Velkommen!

E6 Saltfjellet

E6 Bognes Fergekai

E39 Stavanger

E6 Nordstrand

E134 Odda

Veg- og trafikkmeldinger

På disse sidene finner du oppdatert informasjon om veg- og føreforhold, finn ditt fylke under Vegmeldinger. Sidene oppdateres med 5 minutters mellomrom, for å oppdatere oftere kan du trykke F5. Se også bilder fra webkamera, flere blir lagt til etterhvert. Vegmeldingene og webcambilder er hentet fra Statens Vegvesen.

VEGMELDINGER - Viktigste

Statens vegvesen ber om at veg- og trafikkinformasjon som formidles videre følges av en kildehenvisning til Statens vegvesen.

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 7322. Omkjøring via fylkesveg innebærer også ferdsel på kommunal veg i Grane. Omkjøring er ikke mulig for større kjøretøy. Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Gjelder fra: 28.11.2020 22:00 Gjelder til: 29.11.2020 08:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler. Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 1606 for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn må benytte rv.4 og E6. Gjelder fra: 07.12.2020 00:00 Gjelder til: 21.03.2021 00:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2020 18:00 Gjelder til: 30.11.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebilkjøring fra kl. 19:00-2200, 01:00-02:00 og 06:00-07:00. Åpner for trafikk fredag 4.des. kl. 03:00. Gjelder fra: 22.11.2020 19:00 Gjelder til: 04.12.2020 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.11.2020 23:00 Gjelder til: 03.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2020 18:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Gjelder til: 03.12.2020 05:30
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00, 03:00, 05:00 og 06:00 Gjelder fra: 20.11.2020 20:00 Gjelder til: 30.01.2021 07:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 29.11.2020 klokken 22:00 til 01.12.2020 klokken 06:00. Omkjøring via RV 80 - 3 felten. Gjelder fra: 29.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 01.12.2020 06:00
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Gjelder til: 02.12.2020 06:00