Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.05.2021 00:05 Gjelder til: 05.05.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.05.2021 00:05 Gjelder til: 04.05.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Gjelder til: 06.05.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Ledebilkjøring: 20:00-20:30,22:00-22:30,00:30-01:00,03:30-04:00,06:30-07:00. Det veksles mellom tunnelene hvor det jobbes. Det jobbes ikke på bevegelige helligdager og i odddetallshelger. Gjelder fra: 05.04.2021 19:00 Gjelder til: 10.07.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.04.2021 21:00 Gjelder til: 22.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikken åpnes hver hele time i begge kjøreretninger. Gjelder fra: 15.04.2021 21:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 17:31
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.04.2021 08:00 Gjelder til: 16.04.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2021 22:00 Gjelder til: 29.04.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt. på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 15.04.2021 klokken 22:00 til 16.04.2021 klokken 06:00. Gjelder fra: 15.04.2021 22:00 Gjelder til: 16.04.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt. Neiden. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 17:00