Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 14.10.2019 20:57
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.10.2019 21:30 Gjelder til: 16.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.10.2019 08:00 Gjelder til: 21.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.10.2019 19:00 Gjelder til: 02.11.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.10.2019 00:01 Gjelder til: 18.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 07:00 Gjelder til: 06.12.2019 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 15.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 00:01 Gjelder til: 31.01.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.10.2019 16:20
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.10.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og onsdag til fredag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.09.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.10.2019 09:00 Gjelder til: 28.10.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 19:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 19:00 Gjelder til: 31.10.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.10.2019 22:00 Gjelder til: 15.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 12:34 Gjelder til: 22.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Gjelder til: 30.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 21:30 Gjelder til: 16.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.10.2019 22:00 Gjelder til: 25.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.10.2019 21:00 Gjelder til: 30.10.2019 02:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 24:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 14.10.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Gjelder til: 01.11.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 21:00 Gjelder til: 25.10.2019 01:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 22:00. Gjelder fra: 09.10.2019 18:00 Gjelder til: 15.10.2019 22:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 07:00 Gjelder til: 06.06.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.10.2019 06:57 Gjelder til: 16.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 16:55 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2019 13:07 Gjelder til: 21.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.10.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 07.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2019 20:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 00:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.10.2019 11:40 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.10.2019 09:00 Gjelder til: 17.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 09:10 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 03.10.2019 07:53 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.10.2019 07:52 Gjelder til: 01.01.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.10.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag og søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra 08.10.2019 klokken 21:00 til 21.10.2019 klokken 07:00. Gjelder fra: 08.10.2019 21:00 Gjelder til: 21.10.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.10.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.11.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.10.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.09.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.09.2019 00:01 Gjelder til: 24.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 19.09.2019 09:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 17.10.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 00:01 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.09.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2019 10:06 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 06.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Fare for kø. Gjelder fra: 17.09.2019 09:00 Gjelder til: 16.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.09.2019 06:48 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.09.2019 07:00 Gjelder til: 03.04.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 05.09.2019 09:00 Gjelder til: 15.11.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.08.2019 14:48 Gjelder til: 18.10.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 10:36 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 09:58 Gjelder til: 04.11.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:01 Gjelder til: 15.11.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 10:56 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.07.2019 08:52 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 00:01 Gjelder til: 30.11.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.06.2019 09:58 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 11.06.2019 08:44 Gjelder til: 10.01.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.06.2019 09:00 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 23.05.2019 13:45 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 12:41 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:44 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 08:59 Gjelder til: 02.04.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59

Comments are closed.