Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.06.2021 22:00 Gjelder til: 16.06.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2021 00:05 Gjelder til: 01.07.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 22:00 Gjelder til: 20.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 22:00 Gjelder til: 20.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2021 22:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.07.2021 22:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 05:00 (neste dag). Fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 22:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.06.2021 22:00 Gjelder til: 28.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 14.06.2021 20:12 Gjelder til: 17.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet for personbiler. Manuell dirigering for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 17.06.2021 00:00 Gjelder til: 27.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 16.06.2021 18:00 Gjelder til: 17.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder tunnelene Aspfjord, Eva og Kalvik. Gjennomslipp kl. 20:00-20:30, 21:30-22:00, 01:30-02:00, 04:00-04:30 og 06:30-07:00. Gjelder fra: 13.06.2021 19:00 Gjelder til: 18.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomsslipp kl. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 02:00, 04:00 og 06:00. Også gjennomslipp ved store kødannelser. Gjelder fra: 17.06.2021 19:00 Gjelder til: 18.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 20:00-20:30, 21:30-22:00, 01:30-02:00, 04:00-04:30 og 06:30-07:00. Det jobbes ikke i oddetallshelger. (For oddetallshelger gjenopptas arbeidet søndag kveld kl. 19:00). Gjelder fra: 13.06.2021 19:00 Gjelder til: 09.07.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomslipp kl. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 02:00, 04:00 og 06:00. Også gjennomslipp ved store kødannelser. Gjelder fra: 14.06.2021 19:00 Gjelder til: 16.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomsslipp kl. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 02:00, 04:00 og 06:00. Også gjennomslipp ved store kødannelser. Gjelder fra: 16.06.2021 19:00 Gjelder til: 17.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomsslipp kl. 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 02:00, 04:00 og 06:00. Også gjennomslipp ved store kødannelser. Gjelder fra: 16.06.2021 19:00 Gjelder til: 17.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.06.2021 10:00 Gjelder til: 17.06.2021 15:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra 16.06.2021 klokken 07:00 til 16.06.2021 klokken 19:00. Omkjøring via KV1234 Markenesveien. Gjelder fra: 16.06.2021 07:00 Gjelder til: 16.06.2021 19:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2021 21:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.07.2021 21:00 Gjelder til: 07.07.2021 05:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.06.2021 22:00 Gjelder til: 24.06.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 57, Fv 570 og Fv 571. Gjelder fra: 21.06.2021 07:00 Gjelder til: 28.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ledebilkjøring fra klokken 19:00-22:00, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.06.2021 19:00 Gjelder til: 16.06.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 24 for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn. Gjelder fra: 15.06.2021 07:30 Gjelder til: 17.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.06.2021 00:00 Gjelder til: 27.06.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt. på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:29