Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 23:59 Gjelder til: 20.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Fv 2538 for personbiler. Gjelder fra: 19.10.2020 22:00 Gjelder til: 20.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring over fjellet. Gjelder fra: 18.10.2020 18:00 Gjelder til: 24.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Ledebilkjøring utenom stengetider. Ventetid ca. 20 minutter. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 21.09.2020 01:30 Gjelder til: 31.10.2020 18:50
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.10.2020 20:00 Gjelder til: 20.10.2020 04:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 19.10.2020 klokken 00:00 til 09.11.2020 klokken 23:59. Gjelder fra: 19.10.2020 00:00 Gjelder til: 09.11.2020 23:59
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp hver hele time, dvs trafikk som ønsker å passere må møte opp i god tid før hel time, helst 15 minutter før. Gjelder fra: 07.10.2020 06:00 Gjelder til: 20.11.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 14.10.2020 klokken 19:00 til 23.10.2020 klokken 07:00. Kolonnekjøring fra kl.19:00-22:00, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Gjelder også Nordkapptunnelen. Det vil bli å pågå arbeid i flere av tunnelene på E69 etter denne perioden. Gjelder fra: 14.10.2020 19:00 Gjelder til: 23.10.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 20:00 til 05:00 (neste dag). Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00 og 03:00. Søndag i oddetalsveker: Ope for fri ferdsel. Gjelder fra: 19.10.2020 18:16 Gjelder til: 30.01.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2020 22:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2020 21:00 Gjelder til: 23.10.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2020 10:00 Gjelder til: 20.10.2020 17:00