Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2020 00:01 Gjelder til: 25.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2020 22:00 Gjelder til: 14.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Gjelder til: 11.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2020 22:00 Gjelder til: 26.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 4 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Omkjøring er skiltet for øvrig trafikk. Gjelder fra: 14.08.2020 20:00 Gjelder til: 17.08.2020 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 213 for personbiler. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 09.08.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Gjelder til: 14.08.2020 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 og manuell dirigering med ventetid på ca 15 minutter mellom kl. 05:00 og 07:00. Gjelder fra: 02.08.2020 23:00 Gjelder til: 25.11.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50. Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00. Gjelder fra: 03.08.2020 01:30 Gjelder til: 27.08.2020 18:50
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.08.2020 21:00 Gjelder til: 14.08.2020 05:30
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 10.08.2020 16:26
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2020 21:00 Gjelder til: 16.08.2020 23:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 10.08.2020 16:36
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 10.08.2020 16:04
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Gjelder til: 21.08.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.08.2020 00:00 Gjelder til: 07.09.2020 00:00