Akershus

Vegrapport(Sortert etter nyeste først)

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 31.12.2019 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 21:30 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 22:00 til 24:00. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 17:18 Gjelder til: 09.02.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 00:30 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 23:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.12.2018 07:00 Gjelder til: 19.12.2018 20:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 17.12.2018 klokken 21:00 til 21.12.2018 klokken 05:30. Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2018 13:40 Gjelder til: 31.01.2019 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 14:30
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.12.2018 09:37 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.12.2018 09:35 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2018 09:00 Gjelder til: 19.12.2018 17:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 18.12.2018 09:00 Gjelder til: 19.12.2018 14:30
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2018 00:00 Gjelder til: 10.05.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 19.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.12.2018 12:29 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 11.01.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 156. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 09:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 13.10.2017 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 18:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 07:00 Gjelder til: 22.12.2018 06:59
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 29.11.2018 07:30 Gjelder til: 21.12.2018 23:00
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.10.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.11.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.10.2018 07:00 Gjelder til: 15.02.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2018 18:00 Gjelder til: 23.12.2018 05:30
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.11.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 06:59 (neste dag). Gjelder fra: 15.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:59
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 25.10.2018 16:31 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.10.2018 11:54 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.10.2018 00:00 Gjelder til: 16.05.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 06:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.09.2018 08:54 Gjelder til: 16.08.2019 19:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 25.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2018 11:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.08.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2018 18:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 06.01.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.07.2018 07:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:59
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 07:18 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 20:00
Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:59
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 13:10 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.01.2018 11:51 Gjelder til: 26.01.2019 06:59
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.01.2018 07:00 Gjelder til: 26.01.2019 21:00
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 26.01.2018 10:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00

Comments are closed.