Buskerud

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra 20.08.2019 klokken 07:00 til 21.09.2019 klokken 21:00. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 21.09.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.08.2019 10:00 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 07:00 Gjelder til: 11.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 10.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Det brukes lysregulering, eller manuell dirigering ved behov. Gjelder fra: 08.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 17:58 Gjelder til: 30.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 14:00 Gjelder til: 01.09.2019 15:00
Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 16.05.2019 10:08
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00

Comments are closed.