Buskerud

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 09:00 Gjelder til: 17.10.2019 15:00
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 19:00 var det 2 grader, flau vind og lettskyet. Gjelder fra: 14.10.2019 19:13
Vær- og føreforhold: Bart. Klokken 18:25 var det 1 grad, svak vind, delvis skyet og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:25
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:00 var det 1 grad, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Klokken 18:00 var det 1 grad, svak vind og oppholdsvær. Gjelder fra: 14.10.2019 18:04
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonneavgangene vert tilpassa rutegåande trafikk. Gjelder fra: 16.10.2019 09:00 Gjelder til: 16.10.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.10.2019 17:08 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 167 og Fv 167. Gjelder fra: 11.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 20:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 23:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 08:00 Gjelder til: 28.10.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 21:00 Gjelder til: 16.10.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.10.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.10.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 08.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.10.2019 21:00 Gjelder til: 12.12.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 20:00 Gjelder til: 25.10.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.09.2019 07:00 Gjelder til: 29.10.2021 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 09:17 Gjelder til: 30.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 16:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 14:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 07:00 Gjelder til: 11.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 17:58 Gjelder til: 30.11.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 16.05.2019 10:08

Comments are closed.