Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 08.12.2019 08:35
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 06.12.2019 09:00 Gjelder til: 16.12.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 15:30. Gjelder fra: 09.12.2019 09:00 Gjelder til: 10.12.2019 15:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 00:30 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2019 23:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 18:30 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.12.2019 13:13 Gjelder til: 23.12.2019 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2019 21:00 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 21:00 Gjelder til: 13.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 12.12.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.12.2019 11:41 Gjelder til: 01.03.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Gjelder til: 12.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Gjelder til: 11.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 19:00 Gjelder til: 10.12.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Gjelder til: 10.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2019 12:00 Gjelder til: 19.12.2019 12:15
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2019 12:00 Gjelder til: 19.12.2019 12:15
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.12.2019 05:50
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 17:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.12.2019 17:00 Gjelder til: 16.12.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Gjelder til: 29.02.2020 17:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.11.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 02.12.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 23:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.11.2019 12:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 13.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 07:00 Gjelder til: 24.12.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.11.2019 07:43 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2019 10:00 Gjelder til: 20.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2019 10:09 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 27.11.2019 08:00 Gjelder til: 13.12.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 07:10 Gjelder til: 11.12.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Gjelder til: 20.12.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.10.2019 19:00 Gjelder til: 22.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.11.2019 16:52 Gjelder til: 01.05.2020 07:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.11.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder VM spark Gjelder fra: 05.02.2020 17:00 Gjelder til: 09.02.2020 12:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.10.2019 06:33 Gjelder til: 06.06.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.10.2019 09:00 Gjelder til: 02.05.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 15:57 Gjelder til: 01.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 15:14 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:45 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 14:48 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Gjelder til: 03.04.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.10.2019 09:10 Gjelder til: 09.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 22.10.2019 07:00 Gjelder til: 03.01.2020 19:00
Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.10.2019 09:00 Gjelder til: 30.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 00:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 20.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Fare for kø. Gjelder fra: 17.09.2019 09:00 Gjelder til: 16.12.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.09.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 11.06.2019 08:44 Gjelder til: 10.01.2020 06:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.06.2019 09:00 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 12:41 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59

Comments are closed.