Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via Rombaksveien Gjelder fra: 04.03.2021 21:00 Gjelder til: 05.03.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 22:00 og 23:00. Gjelder fra: 28.02.2021 21:00 Gjelder til: 01.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via. E6 Hålogalandsbrua. Gjelder fra: 02.03.2021 10:00 Gjelder til: 02.03.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 26.02.2021 18:32
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 31.01.2021 14:18 Gjelder til: 02.03.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder fra: 22.02.2021 14:10
Midlertidig stengt: Stengt. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 17:31
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.03.2021 20:00 Gjelder til: 11.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.03.2021 20:00 Gjelder til: 17.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.03.2021 20:00 Gjelder til: 19.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Gjelder til: 04.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Gjelder til: 02.03.2021 05:30
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt. på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Gjelder til: 03.03.2021 05:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Karigasniemi. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 31.01.2021 14:18 Gjelder til: 02.03.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt. Neiden. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 17:00