Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.02.2019 21:00 Gjelder til: 25.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2019 17:30 Gjelder til: 25.02.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.03.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2019 21:00 Gjelder til: 04.03.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.02.2019 22:00 Gjelder til: 01.03.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.02.2019 22:00 Gjelder til: 26.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.02.2019 22:00 Gjelder til: 08.03.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.02.2019 22:00 Gjelder til: 28.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 09:00 til 14:30 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 26.02.2019 09:00 Gjelder til: 28.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.02.2019 22:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.02.2019 21:00 Gjelder til: 27.02.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.02.2019 21:30 Gjelder til: 28.02.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.03.2019 22:00 Gjelder til: 08.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 07:00 Gjelder til: 22.02.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.02.2019 11:00 Gjelder til: 23.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2019 22:00 Gjelder til: 26.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.02.2019 00:00 Gjelder til: 23.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 08:29 Gjelder til: 19.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.03.2019 21:00 Gjelder til: 07.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.03.2019 21:00 Gjelder til: 07.03.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.03.2019 21:00 Gjelder til: 06.03.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.02.2019 21:00 Gjelder til: 26.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.02.2019 21:00 Gjelder til: 22.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.02.2019 10:33 Gjelder til: 13.03.2019 10:33
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.02.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.10.2018 07:00 Gjelder til: 08.03.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.02.2019 08:03 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.02.2019 13:33 Gjelder til: 28.02.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.02.2019 07:00 Gjelder til: 16.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.02.2019 22:00 Gjelder til: 28.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Høydebegrensning 4,10 m. Gjelder fra: 25.01.2019 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.01.2019 12:25 Gjelder til: 12.03.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.01.2019 20:00 Gjelder til: 28.02.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 22.01.2019 06:00 Gjelder til: 28.02.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2019 10:00 Gjelder til: 22.04.2019 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.01.2019 00:01 Gjelder til: 09.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.01.2019 07:00 Gjelder til: 29.03.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 07:00 Gjelder til: 30.03.2019 07:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.01.2019 10:21 Gjelder til: 06.05.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.01.2019 09:00 Gjelder til: 22.02.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2018 00:00 Gjelder til: 10.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 09:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.09.2018 08:54 Gjelder til: 16.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2018 18:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00

Comments are closed.