Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.09.2020 22:00 Gjelder til: 30.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 27.09.2020 23:00 Gjelder til: 28.09.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00. Gjelder fra: 20.09.2020 10:58 Gjelder til: 31.10.2020 18:50
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 21:00 Gjelder til: 09.10.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Omkjøring via E6 Gjelder fra: 22.09.2020 08:53 Gjelder til: 30.11.2020 19:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.09.2020 22:00 Gjelder til: 29.09.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.09.2020 06:00 Gjelder til: 28.09.2020 06:00