Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 09:00 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og forsinkelser på inntil 35 minutter på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.08.2019 09:00 Gjelder til: 22.08.2019 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 10:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.08.2019 21:00 Gjelder til: 07.09.2019 08:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 18, omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag, søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 21:00 Gjelder til: 26.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 23:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.09.2019 00:00 Gjelder til: 05.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 22:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2019 23:00 Gjelder til: 29.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2019 21:30 Gjelder til: 29.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2019 21:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2019 00:30 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 22:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 22:00 Gjelder til: 27.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.08.2019 01:20 Gjelder til: 27.08.2019 04:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.08.2019 01:30 Gjelder til: 27.08.2019 05:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 10:36 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 22:00 Gjelder til: 27.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 21.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 03.09.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.08.2019 18:00 Gjelder til: 25.08.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 09:58 Gjelder til: 04.11.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og fredag til søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 26.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 15.09.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:01 Gjelder til: 15.11.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 31.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 21.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 24.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet Fv 1381. Gjelder fra: 22.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 19.08.2019 03:30 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2019 02:56 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.08.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.08.2019 22:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag, mandag og tirsdag fra 06:00 til 09:00. Gjelder fra: 22.08.2019 06:00 Gjelder til: 26.08.2019 09:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 09:00 til 26.08.2019 klokken 14:00. Gjelder fra: 19.08.2019 09:00 Gjelder til: 26.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 10:56 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 24.08.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2019 22:00 Gjelder til: 26.08.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 09.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 14:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 13:30 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes, vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 11:13 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.07.2019 08:19 Gjelder til: 30.09.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 08:17 Gjelder til: 31.10.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2019 07:00 Gjelder til: 15.09.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.07.2019 18:00 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 21:30 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.07.2019 08:52 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 07.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 00:01 Gjelder til: 15.09.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 13:54 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 15:28 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 00:01 Gjelder til: 30.11.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.06.2019 09:58 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 11.06.2019 08:44 Gjelder til: 10.01.2020 06:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2019 08:39 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.06.2019 09:00 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 23.05.2019 13:45 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2019 09:00 Gjelder til: 01.09.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 12:41 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 11:49 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:44 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 13:36 Gjelder til: 26.09.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 08:59 Gjelder til: 02.04.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59

Comments are closed.