Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 26.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Ventes bedring i værsituasjonen tidligst utpå ettermiddagen fredag. Gjelder fra: 21.01.2021 19:23
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Kan bli utvidet stenging. Det er også stengt på svensk side. Gjelder fra: 21.01.2021 19:21 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Gjelder mellom Raudvatnet og Tollstasjonen. Kan bli utvidet stenging. Gjelder fra: 21.01.2021 19:24 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 20:00 Gjelder til: 02.02.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk kl. 20:30, 22:00, 23:30 og 02:00. Gjelder fra: 11.01.2021 19:00 Gjelder til: 26.02.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebilkjøring fra kl. 19:00-2200, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Gjelder fra: 17.01.2021 19:00 Gjelder til: 01.03.2022 07:00
Midlertidig stengt: Stengt. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 17:31
Kolonnekjøring: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 19:35
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 22.01.2021 06:14
Midlertidig stengt: Stengt. på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 16:29
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av uvær. Kan bli utvidet stenging. Gjelder fra: 21.01.2021 19:19 Gjelder til: 22.01.2021 18:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. 18-782 Bodø - Moskenes A-ruten. Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Bodø - Moskenes. Ruteavgang fra Bodø fredag 22/1 kl. 0100 og fra Moskenes kl. 0700 innstilles grunnet vanskelige værforhold. Gjelder fra: 21.01.2021 21:22
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder vestgående løp, mot byen. Gjelder fra: 27.01.2021 22:00 Gjelder til: 29.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder østgånde løp, fra byen. Gjelder fra: 25.01.2021 22:00 Gjelder til: 27.01.2021 06:00
Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder fra: 21.01.2021 14:04
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Karigasniemi. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 02.01.2021 20:00 Gjelder til: 02.02.2021 08:00
Midlertidig stengt: Stengt. Neiden. Stengt på grunn av testplikt ifm. covid-19. Unntak gjelder for: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, reisende med særskilte familiære behov og samiske næringsdrivende. Gjelder fra: 18.01.2021 17:00