjøretøy. Gjelder fra: 17.06.2019 06:42
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 18.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 15.06.2019 13:36 Gjelder til: 17.06.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 18.06.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 20.06.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 13:00 Gjelder til: 19.06.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 03.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 14:00 Gjelder til: 01.09.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 05.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 21.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 16:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 16.05.2019 10:08
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 16:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00

Comments are closed.