Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 08:00 Gjelder til: 25.04.2019 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 10.05.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 10.05.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.08.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 21:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 13.04.2019 03:25 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.04.2019 14:18 Gjelder til: 30.04.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 06.05.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 22:00 Gjelder til: 03.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 21:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 26.05.2019 11:00 Gjelder til: 26.05.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 07:00 Gjelder til: 29.04.2019 16:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 23:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 00:30 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.04.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.04.2019 07:02 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.04.2019 12:20 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.04.2019 09:21 Gjelder til: 01.09.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 10.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2019 14:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Høydebegrensning 4,10 m. Gjelder fra: 01.04.2019 07:38 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 01.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 07:59
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 22:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2019 13:39 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.03.2019 09:38 Gjelder til: 17.08.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 29.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 17.05.2019 09:00 Gjelder til: 17.05.2019 13:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2019 23:59 Gjelder til: 16.06.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.03.2019 06:00 Gjelder til: 10.05.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 17.05.2019 08:00 Gjelder til: 17.05.2019 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 17.05.2019 08:00 Gjelder til: 17.05.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.03.2019 10:12 Gjelder til: 01.06.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 21:00
Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.09.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.03.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.03.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.02.2019 08:03 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2019 10:00 Gjelder til: 22.04.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.01.2019 10:21 Gjelder til: 06.05.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2018 00:00 Gjelder til: 10.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.09.2018 08:54 Gjelder til: 16.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2018 18:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00

Comments are closed.