Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2018 07:29 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 06:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl 02:00 og 04:00. Jobbes ikke partallshelger. Gjelder fra: 16.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med høyde større enn 3,8 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 6 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra: 02.01.2019 10:00 Gjelder til: 11.02.2019 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det vil bli sluppet trafikk gjennom hver hele time fram til kl 23:00, deretter hver tredje time. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennomslipp hver hele time frem til 24:00. Deretter hver andre time frem til åpning. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 03:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 23:00 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 13.10.2017 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 18:00
Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00